Dienstleistungen - 430291-2022

05/08/2022    S150

Suomi-Helsinki: Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut

2022/S 150-430291

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kansaneläkelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0246246-0
Postiosoite: Nordenskiöldinkatu 12
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Postinumero: 00250
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: avoterapiahankinnat@kela.fi
Puhelin: +358 2063411
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.kela.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Aikuisten ryhmämusiikkiterapia, Kelan läntinen vakuutuspiiri

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut - DA33
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen aikuisten ryhmämusiikkiterapian toteuttaminen Kelan henkilöasiakkaille läntisen vakuutuspiirin alueella. Läntisen vakuutuspiirin alueeseen kuuluvat kunnat ja kuntaryhmät on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 3.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 800 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000 Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut - DA33
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapiaa koskevat edellytykset on kirjattu Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvaukseen terapiapalveluntuottajille (Liite1).

Palvelukuvaus jakautuu kahteen osaan, jotka ovat:

- terapioiden yleinen osa (voimassa 1.1.2022 alkaen)

- ryhmäterapiapalvelun osa (voimassa 1.1.2022 alkaen).

Nämä osat yhdessä muodostavat ryhmäterapian palvelukuvauksen (jäljempänä palvelukuvaus). Molempia palvelukuvauksen osia sovelletaan samanaikaisesti Kelan järjestämän kuntoutuksen toteuttamisessa.

Kela pyytää tarjoukset kasvokkain toteutettavasta terapiasta. Jättämällä tarjouksen, tarjoaja vastaa siitä, että sen tarjoamat terapeutit pystyvät toteuttamaan terapiaa kasvokkain toteutettuna kussakin tarjotussa kuntaryhmässä ja vähintään sille vuosittaiselle ryhmämäärälle, jonka tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut. Palvelukuvauksen ryhmäterapiapalvelun osan kohdan 12 mukaan musiikkiterapiaryhmien toteuttaminen etäkuntoutuksena on vaihtoehtoinen tapa toteuttaa musiikkiterapiaryhmiä ja ryhmäterapiaa voidaan toteuttaa etäkuntoutuksena ko. kohdan mukaisten edellytysten täyttyessä.

Sopimuskausi on 1.1.2022-31.12.2023.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Kela varaa oikeiden jatkaa sopimusta kahdella yhden (1) vuoden optiokaudella vuosina 2024 ja 2025.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 089-231112
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 85/331/2021
Nimi:

Aikuisten ryhmämusiikkiterapia, Kelan läntinen vakuutuspiiri

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
01/12/2021
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 1
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 1
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 1
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Tmi Musiikkiterapia Melodia
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2705304-9
Postitoimipaikka: Kalanti
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 800 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 800 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
01/08/2022