Dienstleistungen - 430018-2022

05/08/2022    S150

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten

2022/S 150-430018

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 135-384969)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Postanschrift: ul. Podleśna 61
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 01-673
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Śliwińska
E-Mail: magdalena.sliwinska@imgw.pl
Telefon: +48 225694280
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://imgw.eb2b.com.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitorowanie sygnałów alarmowych SSWiN na rzecz IMGW-PIB

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP-262-21/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79710000 Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę ochrony fizycznej osób i mienia oraz całodobowego monitorowania sygnałów alarmowych generowanych przez lokalne systemy sygnalizacji włamania i napadu (dalej „SSWiN”) wraz z podejmowaniem działań ochronnych przez załogi/patrole interwencyjne Wykonawcy na rzecz IMGW-PIB.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio dla danej części zamówienia, w załączniku od nr 1A do nr 1E do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/08/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 135-384969

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 11/08/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 22/08/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 08/11/2022
muss es heißen:
Tag: 19/11/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 11/08/2022
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 22/08/2022
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: