Dienstleistungen - 429430-2022

05/08/2022    S150

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások

2022/S 150-429430

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25416316241
Postai cím: Horvát Utca 14-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Tímea
E-mail: kovacs.timea@nkk.hu
Telefon: +36 305262489
Fax: +36 305262489
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://bfk.hu/
A felhasználói oldal címe: https://bfk.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épületépítési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mérnök tanácsadói szolgáltatások (Kelenföld IMCS)

Hivatkozási szám: EKR001264962021
II.1.2)Fő CPV-kód
71300000 Mérnöki szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Megbízási szerződés mérnök tanácsadói és költségszakértői szolgáltatás elvégzésére a Kelenföldi intermodális csomópont őrmezői autóbusz-terminál megvalósításának és a P+R parkolók bővítésének előkészítése projekt kapcsán.

A Kormány a 2021-27 közötti EU programozási időszak kötöttpályás közl projektjeinek előkészítéséhez szükséges átcsoportosításról és az IKOP éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. hat módosításáról szóló 1523/2020. (VIII. 14.) Korm. hat értelmében egyetért a „Kelenföldi intermodális csomópont őrmezői autóbusz-terminál megvalósításának és a P+R parkolók bővítésének előkészítése” projekt megvalósításával. A projekt előkészítésével a BFK Budapest Fejlesztési Központ NZrt-t (jelenlegi nevén: NKK Nemzeti Közlekedési Központ NZrt) bízta meg.

A Kormány a Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségének fejlesztéséről szóló 1660/2020. (X.15.) számú Korm. hat 3. pontjában döntött arról, hogy a BFK NZrt. (Megrendelő) a Kelenföldi intermodális csomópont őrmezői autóbusz-terminál megvalósításának előkészítéséhez kapcsolódóan megvalósíthatósági tanulmányt készítsen a kapcsolódó villamos infrastruktúra kiépítésének lehetőségéről.

Ajánlatkérő EKR000085342021. szám alatt közbesz eljárást írt ki „Tervezési szolgáltatások elvégzése a "Kelenföldi intermodális csomópont őrmezői autóbusz-terminál megvalósításának és a P+R parkolók bővítésének előkészítése" kiemelt projekt kapcsán”. A Tervezési Szerződés teljesítése során a nyertes vállalkozó (Tervező) elkészíti a projekt megvalósításához szükséges engedélyezési, kiviteli, illetve tenderdokumentációt, valamint megszerzi az összes szükséges engedélyt és hozzájárulást.

A tervezési feladat magába foglalja egy új, fedett, többszintes, modern, helyi- és regionális autóbusz-terminál épület tervezését, melynek szintenkénti bruttó alapterülete min. 2500 m2, sor kerül továbbá a P+R parkoló(k) kapacitásának bővítésére is, az 1500 férőhelyes több szintes P+R parkoló(k) tervezésére is. Tervező feladata továbbá a helyi és regionális autóbusz-terminál épületben lévő és ahhoz kapcsolódó legalább összesen 12000 m2 nagyságú gyalogos felület tervezése.

Jelen eljárás nyertes AT-nek feladata a fenti tervezői feladatokhoz kapcsolódóan legalább az alábbi szakágak, valamint szakterületek tervvéleményezésének elvégzése:

- Szerkezettervezés

- Kamerarendszerek

- Útépítés

- Vízépítés, vízelvezetés

- Építészet

- Tájépítészet

- Épületgépészet

- Épületvillamosság

- Akadálymentesítés

- Tűzvédelem

- Térvilágítás, kisfeszültségű hálózatok építése, érintésvédelem, villámvédelem

- Közmű - távközlés

- Közmű - víziközmű

- Közmű - gáz, hő

- Közmű - hírközlés

- Közmű - elektromos

- Közmű - közvilágítás

- Környezetvédelem (jogszabályban szereplő tartalmi és formai követelményeknek való megfelelőség ellenőrzése)

- Költségbecslés

- Organizáció

Jelen eljárás nyertes AT-nek feladata többek között:

- a Projekt keretében készült és a Tervezési Szerződés teljesítése során AK, mint Megrendelő részére leszállított engedélyezési,

kiviteli és tenderdokumentáció, továbbá valamennyi kapcsolódó dokumentáció, tanulmány, vizsgálati anyag, terv, költségbecslés stb.

bírálati, valamint végleges anyagának (együttesen a továbbiakban: Tervdokumentáció) véleményezése, azaz komplett és dokumentált

tervvéleményezésének elvégzése;

- a Tervezési Szerződés kapcsán az engedélyezési tervfázistól kezdődően, a Tervezők által elkészített Tervdokumentáció

gyakorlatorientált ellenőrzése mind bírálati, mind végleges szállítások alkalmával, illetőleg Megrendelő kérése esetén a Tervezési

Szerződés tervezési feladataihoz kötődően egyéb esetekben;

- Tervezési Szerződés kapcsán a Tervezők által elkészített Tervdokumentáció műszaki diszpozícióban felsorolt szakágra

kiterjedő véleményezése, a felfedezett tervhibák (-hiányosságok) kiküszöbölését szolgáló módosító javaslatok megadása, valamint a

tervvéleményezésben szereplő tervezői hibák javításának egyszeri visszaellenőrzése;

Folyt a VI.3)-ban

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 47 500 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71244000 Költségszámítás, költségfelügyelet
71311000 Általános mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71311300 Infrastruktúrával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
71312000 Építőmérnöki tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány a 2021-27 közötti európai uniós programozási időszak kötöttpályás közlekedési projektjeinek előkészítéséhez szükséges átcsoportosításról és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1523/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat értelmében egyetért a „Kelenföldi intermodális csomópont őrmezői autóbusz-terminál megvalósításának és a P+R parkolók bővítésének előkészítése” projekt (a továbbiakban: projekt) megvalósításával. A projekt előkészítésével a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt-t bízta meg.

A Kormány a Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségének fejlesztéséről szóló 1660/2020. (X.15.) számú Korm. határozat 3. pontjában döntött arról, hogy a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Megrendelő) a Kelenföldi intermodális csomópont őrmezői autóbusz-terminál megvalósításának előkészítéséhez kapcsolódóan megvalósíthatósági tanulmányt készítsen a kapcsolódó villamos infrastruktúra kiépítésének lehetőségéről.

Ajánlatkérő EKR000085342021. szám alatt közbeszerzési eljárást írt ki „Tervezési szolgáltatások elvégzése a "Kelenföldi intermodális csomópont őrmezői autóbusz-terminál megvalósításának és a P+R parkolók bővítésének előkészítése" kiemelt projekt kapcsán”. A Tervezési Szerződés teljesítése során a nyertes vállalkozó (Tervező) elkészíti a projekt megvalósításához szükséges engedélyezési, kiviteli, illetve tenderdokumentációt, valamint megszerzi az összes szükséges engedélyt és hozzájárulást.

A tervezési feladat magába foglalja egy új, fedett, többszintes, modern, helyi- és regionális autóbusz-terminál épület tervezését, melynek szintenkénti bruttó alapterülete min. 2500 m2, sor kerül továbbá a P+R parkoló(k) kapacitásának bővítésére is, az 1500 férőhelyes több szintes P+R parkoló(k) tervezésére is. Tervező feladata továbbá a helyi és regionális autóbusz-terminál épületben lévő és ahhoz kapcsolódó legalább összesen 12000 m2 nagyságú gyalogos felület tervezése.

