Dienstleistungen - 429953-2022

05/08/2022    S150

Česko-Zdiby: Sběr odpadu

2022/S 150-429953

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 091-250826)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Obec Zdiby
Národní identifikační číslo: 00241032
Poštovní adresa: Průběžná 11
Obec: Zdiby
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 25066
Země: Česko
Kontaktní osoba: Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o. - Martina Gašpárová
E-mail: administrace@krutakpartners.cz
Tel.: +420 777508984
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.obeczdiby.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/obeczdiby

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PRO OBEC ZDIBY - OPAKOVÁNÍ

II.1.2)Hlavní kód CPV
90511000 Sběr odpadu
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy komunálního odpadu a dalšího nakládání s tímto odpadem (odstranění/využití).

Bližší specifikace v rámci ZD.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
01/08/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 091-250826

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 08/08/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 19/08/2022
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 08/08/2022
Místní čas: 10:05
Má být:
Datum: 19/08/2022
Místní čas: 10:05
VII.2)Další dodatečné informace: