Dienstleistungen - 429288-2019

12/09/2019    S176

Sverige-Bålsta: Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara

2019/S 176-429288

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Håbo kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0241
Postadress: Upphandlingsavdelningen Centrumleden 1
Ort: Bålsta
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 746 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Eva Öberg
E-post: eva.oberg@habo.se
Telefon: +46 17152500

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.habo.se/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Utskrift, kopiering och skanning

Referensnummer: UH-19-20118
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
30000000 Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser utskrift, kopiering och skanning till samtliga verksamheter inom kommunen. Anbudsgivaren ska ta ett helhetsansvar för tillhandahållande av hårdvara, mjukvara, licenser, förbrukningsmaterial, support och drift.

Upphandlingen är uppdelad i 2 delområden:

Delområde 1. MFP standard

Delområde 2. Produktionsmaskin

Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett delområde eller båda delområdena.

Ersättning till anbudsgivaren blir ett så kallat ”klickpris” per utskriven sida samt fast månadsavgift per maskin.

Avtalstiden är fem (5) år med möjlighet till förlängning i ett (1) + ett (1) år.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 20 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Utskrift, kopiering och skanning

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30000000 Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara
30120000 Utrustning för kopiering och offsettryckning
30124500 Skannertillbehör
30125000 Delar och tillbehör till kopiatorer
30125110 Toner för laserskrivare/faxmaskiner
30232100 Skrivare och kurvskrivare
30232130 Färgskrivare
30237110 Gränssnitt
48318000 Programvara för skanner
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser utskrift, kopiering och skanning till samtliga verksamheter inom kommunen. Anbudsgivaren ska ta ett helhetsansvar för tillhandahållande av hårdvara, mjukvara, licenser, förbrukningsmaterial, support och drift.

Upphandlingen är uppdelad i 2 delområden:

Delområde 1. MFP standard

Delområde 2. Produktionsmaskin

Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett delområde eller båda delområdena.

Ersättning till anbudsgivaren blir ett så kallat ”klickpris” per utskriven sida samt fast månadsavgift per maskin.

Avtalstiden är fem (5) år med möjlighet till förlängning i ett (1) + ett (1) år.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Möjlighet till förlägning av avtalstiden som längst tom 2026-12-31.

Optioner finns på närliggande tjänster.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 084-200355
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Utskrift, kopiering och skanning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
17/06/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Konica Minolta Business Solutions Sweden AB
Nationellt registreringsnummer: 556435-4479
Postadress: Box 1125
Ort: Kista
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 164 22
Land: Sverige
E-post: storkund@konicaminolta.se
Telefon: +46 20576133

Internetadress: www.konicaminolta.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 20 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Utskrift, kopiering och skanning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
17/06/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Sharp Business Systems Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556477-0237
Postadress: Gustavlundsvägen 12
Ort: Bromma
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 167 51
Land: Sverige
E-post: anders.livner@sharp.eu

Internetadress: www.sharp.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 20 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Uppsala
Ort: Uppsala
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/09/2019