Jelen eljárás nyertes AT-nek feladata a fenti tervezői feladatokhoz kapcsolódóan legalább az alábbi szakágak, valamint szakterületek tervvéleményezésének elvégzése:

- Szerkezettervezés

- Kamerarendszerek

- Útépítés

- Vízépítés, vízelvezetés

- Építészet

- Tájépítészet

- Épületgépészet

- Épületvillamosság

- Akadálymentesítés

- Tűzvédelem

- Térvilágítás, kisfeszültségű hálózatok építése, érintésvédelem, villámvédelem

- Közmű - távközlés

- Közmű - víziközmű

- Közmű - gáz, hő

- Közmű - hírközlés

- Közmű - elektromos

- Közmű - közvilágítás

- Környezetvédelem (jogszabályban szereplő tartalmi és formai követelményeknek való megfelelőség ellenőrzése)

- Költségbecslés

- Organizáció

Jelen eljárás nyertes AT-nek feladata többek között:

­ a Projekt keretében készült és a Tervezési Szerződés teljesítése során AK, mint Megrendelő részére leszállított engedélyezési, kiviteli és tenderdokumentáció, továbbá valamennyi kapcsolódó dokumentáció, tanulmány, vizsgálati anyag, terv, költségbecslés stb. bírálati, valamint végleges anyagának (együttesen a továbbiakban: Tervdokumentáció) véleményezése, azaz komplett és dokumentált tervvéleményezésének elvégzése;

­ a Tervezési Szerződés kapcsán az engedélyezési tervfázistól kezdődően, a Tervezők által elkészített Tervdokumentáció gyakorlatorientált ellenőrzése mind bírálati, mind végleges szállítások alkalmával, illetőleg Megrendelő kérése esetén a Tervezési Szerződés tervezési feladataihoz kötődően egyéb esetekben;

­ a Tervezési Szerződés kapcsán a Tervezők által elkészített Tervdokumentáció műszaki diszpozícióban felsorolt szakágra kiterjedő véleményezése, a felfedezett tervhibák (-hiányosságok) kiküszöbölését szolgáló módosító javaslatok megadása, valamint a tervvéleményezésben szereplő tervezői hibák javításának egyszeri visszaellenőrzése;

­ az organizáció és kivitelezési tervdokumentáció, ütemtervek véleményezése és koordinálása, építéstechnológiai igények, szempontok azonosításával egyidejűleg javaslattétel megadása;

­ amennyiben készülnek, akkor az ideiglenes létesítményeket, segédszerkezeteket tartalmazó tervek, továbbá a nem végleges létesítményre vonatkozó fázistervek ellenőrzése;

­ egyes szakágak tervei közötti esetleges ellentmondások feltárása, kiszűrése, az ellenmondások megszűntetéséhez szükséges módosító javaslatok megtétele;

­ a közművek vonatkozásában a hatóságokkal és a tervezési programban meghatározott egyéb szereplőkkel történt egyeztetéseken - megbízói jelzés alapján - részvétel az emlékeztetőinek ellenőrzése, a hatósági, szakhatósági, közmű egyeztetések és hozzájárulási folyamatok állandó nyomon követése, közműcégek, szakhatóságok igényeinek értékelése.

Nyertes AT a tervellenőrzéssel érintett adott Tervdokumentáció jellegétől függően köteles teljes körű független költségszakértői feladatot is ellátni. Feladata különösen:

­ Tervező által alkalmazott tételrend, tétel megnevezés és a tétel tartalma ellenőrzése, egyes tételeknél eltérő tartalom esetén javaslattételi kötelezettség.

­ Tervező által elkészített engedélyezési tervek alapján, a tervezési szakaszhoz igazodó becsült beruházási költségek meghatározása szakáganként, létesítményenként és ütemenként elkülöníthetően számítással alátámasztva, a Tervezőtől független árképzés útján, azaz költséginformáció átadása a Megbízó rendelkezésére.

­ A kiviteli tervek és a projekt kivitelezésére irányuló külön közbeszerzési eljárások esetén a Tervező által megadott árazatlan költségvetési kiírás és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 28. § (1) bekezdés alapján a beszerzés tárgyára vonatkozó becsült érték megfelelő alaposságának ellenőrzése, valamint a Tervező által készített árazatlan és árazott költségvetési kiírás formai és tartalmi megfelelősségének ellenőrzése és a Tervezőtől független költségvetés elkészítése.

­ A Tervező által készített tervezői költségbecslések megalapozottságának ellenőrzése minden esetben, ennek összehasonlítása a független költségszakértői költségbecsléssel (Excel táblázat formátumban) valamint az alkalmazott műszaki megoldások összehasonlítása a becsült költségek tekintetében.

Nyertes AT-nek tervvéleményezési feladatának részeként jelentést kell készítenie a Műszaki Diszpozícióban szereplő követelmények alapján, illetve részt kell vennie az egyeztetéseken, kooperációkon, továbbá szakvéleményt kell készítenie.

A Nyertes AT feladataival kapcsolatos részletinformációk az KD III. kötetében (Műszaki diszpozíció) találhatóak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Az M.2.1 alk. feltétel vonatkozásában bemutatásra kerülő szakember többlettapasztalata (hónapok száma: minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M.2.2 alk. feltétel vonatkozásában bemutatásra kerülő szakember többlettapasztalata (hónapok száma: minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M.2.3. alk. feltétel vonatkozásában bemutatásra kerülő szakember többlettapasztalata (hónapok száma: minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Az AF III.1.3) M.2. alk. feltétel pontban megad. szake. felüli többlet szakember [Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozatának tanúsítási rendszere szerinti - Építéstechnológiai tervező, „ÉT-T” besorolású tanúsítással vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szake.] teljesítésbe történő bevonása (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. Az AF III.1.3) M.2. alk. feltétel pontban megad. szake. felüli többlet szakember [a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Táj- és kertépítészeti tervezési terület „K” megjelölésű (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szake.] teljesítésbe történő bevonása (igen/nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-3.1.0-15-2020-00021

II.2.14)További információk

1) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

2) Az Ajánlati Felhívás II.2.7) pontjában megjelölt szerződéses időtartam a szerződéskötés várható időpontja (ami a közbeszerzési eljárás időszükségletére tekintettel változhat) és a kapcsolódó Tervezési Szerződés jelenleg ismert véghatáridejét követő, a Tervezési Szerződés 2. számú mellékletét képező Tervezési Ütemterv 13.2. pontja szerinti bírálati határidő közötti időtartamot jelöli, amely a Tervezési Szerződés meghosszabbítása esetén, a KD II. Kötet (Szerződéstervezet) 7.2. pontjában foglaltak értelmében automatikusan meghosszabbodik. A mérnöki feladatok elvégzésének időtartama a teljesítési ütemezésben foglaltak szerint 52 nap.

3) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a jelen AF II.2.5) pontjában meghatározott legjobb ár-érték arányt megjelenítő, alábbi szempontok szerint értékeli, a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:

I. Minőségi szempont és a hozzárendelt súlyszám:

1. Az AF M.2.1 pont vonatkozásában bemutatásra kerülő szakember tekintetében az alkalmasság igazolásához szükséges tapasztalati időszakon felüli, építészeti tervezési területen szerzett szakmai tapasztalat (hónapok száma: minimum 0 hónap, maximum 24 hónap); súlyszám 10

2. Az AF M.2.2 pont vonatkozásában bemutatásra kerülő szakember tekintetében az alkalmasság igazolásához szükséges tapasztalati időszakon felüli, tartószerkezeti tervezési szakterületen és/vagy tartószerkezeti tervezési szakterület épületek tartószerkezeti tervezési részszakterületen szerzett szakmai tapasztalat (hónapok száma: minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) súlyszám 10

3. Az AF M.2.3 pont vonatkozásában bemutatásra kerülő szakember tekintetében az alkalmasság igazolásához szükséges tapasztalati időszakon felüli, közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai tapasztalat (hónapok száma: minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) súlyszám 10

