Dienstleistungen - 429312-2019

12/09/2019    S176    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Rumänien-Constanța: Durchführbarkeitsstudie

2019/S 176-429312

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 158-390880)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Consiliul Județean Constanța
2981739
Str. Tomis nr. 51
Constanța
900725
Rumänien
Kontaktstelle(n): Florina Cristache
Telefon: +40 241488413
E-Mail: licitatii@cjc.ro
Fax: +40 241488411
NUTS-Code: RO223

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.cjc.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de proiectare (SF/DALI, PT + DDE, PAC, documentație as-built, proiect de monitorizare a comportării în timp, a documentaţiilor complete necesare depunerii, obţ [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referenznummer der Bekanntmachung: B.6.
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79314000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul achiziţiei constă în elaborarea documentaţiei tehnico-economice (SF/DALI, PT + DDE, PAC, documentație as-built, proiect de monitorizare a comportării în timp, a documentaţiilor complete necesare depunerii, obţinerii şi predării către beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizaţiilor) și asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţie „Restaurarea şi punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Histria”.

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informaţii suplimentare, semnate cu semnatura electronică extinsa, numai prin SEAP, cu 20 de zile inainte de data limită de depunere a ofertelor, conf art. 160 alin. (1) si (2) din Legea 98/2016. In masura in care solicitarea de clarificari sau informaţii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior, răspunsurile autoritatii contractante vor fi publicate in SICAP cu 10 zile inainte de data limită de depunere a ofertelor, conf [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 158-390880

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.5)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Criterii de atribuire
Anstatt:

Factor de evaluare II – experiența experților cheie. Subfactor II.5. Materiale și componente artistice: specialist/expert, atestat MCIN, domeniul de atestare 10, specializ. D.

Componenta tehnica – 4 %. Punctaj maxim total: 4. Algoritm de calcul: materiale și componente artistice: specialist/expert, atestat MCIN, domeniul de atestare 10 (conservare, restaurare decorații piatră, structură și ceramică, după caz), specializarea D.

muss es heißen:

Factor de evaluare II – experiența experților cheie. Subfactor II.5. Materiale și componente artistice: specialist/expert, atestat MCIN, domeniul de atestare 9, specializ. D.

Componenta tehnica – 4 %. Punctaj maxim total: 4. Algoritm de calcul: materiale și componente artistice: specialist/expert, atestat MCIN, domeniul de atestare 9 (conservare, restaurare decorații piatră, structură și ceramică, după caz), specializarea D.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: