Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Szolgáltatások - 429501-2017

28/10/2017    S208    Ügynökségek - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Luxemburg-Luxembourg: Az antimikrobiális rezisztencia megelőzésére, nyomon követésére és ellenőrzésére irányuló képzési tevékenységek az emberi és állatgyógyászat területén a „jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” elnevezésű kezdeményezés keretében

2017/S 208-429501

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség
Postai cím: Ariane Building, 400, route d'Esch
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU
Postai irányítószám: 2920
Ország: Luxemburg
E-mail: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/chafea

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3018
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség
Város: Luxembourg
Ország: Luxemburg
E-mail: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
NUTS-kód: LU

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/chafea

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az antimikrobiális rezisztencia megelőzésére, nyomon követésére és ellenőrzésére irányuló képzési tevékenységek az emberi és állatgyógyászat területén a „jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” elnevezésű kezdeményezés keretében.

Hivatkozási szám: CHAFEA/2017/BTSF/09.
II.1.2)Fő CPV-kód
80531200
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az első szakasz során összesen 420 résztvevőre tervezett 12 képzési tanfolyam megszervezését kell elvégezni. A szerződés második szakasza alatt ugyanazt a képzési programot kell végrehajtani.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 220 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00
A teljesítés fő helyszíne:

Elsősorban nem uniós országokban.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Képzési tevékenységek végrehajtása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” elnevezésű kezdeményezés.
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 15/01/2018
Helyi idő: 23:59
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/01/2018
Helyi idő: 14:00
Hely:

Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség, 12, rue Guillaume Kroll, Drosbach Building, L-1882 Luxembourg, LUXEMBURG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatonként legfeljebb 2 képviselő lehet jelen a pályázatbontáson. Ebben az esetben az érdeklődő ajánlattevőket arra kérik, hogy legkésőbb a 19.1.2018 időpontig regisztráljanak e-mailen vagy faxon keresztül, és adják meg a képviselő(k) teljes nevét, valamint személyiigazolvány- vagy útlevélszámát. Az ügynökség a pályázatbontáson ellenőrzés céljából kérheti az ajánlattevő képviselőjétől a személyazonosító okmánya/képviseleti meghatalmazása bemutatását.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes fél értesítésétől, illetve értesítés hiányában attól a naptól számított 2 hónapon belül, hogy a vesztes fél az eredményről tudomást szerzett.

A jogorvoslati kérelemnek az európai ombudsmanhoz történő benyújtása nem jelenti sem a fenti határidő felfüggesztését, sem új határidő kitűzését.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/10/2017