Lieferungen - 429340-2020

Submission deadline has been amended by:  489276-2020
14/09/2020    S178

Rumänien-Măgurele: Rasterelektronenmikroskope

2020/S 178-429340

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”
Nationale Identifikationsnummer: RO 3321234
Postanschrift: Str. Reactorului nr. 30
Ort: Măgurele
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Postleitzahl: 077125
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Gabriela Ioniță, Cristea Aurelian
E-Mail: corina.lungu@eli-np.ro
Telefon: +40 374676320
Fax: +40 311038873
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.nipne.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103120
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Cercetare
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Cercetare-dezvoltare

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Microscop electronic cu baleiaj (SEM) de înaltă rezoluție echipat cu detector de raze X cu dispersie energetică (EDX) și incintă de izolare nucleară, pentru Laboratorul de criminalistică nucleară

Referenznummer der Bekanntmachung: 52/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38511100 Rasterelektronenmikroskope
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Scopul acestei proceduri de atribuire este achiziția unui microscop electronic cu baleiaj (SEM) de înaltă rezoluție echipat cu detector de raze X cu dispersie energetică (EDX) și incintă de izolare nucleară, necesar pentru constituirea primului laborator de criminalistică nucleară în România.

În temeiul prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici interesați vor solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu până la 20 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare adresate de către operatorii economici în a 14-a zi înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor, conform art. 161 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 27 alin. (3) din HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 555 520.42 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Hauptort der Ausführung:

