Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Roba - 430122-2019

13/09/2019    S177

Hrvatska-Zagreb: Medicinske naprave

2019/S 177-430122

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinika za dječje bolesti Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 70641763756
Poštanska adresa: Vjekoslava Klaića 16
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Nikolina Pintar, mag. oec.
E-pošta: nikolina.pintar@kdb.hr
Telefon: +385 14600272
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kdb.hr
Adresa profila kupca: www.kdb.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0035868
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Bolnički kreveti i instrumentarij

Referentni broj: E-VV-15/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33100000 Medicinske naprave
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Bolnički kreveti i instrumentarij.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 686 700.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Bolnički krevet s madracem, noćnim ormarićem i stalkom za hranjenje za ortopediju – 10 kom

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33192120 Bolnički kreveti
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Bolnički krevet s madracem, noćnim ormarićem i stalkom za hranjenje za ortopediju.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstevni rok 10 bodova / Ponder: 10 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena 90 bodova / Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 165 300.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ovaj postupak javne nabave financira se putem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.2.04.0001 „Opremanje Klinike za dječje bolesti Zagreb u svrhu poboljšanja pristupa bolničkoj skrbi za d

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Transportna ležeća kolica za ortopediju, Sjedeća invalidska kolica za OHBP (3 kom), Ležeća kolica za prijevoza pacijenata za OHBP (3 kom)

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33193000 Vozila za invalide, invalidska kolica i pripadajuće naprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Transportna ležeća kolica za ortopediju, Sjedeća invalidska kolica za OHBP (3 kom), Ležeća kolica za prijevoz pacijenata za OHBP (3 kom).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatne tehničke karakteristike 10 bodova Jamstveni rok 10 bodova / Ponder: 10 % 10 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena 80 bodova / Ponder: 80 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 33 500.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ovaj postupak javne nabave financira se putem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.2.04.0001 „Opremanje Klinike za dječje bolesti Zagreb u svrhu poboljšanja pristupa bolničkoj skrbi za d

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Krevet multifunkcijski veliki za opekline (3 kom) i Krevet multifunkcijski dječji za opekline (3 kom)

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33192120 Bolnički kreveti
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klićeva 16, Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Krevet multifunkcijski veliki za opekline (3 kom) i Krevet multifunkcijski dječji za opekline (3 kom)

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatne tehničke karakteristike 10 bodova Jamstveni rok 10 bodova / Ponder: 10 % 10 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena 80 bodova / Ponder: 80 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 137 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ovaj postupak javne nabave financira se putem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.2.04.0001 „Opremanje Klinike za dječje bolesti Zagreb u svrhu poboljšanja pristupa bolničkoj skrbi za d

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Bolesnički kreveti standardni (10 kom) i Dječji krevetići standardni (10 kom)

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33192120 Bolnički kreveti
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Bolesnički kreveti standardni (10 kom) i Dječji krevetići standardni (10 kom).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok 20 bodova / Ponder: 20 %
Kriterij troška - Naziv: cijena 80 bodova / Ponder: 80 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 470 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ovaj postupak javne nabave financira se putem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.2.04.0001 „Opremanje Klinike za dječje bolesti Zagreb u svrhu poboljšanja pristupa bolničkoj skrbi za d

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Lift za podizanje ležećih nepokretnih pacijenata za kupanje i premještanje

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Lift za podizanje ležećih nepokretnih pacijenata za kupanje i premještanje.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok 10 bodova / Ponder: 10 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena 90 bodova / Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 24 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ovaj postupak javne nabave financira se putem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.2.04.0001 „Opremanje Klinike za dječje bolesti Zagreb u svrhu poboljšanja pristupa bolničkoj skrbi za d

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Instrumentarij za kiruršku operaciju

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33169000 Kirurški instrumenti
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Instrumentarij za kiruršku operaciju.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok 10 bodova / Ponder: 10 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena 90 bodova / Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 550 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ovaj postupak javne nabave financira se putem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.2.04.0001 „Opremanje Klinike za dječje bolesti Zagreb u svrhu poboljšanja pristupa bolničkoj skrbi za d

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Instrumentariji za ginekologiju, za opekline, dječji uretroskopi, microline laparoskopski instrumenti

Grupa br.: 7
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33169000 Kirurški instrumenti
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Instrumentariji za ginekologiju, za opekline, dječji uretroskopi, microline laparoskopski instrumenti.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok 10 bodova / Ponder: 10 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena 90 bodova / Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 146 900.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ovaj postupak javne nabave financira se putem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.2.04.0001 „Opremanje Klinike za dječje bolesti Zagreb u svrhu poboljšanja pristupa bolničkoj skrbi za d

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Osnovni instrumentarij za ortopediju

Grupa br.: 8
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33169000 Kirurški instrumenti
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Osnovni instrumentarij za ortopediju.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok 10 bodova / Ponder: 10 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena 90 bodova / Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 160 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ovaj postupak javne nabave financira se putem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.2.04.0001 „Opremanje Klinike za dječje bolesti Zagreb u svrhu poboljšanja pristupa bolničkoj skrbi za d

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

4.1.1. Ponuditelj mora dokazati: upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog nastana, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt mora dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Gospodarski subjekt ovim dokazom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuje da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave Naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz sposobnosti gospodarskog subjekta iz točke 4.1.:

— Za točku 4.1.1. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1.1. za sve gospodarske subjekte, u ponudi dostavlja:

Ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 11/10/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 11/10/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, V. kat, Odjel nabave, Zagreb, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/09/2019