Služby - 429501-2017

28/10/2017    S208    Agentury - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Lucembursko-Lucemburk: Odborná příprava o prevenci, monitorování a kontrole antimikrobiální rezistence zahrnující veterinární a lidské oblasti v rámci iniciativy „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin“

2017/S 208-429501

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency
Ariane Building, 400, route d'Esch
Luxembourg
2920
Lucembursko
E-mail: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
Kód NUTS: LU

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/chafea

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3018
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency
Luxembourg
Lucembursko
E-mail: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
Kód NUTS: LU

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/chafea

I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Vzdělávání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Odborná příprava o prevenci, monitorování a kontrole antimikrobiální rezistence zahrnující veterinární a lidské oblasti v rámci iniciativy „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin“.

Spisové číslo: CHAFEA/2017/BTSF/09.
II.1.2)Hlavní kód CPV
80531200
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Během první fáze se pořádá celkem 12 vzdělávacích setkání s celkovým počtem 420 účastníků pro celý vzdělávací program. Stejný vzdělávací program musí být realizován v průběhu druhé fáze zakázky.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 2 220 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Zejména v zemích mimo EU.

II.2.4)Popis zakázky:

Realizace vzdělávacích činností.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Iniciativa „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin“.
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 15/01/2018
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 24/01/2018
Místní čas: 14:00
Místo:

Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency, 12, rue Guillaume Kroll, Drosbach Building, L-1882 Luxembourg, LUCEMBURSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se mohou zúčastnit maximálně 2 zástupci každého uchazeče. V tomto případě žádáme zainteresované uchazeče, aby se zaregistrovali nejpozději 19.1.2018 elektronickou poštou nebo faxem a poskytli plné jméno a číslo občanského průkazu nebo pasu zástupce (zástupců). Zástupce uchazeče může být na místě konání požádán agenturou o předložení svého pověření / plné moci ke kontrole.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Tribunál Evropské unie
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Lucembursko
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě 2 měsíců od data, kdy byl žadatel vyrozuměn, případně od data, kdy se o tom dověděl.

Podání stížnosti evropskému veřejnému ochránci práv neznamená, že tato lhůta bude zrušena nebo, že bude stanovena lhůta nová.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Tribunál Evropské unie
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Lucembursko
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/10/2017