Tjenesteydelser - 430059-2022

05/08/2022    S150

Danmark-Aalborg Øst: Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester

2022/S 150-430059

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2022/S 136-389336)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
CVR-nummer: 60729018
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Tania Udengaard Sørensen
E-mail: tus@vd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vejdirektoratet.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://udbudsportalen.app.vd.dk/da/ongoing

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af vintertjeneste på statsvejnettet

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90600000 Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Vejdirektoratet udbyder vintertjeneste på statsvejnettet i form af glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil type I, II og III. Udbuddet omfatter 81 delaftaler, der hver især består af en rute.

Udbuddet er et genudbud. Den 3. marts 2022 annullerede Vejdirektoratet udbud af vintertjeneste, der var offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse af 2022/S 028-071768. Den 29. juni 2022 annullerede Vejdirektoratet udbud af vintertjeneste, der var offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse 2022/S 073-195826.

Nærværende udbudsmateriale indeholder væsentlige ændringer af udbudsmaterialet, der blev offentliggjort 8. april 2022. Af udbudsbilag A fremgår en oplistning af de materielle ændringer. Udbudsbilag A er alene en hjælp til tilbudsgiver, der opfordres til at læse det samlede materiale nøje. Ved uoverensstemmelse mellem udbudsbilag A og det øvrige udbudsmateriale, har angivelserne i de relevante afsnit i det øvrige udbudsmateriale forrang.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/08/2022
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 136-389336

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2
I stedet for:
Dato: 17/08/2022
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 18/08/2022
Tidspunkt: 16:00
Afsnit nummer: IV.2.7
I stedet for:
Dato: 17/08/2022
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 18/08/2022
Tidspunkt: 16:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Tilbudsfristen forlænges til den 18. august 2022, kl. 16.00.