4. Az AF III.1.3) M.2. pontban megadott szakembereken felüli többlet szakember [Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozatának tanúsítási rendszere szerinti - Építéstechnológiai tervező, „ÉT-T” besorolású tanúsítással vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember] teljesítésbe történő bevonása (igen/nem) súlyszám 10

ÉT-T - Építéstechnológiai tervező tanúsítvány megszerzéséhez szükséges végzettség: Okleveles építőmérnök, okleveles építészmérnök (MSc) vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettség ÉS legalább a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges, az alábbi szakterületen, kivitelezésben szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalat:

A szakterületen végezhető tevékenységek felsorolása:

- Térbeli és időbeli organizációs tervek készítése,

- Építőgépek telepítésének tervezése, a megfelelő emelőgépek kiválasztása,

- Zsaluzástechnológiai tervek készítése,

- Emelési és szereléstechnológiai tervek készítése,

- Bontási munkák technológiai terveinek készítése,

- Egyéb építéstechnológiai tervek készítése.

5. Az AF III.1.3) M.2. pontban megadott szakembereken felüli többlet szakember [a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „Táj- és kertépítészeti tervezési területen” „K” megjelölésű (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember] teljesítésbe történő bevonása (igen/nem) súlyszám 10

Az előírt (K) jogosultság hiánya esetén: A 266/2013. Korm. rendelet szerint a „Táj- és kertépítészeti tervezési területen” „K” jogosultság megszerzéséhez: táj- és kertépítészeti szakon végzett okleveles kertészmérnök, okleveles tájépítész mérnök, okleveles tájépítész, vagy ezzel egyenértékű végzettség és 2 év (24 hónap) szakmai tapasztalat szükséges.

A M2.1-M.2.3. szakemberek közötti átfedés nem megengedett és a 4-5. értékelési szempontra bemutatott szakemberek között átfedés nem megengedett, illetve a 4-5. értékelési szempontra bemutatott szakemberek sem lehetnek ugyanazok, mint az M2.1-M.2.3 pont vonatkozásában bemutatásra kerülő bármelyik szakember, továbbá az alkalmasság körében bemutatott szakmai tapasztalat nem használható fel az értékelési szempont vonatkozásában.

Ajánlatkérő jelzi, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a 4. értékelési szempontra bemutatott szakember rendelkezzen Építéstechnológiai tervező, „ÉT-T” besorolású tanúsítással. A szerződéskötés feltétele továbbá, hogy az 5. értékelési szempontra bemutatott szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „K” (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljen.

II. Ár szempont és a hozzárendelt súlyszám:

Nettó ajánlati ár (átalánydíj): Súlyszám: 50.

A fenti I.1.-I.3. értékelési szempont tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. mellékletének A. pont 1. a) ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerét alkalmazza AK.

A fenti I.4.-I.5. értékelési szempontok tekintetében a direkt pontkiosztás módszerét alkalmazza AK.

A fenti II. ért.-i szempont tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. mellékletének A. pont 1. a) aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerét alkalmazza AK.

Az ért.-i szempontok és az ért. módszere részletesen az KD I. kötetben. Az I.1.-I.5. minőségi értékelési szempontok tekintetében az adott szakembert már az ajánlatban szükséges megnevezni többletmegajánlás esetén. A szakember megnevezésének elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 030-075880
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: SZE-000852-001/2022
Elnevezés:

Mérnök tanácsadói szolgáltatások (Kelenföld IMCS)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/07/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12344709241
Postai cím: Hévízi Út 3/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@obuda-ujlak.hu
Telefon: +36 302290227
Fax: +36 13687205
Internetcím: http://www.obudagroup.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 59 740 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 47 500 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Építészettel, közlekedési építményekkel kapcsolatos és építéstechnológiai mérnöki tanácsadói feladatok, táj- és kertépítészeti mérnöki tanácsadói feladatok, valamint egyéb mérnöki tanácsadói feladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Folyt. a II.1.4)-ből:

- az organizáció és kivitelezési tervdokumentáció, ütemtervek véleményezése és koordinálása, építéstechnológiai igények,

szempontok azonosításával egyidejűleg javaslattétel megadása;

- amennyiben készülnek, akkor az ideiglenes létesítményeket, segédszerkezeteket tartalmazó tervek, továbbá a nem végleges

létesítményre vonatkozó fázistervek ellenőrzése;

- egyes szakágak tervei közötti esetleges ellentmondások feltárása, kiszűrése, az ellentmondások megszüntetéséhez szükséges

módosító javaslatok megtétele;

- a közművek vonatkozásában a hatóságokkal és a tervezési programban meghatározott egyéb szereplőkkel történt

egyeztetéseken - megbízói jelzés alapján - részvétel az emlékeztetőinek ellenőrzése, a hatósági, szakhatósági, közmű egyeztetések

és hozzájárulási folyamatok állandó nyomon követése, közműcégek, szakhatóságok igényeinek értékelése.

Nyertes AT a tervellenőrzéssel érintett adott Tervdokumentáció jellegétől függően köteles teljes körű független költségszakértői

feladatot is ellátni. Feladata különösen:

- Tervező által alkalmazott tételrend, tétel megnevezés és a tétel tartalma ellenőrzése, egyes tételeknél eltérő tartalom esetén

javaslattételi kötelezettség.

- Tervező által elkészített engedélyezési tervek alapján, a tervezési szakaszhoz igazodó becsült beruházási költségek

meghatározása szakáganként, létesítményenként és ütemenként elkülöníthetően számítással alátámasztva, a Tervezőtől független

árképzés útján, azaz költséginformáció átadása a Megbízó rendelkezésére.

- A kiviteli tervek és a projekt kivitelezésére irányuló külön közbeszerzési eljárások esetén a Tervező által megadott árazatlan

költségvetési kiírás és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alcikkely 28. § (1) alapján a beszerzés tárgyára vonatkozó

becsült érték megfelelő alaposságának ellenőrzése, valamint a Tervező által készített árazatlan és árazott költségvetési kiírás formai

és tartalmi megfelelőségének ellenőrzése és a Tervezőtől független költségvetés elkészítése.

- A Tervező által készített tervezői költségbecslések megalapozottságának ellenőrzése minden esetben, ennek összehasonlítása a

független költségszakértői költségbecsléssel (Excel táblázat formátumban) valamint az alkalmazott műszaki megoldások

összehasonlítása a becsült költségek tekintetében.

Nyertes AT-nek tervvéleményezési feladatának részeként jelentést kell készítenie a Műszaki Diszpozícióban szereplő követelmények

alapján, illetve részt kell vennie az egyeztetéseken, kooperációkon, továbbá szakvéleményt kell készítenie.

A Nyertes AT feladataival kapcsolatos részletinformációk az KD III. kötetében (Műszaki diszpozíció) találhatóak.

Nyertes Ajánlattevő:

Óbuda-Újlak Beruházásszervező és Fővállalkozó zártkörűen működő Részvénytársaság

Székhelye: 1033 Budapest, Hévízi út 3/A.

Adószáma: 12344709-2-41

Az ellenszolgáltatás összege:

Nettó ajánlati ár (átalánydíj) (nettó Ft): 47 500 000 Ft

Az ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:

1. ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó zártkörűen működő Részvénytársaság

Székhelye: 1033 Budapest Hévízi út 3/A.;

Adószáma: 12344709-2-41

2. 3E International Beruházás-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 2. em.;

Adószáma: 13450027-2-43

3. UTIBER Közúti Beruházó Kft.

Székhelye: 1115 Budapest Csóka utca 7-13;

Adószáma: 10554885-2-43.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/08/2022