Lucrări - 429424-2016

07/12/2016    S236

Luxemburg-Luxemburg: Proiect de extindere și de modernizare a clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg – loturile 45, 741, 742, 743 și 75 (loturi tehnice)

2016/S 236-429424

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European, direction générale des infrastructures et de la logistique
Adresă: plateau de Kirchberg, bâtiment Konrad Adenauer, bureau 2A008
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod poștal: 2929
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: M. le chef d'unité
E-mail: inlo.ao-kad@ep.europa.eu
Telefon: +352 430024527
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.europarl.europa.eu
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Proiect de extindere și de modernizare a clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg – loturile 45, 741, 742, 743 și 75 (loturi tehnice).

Număr de referinţă: INLO – D – UPIL – T – 15 – AO6.
II.1.2)Cod CPV principal
45210000 Lucrări de construcţii de clădiri
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Proiectul de extindere și de modernizare a clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg constă în construcția unei extensii a unei clădiri administrative de aproximativ 190 000 m2 și, sub rezerva unei decizii care va fi luată ulterior, în renovarea unei clădiri administrative existente de 65 000 m2. Complexul administrativ astfel constituit este destinat găzduirii tuturor serviciilor Parlamentului European care își desfășoară activitatea în Luxemburg.

Acest contract vizează următoarele loturi:

— lotul 45 „Amenajare exterioară est”;

— lotul 741 „Încălzire și climatizare”;

— lotul 742 „Sistem de ventilație și de detectare a CO”;

— lotul 743 „GTC/reglare”;

— lotul 75 „Energie electrică – curenți tari”.

Loturile sunt indivizibile. Atribuirea se va face separat pentru fiecare lot.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 107 709 567.34 EUR
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Energie electrică – curenți tari

Lot nr.: 75
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45210000 Lucrări de construcţii de clădiri
45310000 Lucrări de instalaţii electrice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Locul principal de executare:

Luxemburg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 75 „energie electrică – curenți tari”:

T1: curent tare;

T2: iluminat;

T3: producție de energie electrică prin panouri fotovoltaice.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

Opțiunile sunt descrise în caietul de sarcini și în anexele la acesta.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea estimată rotunjită include: bază + regie + opțiuni.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2015/S 183-331251
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: INLO — D – UPIL — T – 15 — AO6
Lot nr.: 75
Titlu:

Energie electrică – curenți tari

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
15/11/2016
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Consorțiul: A. Muller & Fils Sàrl — Putman SA
Adresă: 3, rue Christophe Plantin
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod poștal: 2339
Țară: Luxemburg
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Nu se aplică
Localitate: Nu se aplică
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Țară: Luxemburg
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 47 000 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 45 561 634.57 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Adresă internet: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Părțile interesate trebuie să contacteze organismele competente pentru procedurile de recurs.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
25/11/2016