Tjenesteydelser - 429501-2017

28/10/2017    S208    Agenturer - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Luxembourg-Luxembourg: Undervisningsaktiviteter vedrørende forebyggelse, overvågning og kontrol af antimikrobiel resistens, som omfatter veterinære og menneskelige fagområder under initiativet »Bedre uddannelse — større fødevaresikkerhed«

2017/S 208-429501

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer
Ariane Building, 400, route d'Esch
Luxembourg
2920
Luxembourg
E-mail: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
NUTS-kode: LU

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/chafea

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3018
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer
Luxembourg
Luxembourg
E-mail: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
NUTS-kode: LU

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/chafea

I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Undervisningsaktiviteter vedrørende forebyggelse, overvågning og kontrol af antimikrobiel resistens, som omfatter veterinære og menneskelige fagområder under initiativet »Bedre uddannelse — større fødevaresikkerhed«.

Sagsnr.: CHAFEA/2017/BTSF/09.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
80531200
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I første fase skal der tilrettelægges 12 undervisningsforløb med et samlet antal deltagere på 420 for undervisningsprogrammet som helhed. Det samme undervisningsprogram skal gennemføres i kontraktens anden fase.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 220 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00
Hovedudførelsessted:

Hovedsageligt i ikke-EU-lande.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Gennemførelse af undervisningsaktiviteter.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: initiativet »Bedre uddannelse — større fødevaresikkerhed«.
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/01/2018
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/01/2018
Tidspunkt: 14:00
Sted:

Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer, 12, rue Guillaume Kroll, Drosbach Building, L-1882 Luxembourg, LUXEMBOURG.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst 2 repræsentanter pr. tilbud kan overvære åbningen af bud. I dette tilfælde bedes interesserede tilbudsgivere venligst registrere sig senest 19.1.2018 pr. e-mail eller pr. fax og oplyse repræsentantens/repræsentanternes fulde navn og legitimationsoplysninger eller pasnummer. Tilbudsgiverens repræsentant kan ved åbningen blive anmodet om at fremvise sin bemyndigelse/fuldmagt, der vil blive kontrolleret af forvaltningsorganet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Den Europæiske Unions Ret
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luxembourg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

senest 2 måneder efter underrettelsen af den indgivende eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, på den dag, vedkommende blev underrettet derom.

Indgivelse af en klage til Den Europæiske Ombudsmand har ikke opsættende virkning i forhold til tidsfristen og medfører heller ikke fastsættelse af en ny.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Den Europæiske Unions Ret
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luxembourg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/10/2017