Tjänster - 429654-2019

13/09/2019    S177    Byråer - Tjänster - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Systemintegratör för kommunikations- och informationssystem som behandlar sekretessbelagd EU-information

2019/S 177-429654

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 138-338731)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska försvarsbyrån
Postadress: Rue Des Drapiers 17-23
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1050
Land: Belgien
Kontaktperson: Procurement and contract unit
E-post: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.eda.europa.eu

Upphandlarprofil: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Systemintegratör för kommunikations- och informationssystem som behandlar sekretessbelagd EU-information

Referensnummer: 19.CSD-IT.OP.215
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Det övergripande syftet med denna anbudsinfordran och det resulterande ramavtalet är att etablera en långsiktig kontraktsbaserad relation med en systemintegratör avseende utformning och driftsättning av ett kommunikations- och informationssystem med officiell ackreditering från en extern ackrediteringsmyndighet samt den kapacitet som krävs för lagring, behandling och elektronisk utbyte av sekretessbelagd EU-information inom Europeiska försvarsbyrån (European Defense Agency – EDA), mellan EDA och EU-institutioner, mellan EDA och statliga organ i EU-medlemsstater samt mellan EDA och utvalda kommersiella företag som är involverade i projekt som kräver behandling av sekretessbelagd EU-information.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/09/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 138-338731

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 16/09/2019
Lokal tid: 17:00
Ska det stå:
Datum: 30/09/2019
Lokal tid: 10:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 17/09/2019
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 30/09/2019
Lokal tid: 12:00
VII.2)Övriga upplysningar: