Urakat - 42950-2016

Näytä suppea näkymä

09/02/2016    S27    Euroopan parlamentti - Urakat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Ranska-Strasbourg: 6 muuntajan vaihtaminen uusiin Strasbourgissa sijaitsevissa Euroopan parlamentin rakennuksissa

2016/S 027-042950

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan parlamentti
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67070
Maa: Ranska
Vastaanottaja: unité des contrats et marchés publics
Sähköpostiosoite: INLO.AO-str@europarl.europa.eu

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://europarl.europa.eu

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1189

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Virallinen nimi: Euroopan parlamentti
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67070
Maa: Ranska
Sähköpostiosoite: inlo.ao-str@ep.europa.eu
Internet-osoite: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1189

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Virallinen nimi: Euroopan parlamentti
Postiosoite: service du courrier officiel, bâtiment Winston Churchill, 1 avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67070
Maa: Ranska
Vastaanottaja: unité contrats et marchés publics – SDM G03033

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
6 muuntajan vaihtaminen uusiin Strasbourgissa sijaitsevissa Euroopan parlamentin rakennuksissa
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Rakennusurakat
Toteutus
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Strasbourg, Ranska.

NUTS-koodi FR421 Bas-Rhin

II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy julkisia hankintoja koskeva sopimus
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Sopimuksen kohteena on 6 muuntajan vaihtaminen uusiin Strasbourgissa sijaitsevissa Euroopan parlamentin rakennuksissa.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

45310000 Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Katso sopimusluonnos.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
Katso eritelmät.
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Euroopan parlamentti vaatii, että tarjoajilla on hallinnolliset valtuutukset, joita tarvitaan sopimuksen kohteena olevien toimien suorittamiseksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: — jäljennös täydellisistä tilinpäätöslaskelmista (tase, tuloslaskelma, kassavirtataulukko ja liitteet), jotka on julkaistu vuosikatsauksessa ja tarkastettu, tai mikäli tämä ei ole pakollista, jotka tarjoajan edustaja on varmentanut täsmällisiksi ja oikeiksi, 3:n viimeksi päättyneen tilikauden ajalta,
— todistus voimassaolevasta ammatillisesta vastuuvakuutuksesta.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): — vähintään 2 000 000 euron vuotuinen liikevaihto tehtävän sopimuksen kohteena olevalla alalla 3:n viimeksi päättyneen tilikauden ajalta,
— ammatillinen vastuuvakuutus.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
— luettelo 3:n viime vuoden aikana suoritetuista töistä sekä yksityiskohtaiset tiedot niiden arvoista, päivämääristä ja suorituspaikoista. Tärkeimpiä töitä koskevaan luetteloon on liitettävä tyydyttävää suorittamista koskevat todistukset, joista käy ilmi, suoritettiinko työt asianmukaisesti loppuun asti hyvää ammattikäytäntöä noudattaen,
— ilmoitus palveluntarjoajan tai sopimusosapuolen keskimääräisestä vuotuisesta henkilöstömäärästä ja johtohenkilöstön määrästä 3:n viime vuoden aikana,
— todistukset sopimuksen kohteeseen liittyvästä yrityksen ammattipätevyydestä. Yrityksillä täytyy erityisesti olla seuraava pätevyys: Qualifelec, keskisuuri / suuri kolmas sektori, luokka 5, automatiikka (Automatisme – AUT) ja/tai vaativat laitteistot (Ensembles complexes – EC) (tai vastaava pätevyys).
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):
— vähintään 3 vuoden kokemus kyseisen sopimuksen kohteena olevia palveluita vastaavien palveluiden toimittamisesta,
— keskimääräinen vuotuinen henkilöstön määrä on vähintään 50 työntekijää,
— kyseisen sopimuksen töiden kohteeseen liittyvä yrityksen ammattipätevyys (Qualibat jne.).
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Alhaisin hinta
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
06A70/2015/M079.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
9.3.2016
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
Muu: työkieli on ranska.
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
päivää: 180 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 17.3.2016
Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
VI.3)Lisätiedot
Euroopan parlamentti järjestää tutustumiskäynnin 22.2.2016 (10:00) Euroopan parlamentin toimitiloissa Strasbourgissa. Tilaisuuteen voi osallistua enintään 2 edustajaa jokaiselta yritykseltä.

Kulkuluvan valmistelua varten tarjoajia pyydetään toimittamaan yrityksen nimi ja osallistujien nimi, asema, henkilöllisyystodistuksen numero sekä syntymäaika sähköpostitse (inlo.ao-str@ep.europa.eu) 2 työpäivää ennen tutustumiskäyntiä. Edustajilla on oltava mukanaan voimassa oleva henkilöllisyystodistus.

Tutustumiskäynnille osallistuminen on pakollista. Ainoastaan tutustumiskäynnille osallistuneet voivat jättää tarjouksen. Todistuksena osallistumisesta on allekirjoitus osallistujaluettelossa.
Euroopan parlamentti varaa oikeuden käyttää varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 134 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaista neuvottelumenettelyä antaakseen valitun tarjoajan suoritettavaksi uusia töitä, jotka koskevat vastaavien töiden toistamista, edellyttäen, että nämä työt ovat tämän tarjouspyynnön kohteena olevan perushankkeen mukaisia.
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
VI.4.2)Muutoksenhaku
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.1.2016