Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Dienstleistungen - 429390-2019

12/09/2019    S176    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten

2019/S 176-429390

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Postanschrift: Grzybowska 80/82
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 00-844
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Ciborowska
E-Mail: zamowienia-bi@wody.gov.pl
Telefon: +48 857330326
Fax: +48 857330330

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://wodypolskie.bip.gov.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://wodypolskie.bip.gov.pl/profil-nabywcy/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług w zakresie ochrony mienia na obiektach PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku

Referenznummer der Bekanntmachung: BI.ROZ.281.41.2019.AC
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79710000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Wykonywanie usług w zakresie ochrony mienia na obiektach PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku z podziałem na części:

Część 1 - Ochrona mienia w obiekcie hydrotechnicznym Zarządu Zlewni w Giżycku przy ul. Jeziornej 10.

Część 2 - Ochrona mienia w obiekcie Zarządu Zlewni w Augustowie przy ul. 29 Listopada 5.

2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy.

3. Zamawiający określa w Rozdz. III SIWZ wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, którego wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 - Ustawa z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 328 229.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ochrona mienia w obiekcie hydrotechnicznym Zarządu Zlewni w Giżycku przy ul. Jeziornej 10

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79710000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62
Hauptort der Ausführung:

Giżycko, ul. Jeziorna 10, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dozór mienia w siedzibie Zarządu Zlewni w Giżycku przy ul. Jeziornej 10 przez umundurowanego pracownika ochrony, zatrudnionego przez Wykonawcę, w godzinach od 15:00 do 7:00 w dni robocze oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta w okresie od 1.9.2019 r. do 30.6.2021 r.

2. Obszar podlegający ochronie to 2,6 ha ogrodzonego terenu, który graniczy z linią brzegową jeziora Niegocin i na którym znajdują się:

— budynek biurowo-warsztatowy,

— budynek magazynowy,

— budynek kotłowni.

Ochronie podlega również port, w którym cumowane są jednostki pływające oraz sprzęt pływający służący do obsługi szlaków żeglugowych. Ponadto na placu stoi ciężki sprzęt typu koparki i samochody ciężarowe oraz samochody ciężarowo-osobowe.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ochrona mienia w obiekcie Zarządu Zlewni w Augustowie przy ul. 29 Listopada 5

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79710000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL843
Hauptort der Ausführung:

Augustów, ul. 29 listopada 5, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dozór mienia w siedzibie Zarządu Zlewni w Augustowie przy ul. 29 Listopada 29 przez umundurowanego pracownika ochrony, zatrudnionego przez Wykonawcę, w godzinach od 15:00 do 7:00 w dni robocze oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta w okresie od 1.9.2019 r. do 30.6.2021.

2. Obszar podlegający ochronie to 1,5 ha ogrodzonego terenu z sześcioma budynkami: muzeum, budynek mieszkalno-administracyjny (część mieszkalna, to dwa lokale mieszkalne z lokatorami), magazyn, hangar na łodzie, warsztat, kuźnia).

Na terenie obiektu znajduje się port ze sprzętem pływającym do obsługi szlaków żeglugowych. Ponadto na placu stoi ciężki sprzęt typu koparki i samochody ciężarowe.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 n pkt 1 w związku z art. 138 g ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. Postępowanie o wartości szacunkowej powyżej 750 000 EUR. Usługa winna być realizowana na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 2142 t.j.).

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 126-309315
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: BI.ROZ.281.41.2019.AC
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Ochrona mienia w obiekcie hydrotechnicznym Zarządu Zlewni w Giżycku przy ul. Jeziornej 10

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/08/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Agema-Serwis Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Kościuszki 110 lok. 10
Ort: Suwałki
NUTS-Code: PL843
Postleitzahl: 16-400
Land: Polen
E-Mail: agemaserwis@agema-serwis.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 195 232.44 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 179 597.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: BI.ROZ.281.41.2019.AC
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Ochrona mienia w obiekcie Zarządu Zlewni w Augustowie przy ul. 29 Listopada 5

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/08/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Agema-Serwis Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Kościuszki 110 lok. 10
Ort: Suwałki
NUTS-Code: PL843
Postleitzahl: 16-400
Land: Polen
E-Mail: agemaserwis@agema-serwis.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 160 665.12 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 148 632.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga do sądu.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie wykonania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie określonym w art. 182 ustawy tj.:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/09/2019