IFIN-HH, Str. Reactorului nr. 30, Magurele, Ilfov.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Este necesară achiziția și punerea în funcțiune a unui microscop electronic cu baleiaj (SEM) de înaltă rezoluție si echipat cu detector de raze X cu dispersie energetică (EDX). Camera microscopului va fi cuplata cu o incintă de izolare nucleară tip Glove Box. Acest echipament trebuie configurat astfel încât să permită caracterizarea unei game cât mai variate de materiale: materiale dure sau mai puțin dure, pulberi sau probe de volum, conductoare sau neconductoare. Pentru a fi utilizabil în criminalistica nucleară, deci pentru o caracterizare cât mai avansată a materialului, microscopul electronic ce urmează a fi achiziționat trebuie să fie complet și să fie adaptat scopului.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Acest factor este deosebit de important în identificarea caracteristicilor probelor de criminalistică nucleară, caracteristici legate de procesul de producție, tratamente și modificări ale suprafeței suferite de materialul probei, originea materialului etc. Datorită timpului scurt avut la dispoziție pentru raportarea primelor rezultate către autorități (24 de ore), aceste caracteristici trebuie să fie obținute rapid și cu o cât mai mare acuratețe. În acest scop se dorește obținerea unui maxim de informații prin combinarea și compararea de date cât mai diverse obținute într-o scanare a ariei de interes a probei. În acest scop, microscopul electronic trebuie să ofere simultan, la o singură scanare, cel puțin următoarele serii de imagini, cu salvarea lor în fișiere individuale: / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Acest factor de evaluare a fost stabilit în directă legătura cu natura și obiectul caietului de sarcini care urmează a fi atribuit, precum și pentru a reflecta avantaje reale și evidente ce pot fi obținute în acest sens. Acest factor este important în definirea performanței unor module ale echipamentului care asigură examinarea probelor neconductoare (așa cum sunt de exemplu oxizii de uraniu) fără a necesita acoperirea probei cu straturi conductoare în vederea examinării. Cerința de a nu acoperi probele are legătură directă cu cerințele impuse de examinare a probelor judiciare (examinări nedistructive). Pentru acest factor de evaluare s-au alocat 14 puncte din totalul de 100 de puncte / Gewichtung: 14
Qualitätskriterium - Name: Acest factor de evaluare a fost stabilit în directă legătura cu natura și obiectul caietului de sarcini care urmează a fi atribuit, precum și pentru a reflecta avantaje reale și evidente ce pot fi obținute în acest sens. În acest scop se dorește achiziționarea unui echipament care să aibă capacitatea de imagistică BSE la diferite regimuri de presiune (sistem de presiune variabilă) cu un detector in-lens, în domeniul de presiuni 10-500 Pa sau mai larg / Gewichtung: 6
Qualitätskriterium - Name: Rezoluția detectorilor SE este foarte importantă în diferite moduri de lucru: fără decelerare sau alte denumiri echivalente ale metodei de reducere a energiei electronilor pe probă cum ar fi „retarding”, „booster voltage”, decelerare in coloană etc: permite imagistica unor probe cu suprafețe rugoase, bulk – cu decelerare (sau alte denumiri echivalente ale metodei de reducere a energiei electronilor pe probă): permite imagistica unor probe cu suprafețe relativ plane, de rugozitate scăzută, iar la tensiuni mici se poate reduce încărcarea electrostatică a suprafeței probei și se pot folosi metode moderne de contrast. În acest scop se dorește achiziționarea unui echipament care să aibă capacitatea de imagistică în electroni secundari (SE) cât mai bună, atât în modul de lucru fără decelerare, cât și când se folosește o tehnică de decelerare / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Acest factor a fost stabilit în directă legătură cu: timpul scurt avut la dispoziție pentru raportarea primelor rezultate către autorități (24 de ore), primele informații privind compoziția trebuind să fie obținute rapid și cu o cât mai mare acuratețe; necesitatea de a avea o perioadă cât mai lungă de funcționare fără să fie nevoie să se ia în considerare schimbarea sursei pentru revenirea echipamentului la parametrii optimi de funcționare. În acest sens se dorește achiziționarea unui echipament prevăzut cu o sursă de electroni având o durată de viață cât mai mare. Aceasta va permite realizarea de analize rapide în momentul în care ele sunt necesare, fără să apară situații în care trebuie ca sursa să fie schimbată, deci apar întârzieri datorită timpului necesar schimbării sursei și revenirii echipamentului la parametrii optimi de funcționare / Gewichtung: 8
Qualitätskriterium - Name: În acest scop se dorește achiziționarea unui echipament care să aibă capacitatea de imagistică la rezoluții ultraînalte folosind sistem de detecție STEM deoarece se are în vedere capacitatea de imagistică pentru probe care nu sunt radioactive, dar fac parte din probele prelevate într-un caz de criminalistică nucleară. Performanța acestui sistem este stabilită în legătură cu valoarea rezoluției la care se pot vizualiza rețele cristaline / Gewichtung: 12
Qualitätskriterium - Name: Acest factor a fost stabilit în directă legătură cu timpul scurt avut la dispoziție pentru raportarea primelor rezultate către autorități (24 de ore), primele informații privind compoziția trebuind să fie obținute rapid și cu o cât mai mare acuratețe. În acest scop echipamentul trebuie să fie capabil să realizeze analize calitative și cantitative EDX pe arii (mapări EDX) în timp real și pe întreaga suprafață pentru care se face imagistica, iar când proba se deplasează să se facă memorarea mapărilor elementale ale ariilor realizate în timpul deplasării. Pentru acuratețe, acest proces este preferabil a fi realizat fără stitching / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 15
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 11
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POC 158/2016.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, departajarea se va face conform art. 139 alin. (2) si alin. (3) din HG 395/2016.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/cerintelor de calificare se vor prezenta:

1. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016.

In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE – partea „Motive de excludere” – sectiunea A.

Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— alte documente edificatoare, dupa caz;

2. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016.

In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE – partea „Motive de excludere” – sectiunea B.

Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

A. persoanele juridice romane trebuie sa prezinte certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat etc.), din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestor certificate;

B. persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora;

3. Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016.

In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE – partea „Motive de excludere” – sectiunea C.

Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente edificatoare:

— certificate/caziere/documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 alin. (1), atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta (daca este cazul);

— documente edificatoare prin care sa demonstreze faptul ca ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta se incadreaza in prevederile art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (daca este cazul);

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/terțul susținător nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt:

— Marius Nicolae Marginean, director general;

— Mitică Drăgusin, director securitate nucleară;

— Constantin Ivan, director tehnic-administrativ;

— Ion Alexandru Popescu, director economic;

— Raluca Iuliana Stoicea, șef Compartiment juridic și resurse umane;

— Ruxandra-Oana Moraru, consilier juridic;

— Daniela Moraru, consilier juridic;

— Dana Cristina Verdeș, consilier juridic;

— Daniel-Cătălin Stoica, consilier juridic;

— Gabriela Ionita, referent achiziții publice;

— Cristea Aurelian, referent achiziții publice;

— Raluca Maria Margineanu, CS III.

Nota 1: in vederea demonstrarii faptului ca nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, orice document edificator in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, conform art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru tertii sustinatori si subcontractantii declaratii in oferta.

Nota 2: in situatia in care documentele mentionate mai sus nu se emit in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantului/tertul sustinator sau aceste documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantului/tertul sustinator va prezenta fie o declaratie pe propria raspundere, fie, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Atenționări speciale:

1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru ofertant asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă;

2. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz.

Documentele ce vor fi prezentate, în urma solicitării autorității contractante pentru demonstrarea celor declarate în DUAE, vor fi prezentate în copie cu mențiunea „conform cu originalul”.

Documentele în altă limbă decât limba română vor fi prezentate în copie cu mențiunea „conform cu originalul”, însoțite de traducere autorizată în limba română.

Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în conditțiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

În vederea demonstrării îndeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activității profesionale, ofertantul unic/ofertantul asociat va completa DUAE – partea „Criterii de selectie” – secțiunea A.

Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul teritorial, care să ateste că obiectul contractului are corespondență în activitatea ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului, pentru partea din contract pe care o realizează. Pentru persoanele juridice străine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o formă de înregistrare în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit, din care să reiasă informațiile solicitate de către autoritatea contractantă. Documentele prezentate trebuie să fie reale/valide la data prezentării acestora. Alte informații minimale ce trebuie să se regăsească în documentul constatator sunt:

— date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de înregistrare);

— activitățile principale și secundare;

— reprezentanții legali.

Documentele ce vor fi prezentate, în urma solicitării autorității contractante pentru demonstrarea cclor declarate în DUAE, vor fi prezentate cu mențiunea „conform cu originalul”.

Documentele în altă limbă decât limba română vor fi prezentate în copie cu mențiunea „conform cu originalul”, însoțite de traducere autorizată în limba română.

Nota 1: în cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru îndeplinirea cerinței este suficient ca obiectul de activitate al fiecărui membru sa fie în concordanță cu partea din contract pe care o va realiza.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Experiența similară: ofertantii vor face dovada îndeplinirii cerinței privind experiența similară prin prezentarea unei liste a furnizărilor similare cu cele care fac parte din obiectul contractului la nivelul a maximum trei contracte, realizate în cursul unei perioade care acoperă ultimii trei ani, în valoare cumulată de cel puțin 3 555 520,42 RON fără TVA. Se va prezenta lista principalelor furnizări realizate în ultimii trei ani calculați până la data-limita de depunere a ofertelor. În situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau si-a început activitatea economică de mai puțin de trei ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate.

Proportia de subcontractare. Informații despre subcontractanți. În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligația de a declara în DUAE subcontractantul/subcontractanții și de a completa partea „Criterii de selecție” – secțiunea C – subsecțiunea „Proporția de subcontractare”. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților în cadrul contractului, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă partea „Motive de excludere” și partea „Criterii de selecție” – secțiunea A. În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta, odată cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare – Formularul nr. 6. Contractele de subcontractare trebuie să fie în concordanță cu oferta și vor constitui anexe la contractul de achiziție publică. În cazul în care acordul/contractul de subcontractare este încheiat în altă limbă decât limba română, se va prezenta și traducere autorizată în limba română. Autoritatea contractantă solicită ofertantului să precizeze în ofertă:

(a) partea/părţile din contract pe care intenţionează să o/le subcontracteze şi

(b) datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei.

