Услуги - 429511-2017

TIЗаглавиеЛюксембург-Люксембург: Проучване на задълженията на Европейския съюз относно пенсии и други доходи на наети лица – актюерски услуги
NDНомер на публикацията на обявлението429511-2017
PDДата на публикуване28/10/2017
OJНомер на броя на ОВ S208
TWГрад/населено място на купувачаЛЮКСЕМБУРГ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска сметна палата
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаLU
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕССметна палата
DSДокумент изпратен18/10/2017
DTКраен срок за подаване11/12/2017
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)66523000 - Консултантски услуги в областта на осигуряването чрез самостоятелни фондове
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)LU
IAИнтернет адрес (URL)http://www.eca.europa.eu
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС