Dienstleistungen - 429382-2019

12/09/2019    S176

Finnland-Loviisa: Altenfürsorgeleistungen

2019/S 176-429382

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Loviisan kaupunki
Nationale Identifikationsnummer: 0203263-9
Postanschrift: Mannerheiminkatu 4
Ort: Loviisa
NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postleitzahl: 07900
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Lisbeth Forsblom
E-Mail: lisbeth.forsblom@loviisa.fi
Telefon: +358 195551

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.loviisa.fi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ikäihmisten päivähoitopalveluiden hankinta

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
85311100 Altenfürsorgeleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankinnan kohteena on sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja sosiaalihuoltoasetuksen (607/1983) mukaisesti järjestetty ikäihmisten päivätoiminta palveluntuottajan ylläpitämissä/hallinnoimissa tiloissa. Päivähoito on luonteeltaan kotona asumista tukevaa sosiaalipalvelua. Päivähoitoa järjestetään viitenä (5) päivänä viikossa kuusi (6) tuntia per päivä. Päivähoito sisältää hoidon ja huolenpidon, ateriat, kylvetyspalvelun sekä kuntoutus- ja virkistystoiminnan.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 600 000.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tarjouspyyntö koskee ikäihmisten päivätoimintapalvelujenjärjestämistä palveluntuottajan tiloissa. Päivätoiminta on tarkoitettu pääsääntöisesti 65 vuotta täyttäneille kotona asuville loviisalaisille. Päivätoiminta tarjoaa toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa mm. liikuntaa sekä sosiaalista kanssakäymistä. Lisäksi toiminta sisältää aamupalan, lounaan ja iltapäiväkahvin päiväkeskuksessa, asiakkaan tarvitseman muun yksilöllisen hoidon (esimerkiksi lääkitys) sekä tarvittaessa kylvetyspalvelun ja pyykkipalvelun. Päivätoiminta sisältää myös toiminnassa käytettävät välineet ja materiaalit. Tilaaja hankkii palveluntuottajalta käyttöönsä noin 10-15 päivätoiminnan asiakaspaikkaa/arkipäivä. Hankinta tullaan toteuttamaan puitejärjestelynä ja puitesopimukset tullaan tekemään kaikkien tarjouskilpailussa hyväksytyksi tulleiden palveluntuottajien kanssa. Nykyisille asiakkaille turvataan päivätoiminta niissä palveluyksiköissä, missä he tällä hetkellä ovat päivätoiminnassa.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Perussopimuskauden lisäksi tilaajalla on mahdollista jatkaa sopimusta kahdella optiovuodella (1+1). Option käytöstä tilaaja ilmoittaa kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden loppumista.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 091-220516
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Ikäihmisten päivähoitopalveluiden hankinta

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/08/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Loviisan seudun palvelutalosäätiö sr
Nationale Identifikationsnummer: 0966110-4
Ort: Loviisa
NUTS-Code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Land: Finnland
Der Auftragnehmer ist ein KMU
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 400 000.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 600 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2019