Notă: răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului nu este diminuată în cazul în care o parte/parti din acesta sunt îndeplinite de subcontractanți.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

În vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul/asociat/terțul susținător va completa DUAE – partea „Criterii de selecție” – secțiunea C. Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta, la solicitarea autorității contractante, recomandări/documente privind modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale emise de beneficiar și documente de recepție/acceptantă a furnizării sau alte certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar/procese-verbale de recepție, din care să reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței de capacitate tehnică, respectiv furnizările executate, perioada de furnizare și valoarea acestora. Respectivele certificări indica beneficiarii, indiferent daca aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada și locul furnizării. Se vor lua în calcul contractele executate în calitate de contractant unic, asociat, subcontractant, beneficiar (în cazul unor proiecte de cercetare-dezvoltare).

Nota 1: daca un grup de operatori economici depune o oferta comună, cerința se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În aceasta situatie și ofertantul asociat va completa DUAE – partea „Criterii de selecție” – sectiunea C. În vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul poate beneficia de susținerea unui/unor terț/terți susținator/i, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și terțul/terții susținator/i. În acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. În cazul în care beneficiaza de susținere din partea unui terț susținator, ofertantul va prezenta odată cu depunerea DUAE, angajamentul ferm privind susţinerea capacitătii tehnice și/sau profesionale (Formularul nr. 4) acordată de terțul susținator prin care va dovedi autorității contractante ca a luat toate măsurile pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare. Odata cu angajamentul de susținere, ofertantul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de catre terțul/terții sustinator/susținători din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul În care executantul întampină dificultăți pe parcursul îndeplinirii contractului, iar pentru a demonstra îndeplinirea criteriilor referitoare la situația tehnică a beneficiat de susținerea unui/unor terț/terți, executantul cesionează, cu titlu de garanție, în favoarea achizitorului, orice pretenție la daune pe care le-ar putea avea împotriva terțului/terților susținator(i) pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm de susținere. În acest sens, prin actul incheiat între executant și terțul/tertii susținator(i), anexa la contract, părțile vor stabili dreptul achizitorului la orice pretenție la daune pe care le-ar putea avea executantul împotriva terțului/terților susținător(i) pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm de susținere. Documentele vor fi prezentate cu mențiunea „conform cu originalul”. Documentele în altă limbă decât limba română vor fi prezentate în copie cu mențiunea „conform cu originalul”, însotite de traducere autorizată în limba română. Documentele vor fi prezentate semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un prestator de servicii de certificare acreditat în condițiile legii. În cazul în care beneficiază de susținere din partea unui terț susținător, ofertantul va prezenta odată cu depunerea DUAE, angajamentul ferm privind susţinerea capacitătii tehnice și/sau profesionale (Formularul nr. 4) acordată de terțul susținător prin care v-a dovedi autorității contractante ca a luat toate măsurile pentru a avea acces în orice moment la r […]

1.Ofertantul va declara în DUAE subcontractantul/subcontractanții și de a completa partea „Criterii de selecție” – secțiunea C – subsecțiunea „Proporția de subcontractare”;

2. Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă partea „Motive de excludere” și partea „Criterii de selecție” – secțiunea A;

3. În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta, odată cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare, Formularul nr. 6. Contractele de subcontractare trebuie să fie în concordanță cu oferta și vor constitui anexe la contractul de achiziție publică. În cazul în care acordul/contractul de subcontractare este încheiat în altă limbă decât limba româna, se va prezenta și traducere autorizată a acestuia în limba română;

4. Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante, va prezenta documente relevante referitoare la capacitatea tehnică a subcontractanților propuși cu privire la partea/părțile din contract pe care aceștia urmează să o/le îndeplinească efectiv. Toate documentele vor fi prezentate cu mențiunea „conform cu originalul”. Documentele în altă limbă decât limba română vor fi prezentate în copie cu mențiunea „conform cu originalul”, însoțite de traducere autorizată în limba română.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/10/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/03/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/10/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Operatorii economici vor avea în vedere și informațiile prezentate în documentul „Instrucțiuni pentru ofertanți”, atașat la secțiunea „Documente atasate” ce compun documentatia de atribuire din SEAP.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Oficiul juridic IFIN-HH
Postanschrift: Str. Reactorului nr. 30, jud. Ilfov
Ort: Măgurele
Postleitzahl: 077125
Land: Rumänien
Telefon: +40 214042300
Fax: +40 214574440
Internet-Adresse: www.nipne.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/09/2020