Dienstleistungen - 430232-2022

05/08/2022    S150

Polen-Garwolin: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2022/S 150-430232

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa - Nadleśnictwo Garwolin
Postanschrift: ul. Główna 3, Miętne
Ort: Garwolin
NUTS-Code: PL92 Mazowiecki regionalny
Postleitzahl: 08-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Zbigniew Bajdor
E-Mail: garwolin@warszawa.lasy.gov.pl
Telefon: +48 256841140
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://garwolin.warszawa.lasy.gov.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Garwolin w roku 2022 – pakiety 1,3,5,7,8

Referenznummer der Bekanntmachung: ZG.270.22.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 7/2022 -leśnictwa: Życzyn, Uścieniec, OHZ Uścieniec;

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
75251120 Waldbrandbekämpfung
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL92 Mazowiecki regionalny
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 02/02/2022
Ende: 31/12/2022

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 032-082572

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: ZG.270.22.2021
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet 7/2022 -leśnictwa: Życzyn, Uścieniec, OHZ Uścieniec;

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL92 Mazowiecki regionalny
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa, gospodarki łowieckiej, infrastruktury leśnej oraz zagospodarowania turystycznego wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:

Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;

Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;

Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;

Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;

Załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna;

Załącznik nr 3.6. - ochrona nalotów i podrostów;

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 02/02/2022
Ende: 31/12/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 744 700.85 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Uslug Leśnych Zygfryd Szustek
Ort: Nowy Żabieniec
NUTS-Code: PL92 Mazowiecki regionalny
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Silvanus Dawid Przydnik
Ort: Podoblin
NUTS-Code: PL92 Mazowiecki regionalny
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Hubert Szustek
Ort: Nowy Żabieniec
NUTS-Code: PL92 Mazowiecki regionalny
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Mając na względzie sytuację wojny na Ukrainie i wywołanych nią zjawisk gospodarczych,w tym skokowego wzrostu cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym,Zamawiający spełnia warunek przesłanki do zastosowania art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP. Konieczność tej zmiany spowodowana jest okolicznościami,których zamawiając,działając z należyta starannością nie mógł przewidzieć.Wykonawca przedstawił argumenty, z których najważniejszym jest wzrost cen paliw płynnych, stanowiących podstawowy koszt w realizacji umów w ramach których wykonywane są prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna,hodowli lasu oraz prac na szkółce.Po przeanalizowaniu złożonego przez Wykonawcę wniosku,stwierdzono iż zaistniała sytuacja nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost cen paliw przekracza normalne ryzyko związane z realizacją kontraktu i ciągłością wykonania prac,Zamawiający dokonał modyfikacji umowy w zakresie wynagrodzenia (podpisano aneks),czasowo podnosząc ceny stawek.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 749 694.39 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 753 298.11 PLN