Dienstleistungen - 430081-2022

05/08/2022    S150

Magyarország-Budapest: Adatszolgáltatási szolgáltatások

2022/S 150-430081

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2022/S 145-414485)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosító szám: 10011953244
Postai cím: Krisztina Körút 55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Éva
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Telefon: +36 142826001830
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnb.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

...Orbis vagy azzal egyenértékű adatbázis előfiz..

Hivatkozási szám: EKR001095012022
II.1.2)Fő CPV-kód
72319000 Adatszolgáltatási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Cégek strukturált adatainak elérését biztosító Orbis (vagy azzal egyenértékű) globális adatbázis előfizetése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

Cégek strukturált adatainak elérését biztosító Orbis (vagy azzal egyenértékű) globális adatbázis 3 éves előfizetése, mely lehetővé teszi a cégek adataihoz, tulajdonosi szerkezetéhez, pénzügyi mutatószámaihoz és egyéb adataihoz való hozzáférést, riport és export funkciót, korlátlan számú felhasználó regisztrálását, egy időben 2 felhasználó egyidejű hozzáférését, az adatbázis heti frissítését, az előfizetés teljes ideje alatti HelpDesk szolgáltatást.

A részletes előírásokat a Dokumentáció III. számú mellékletét képező Műszaki leírás tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/08/2022
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 145-414485

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: I.4
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatkérő típusa
A következő helyett:

Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

Helyesen:

Közjogi intézmény

VII.2)További információk:

A módosítás indoka adminisztratív hiba javítása, a közbeszerzési dokumentumok tartalma egyebekben változatlan.