Palvelut - 429501-2017

28/10/2017    S208

Luxemburg-Luxemburg: Ihmis- ja eläinlääkinnän aloihin liittyvän mikrobilääkeresistenssin ennaltaehkäisyä, seurantaa ja valvontaa koskevat koulutustoimet ”Koulutuksen parantaminen elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi” -aloitteen yhteydessä

2017/S 208-429501

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto
Postiosoite: Ariane Building, 400, route d’Esch
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postinumero: 2920
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/chafea

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3018
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä seuraavaan osoitteeseen:
Virallinen nimi: kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto
Postitoimipaikka: Luxembourg
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/chafea

I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Ihmis- ja eläinlääkinnän aloihin liittyvän mikrobilääkeresistenssin ennaltaehkäisyä, seurantaa ja valvontaa koskevat koulutustoimet ”Koulutuksen parantaminen elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi” -aloitteen yhteydessä

Viitenumero: CHAFEA/2017/BTSF/09.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
80531200 Tekniset koulutuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Ensimmäisen vaiheen aikana järjestetään koko koulutusohjelmaa varten yhteensä 12 koulutustilaisuutta, joissa osallistujien kokonaismäärä on 420. Sama koulutusohjelma on järjestettävä sopimuksen toisen vaiheen aikana.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2 220 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

pääasiassa EU:n ulkopuolisissa maissa.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimuksen kohteena on koulutustoimien toteuttaminen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: ”Koulutuksen parantaminen elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi” -aloite.
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 15/01/2018
Paikallinen aika: 23:59
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 24/01/2018
Paikallinen aika: 14:00
Paikka:

kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto, 12, rue Guillaume Kroll, Drosbach Building, L-1882 Luxembourg, LUXEMBURG.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Enintään 2 edustajaa kutakin tarjousta kohden voi osallistua tarjousten avaustilaisuuteen. Tässä tapauksessa kiinnostuneita tarjoajia pyydetään rekisteröitymään viimeistään 19.1.2018 sähköpostitse tai faksitse ja toimittamaan edustajien koko nimet sekä henkilökorttien tai passien numerot. Avaustilaisuudessa tarjoajan edustajaa voidaan pyytää esittämään valtuutus/valtakirja viraston tarkastusta varten.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä 2 kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta, tai muussa tapauksessa siitä päivästä, jona tämä on saanut tiedon asiasta.

Muutoksenhakupyynnön jättäminen Euroopan oikeusasiamiehelle ei pidennä muutoksenhaun määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/10/2017