Dienstleistungen - 430225-2022

05/08/2022    S150

Polen-Zielona Góra: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2022/S 150-430225

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nadleśnictwo Zielona Góra
Nationale Identifikationsnummer: 9290116737
Postanschrift: Nadleśnictwo Zielona Góra Wilkanowo Przysiółek Rybno 31
Ort: Zielona Góra
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 65-950
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aldona Sachar
E-Mail: zielonagora@zielonagora.lasy.gov.pl
Telefon: +48 683236408
Fax: +48 683267096
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zielonagora.zielonagora.lasy.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra w roku 2022" - PAKIET IVB

Referenznummer der Bekanntmachung: S.270.27.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet IVB–Usługi z zakresu gospodarki leśnej–zagosp. lasu i pozyskanie drewna na terenie l. Wilkanowo i Ochla

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
45340000 Installation von Zäunen, Geländern und Sicherheitseinrichtungen
45342000 Errichtung von Zäunen
75251120 Waldbrandbekämpfung
77210000 Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211600 Aussaat von Baumsamen
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
77211500 Baumpflege
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 22/02/2022
Ende: 31/01/2023

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 040-103945

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: PAKIET IVB
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet IIIB–Usługi z zakresu gospodarki leśnej–zagosp. lasu i pozyskanie drewna na t. Wilkanowo i Ochla

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prace z zakresu gospodarki szkółkarskiej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra w roku 2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki szkółkarskiej wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 22/02/2022
Ende: 31/01/2023
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 815 771.00 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: KONSORCJUM OGNIK LIDER: Zakłąd Usług Leśnych Zbigniew Półbrabia
Nationale Identifikationsnummer: 9291359620
Postanschrift: DROSZKÓW-AKACJOWA 8
Ort: ZABÓR
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 66-003
Land: Polen
E-Mail: pracelesne@gmail.com
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: USŁUGI LEŚNE PAWEŁ SZPYNDA
Nationale Identifikationsnummer: 9730750439
Postanschrift: RÓŻANA 15E/10
Ort: SULECHÓW
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 66-100
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH ARKADIUSZ NAWROCKI
Nationale Identifikationsnummer: 9261206254
Postanschrift: KŁOPOT 57
Ort: CYBINKA
NUTS-Code: PL431 Gorzowski
Postleitzahl: 69-108
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

W trakcie realizacji Umowy w następstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw płynnych nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć. To samo dotyczy agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy jako zdarzenie będące przyczyną wzrostu paliw płynnych. Wzrost cen paliw płynnych, o którym powyżej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do określonych cen jednostkowych czynności wchodzących w Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji. Zmiana ta nie powoduje zmiany ogólnego charakteru umowy.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 815 771.00 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 825 648.80 PLN