Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 429953-2022

05/08/2022    S150

Česko-Zdiby: Sběr odpadu

2022/S 150-429953

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 091-250826)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Obec Zdiby
Národní identifikační číslo: 00241032
Poštovní adresa: Průběžná 11
Obec: Zdiby
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 25066
Země: Česko
Kontaktní osoba: Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o. - Martina Gašpárová
E-mail: administrace@krutakpartners.cz
Tel.: +420 777508984
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.obeczdiby.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/obeczdiby

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PRO OBEC ZDIBY - OPAKOVÁNÍ

II.1.2)Hlavní kód CPV
90511000 Sběr odpadu
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy komunálního odpadu a dalšího nakládání s tímto odpadem (odstranění/využití).

Bližší specifikace v rámci ZD.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
01/08/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 091-250826

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 08/08/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 19/08/2022
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 08/08/2022
Místní čas: 10:05
Má být:
Datum: 19/08/2022
Místní čas: 10:05
VII.2)Další dodatečné informace: