Dienstleistungen - 429562-2019

12/09/2019    S176

România-Pașcani: Servicii de întreţinere a iluminatului public

2019/S 176-429562

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 157-389486)

Temei juridic:
Directiva 2014/23/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Pașcani
Număr naţional de înregistrare: 4541360
Adresă: Str. Ștefan cel Mare nr. 16
Localitate: Pașcani
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 705200
Țară: România
Persoană de contact: Laura Pascu
E-mail: achizitii@primariapascani.ro
Telefon: +40 232718250
Fax: +40 232718250

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.primariapascani.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Pașcani

Număr de referinţă: 2019.1-delegare
II.1.2)Cod CPV principal
50232100 Servicii de întreţinere a iluminatului public
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

In anul 2018, achizitorul prin prin HCL 34/2018 a aprobat infiintarea serviciului de iluminat public pentru U.A.T. Pascani.

In conformitate cu rezultatele studiului de fundamentare este necesara organizarea unei procedure de delegare prin concesiune a acestui serviciu creat pentru buna lui exploatare. Detaliile tehnice se regasesc in cadrul caietelor de sarcini atasate.

Durata concesiunii este de 5 ani.

Atentie: valoarea estimata a contractului avuta in vedere are doar scopul principal de a justifica alegerea procedurii de urmat, suma reprezentand valoarea estimata este o previziune – in conformitate cu prevederile art. 13 din Legea 100/2016, valoarea unei concesiuni de lucrari sau a unei concesiuni de servicii este cifra totala de afaceri a concesionarului generata pe durata contractului, fara TVA, in schimbul lucrarilor si serviciilor care fac obiectul concesiunii, precum si pentru bunurile accesorii acestor lucrari si servicii.

Numarul de zile pana [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/09/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 157-389486

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen pentru depunerea candidaturilor sau pentru primirea ofertelor
În loc de:
Data: 27/09/2019
A se citi:
Data: 15/10/2019
VII.2)Alte informații suplimentare: