Dienstleistungen - 429956-2022

05/08/2022    S150

Polen-Łódź: Reinigungsdienste

2022/S 150-429956

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 140-399347)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
Postanschrift: ul. Okólna 181
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 91-520
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marzena Kolasa
E-Mail: zamowienia@centrumpluc.com.pl
Telefon: +48 426177290
Fax: +48 426590412
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.centrumpluc.com.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/transakcja/639079

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa sprzątania, transportu wewnątrzszpit. i czynności pomocniczych przy obsłudze pacjenta hospitalizowanego w Wojew. Zespole Zakł. Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabil. w Łodzi

Referenznummer der Bekanntmachung: 17/ZP/PN/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 140-399347

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:

Data: 04/08/2022

Czas lokalny: 09:30

muss es heißen:

Data: 10/08/2022

Czas lokalny: 09:30

Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:

Oferta musi zachować ważność do: 01/11/2022

muss es heißen:

Oferta musi zachować ważność do: 07/11/2022

Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:

Data: 04/08/2022

Czas lokalny: 10:00

muss es heißen:

Data: 10/08/2022

Czas lokalny: 10:00

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach o których mowa w a) w art. 108 ust.1 ustawy Pzp (obligat. przesłanki wyklucz.) w art. 109 ust. 1 pkt 5) i 7) (fakultatywne przesłanki wykluczenia), z zastrzeż. art. 110 ust. 2 ustawy Pzp b) na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13. 04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpiecz. narodowego c) na podstawie art. 5k rozporządz. 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadz. 2022/576.