Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 4303-2022

05/01/2022    S3

Magyarország-Budapest: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák

2022/S 003-004303

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Citadella Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 28794055241
Postai cím: Ybl Miklós Tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Finta Sándor
E-mail: finta.sandor@varkapitanysag.hu
Telefon: +36 303861157
Fax: +36 303861157
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.varkapitanysag.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.varkapitanysag.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit Kft
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: ingatlanfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Citadella felújítási munkálatok - 2. lehívás

Hivatkozási szám: EKR001635852021
II.1.2)Fő CPV-kód
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés citadella felújítási munkálatai vonatkozásában - 2. lehívás.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 332 061 322.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
35821100 Zászlórúd
45210000 Magasépítési munka
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
45223000 Szerkezetek építése
51122000 Zászlórúd-telepítési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest (részletesen a műszaki leírásban kerül meghatározásra)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Zászlórúd építés

A Citadella várfalakkal zárt területén kerül elhelyezésre a nemzeti zászló, illetve annak tartószerkezete. A zászlótartó rúdszerkezet több elemből álló változó keresztmetszetű előregyártott acél cső, amely csúcsmagassága a helyszíni összeszerelés után 35 méter.

A nemzeti zászló mérete 6*12 méter, melyet motoros szerkezet von fel. A mozgató szerkezet elektromos betáplálásának kiépítése is ebben a fázisban készül el, de az áramellátást biztosító esetleg szükséges ideiglenes transzformátor telepítése külön beszerzés tárgya.

A zászlórúd alapozása a dolomit sziklára készített ágyazatra épített vasbeton tömbalappal történik.

Előkészítő feltárás

Az eddigi munkák során a már feltárt, kibontott szerkezetek esetenként eltérnek az előzetes vizsgálatok alapján feltételezett állapotoktól, valamint a kivitelezési munkák olyan fázisba kerültek, hogy lehetőség van részletesebb feltárásokra, amik szükségesek a tervezéshez. A most tervezett feltárásokhoz kapcsolódó diagnosztikai vizsgálatokat generáltervező biztosítja, jelen munkák a vizsgálatokhoz szükséges munkákat tartalmazzák.

A feltárások a következők szerint csoportosíthatók.

Alapozási sík és faltest meghatározása

Az északi és déli parképületek belső homlokzati falainál, ahol a tervezett erődfal átmetszéseknél a meglévő falszerkezet közvetlen környezetében a sziklafelszín, illetve a falak alapozási síkjának meghatározásával összefüggő feltárások készülnek.

A feltárások elsődleges célja, hogy a felszín alatt lévő sziklafelszín helyzetét meg lehessen határozni, amely befolyásolhatja a tervezett erődfal átmetszésekkel összefüggő tartószerkezetek csatlakozási síkját, illetve műszaki tartalmát. A feltárások mélysége legfeljebb a megtalált sziklafelszínig tart - sziklabontásra semelyik pozícióban sincs szükség.

Támfal és sziklafelszín meghatározása

Az északi parképület felszín alatti helyiségeinek hátoldali pozícióiban a falszerkezet és a sziklafelszín kapcsolatának meghatározásával összefüggő feltárások készülnek.

A feltárások elsődleges célja, hogy a felszín alatti falszerkezetek tervezett injektált vízszintes falzárjának szükséges és kivitelezhető magassági síkja meghatározható legyen, ami befolyásolja a vízszigetelés műszaki tartalmát. A feltárások mélysége a terven előirányzott, de legfeljebb a megtalált sziklafelszínig tart.

Padlósüllyesztés lehetőségének meghatározása

Az északi parképület belső udvarában, valamint a felszín alatti, a volt istálló épületben, a tervezett padlósüllyesztések területén, a sziklafelszín meghatározásával összefüggő

feltárások készülnek.

A feltárások elsődleges célja, hogy a felszín alatt lévő sziklafelszín helyzetét meg lehessen határozni, amely befolyásolhatja a padlósüllyesztés műszaki tartalmát.

Áthidaló megfelelőségének meghatározása

A déli parképület meglévő, dongaboltozatot áthidaló kiváltásának megfelelőségének

ellenőrzésével összefüggő feltárások készülnek.

A feltárások elsődleges célja, hogy az alkalmazott anyagok és anyagminőségek ismeretében azok állékonysága, megfelelősége meghatározható legyen, ami befolyásolja a tartószerkezeti kialakítás műszaki tartalmát. A feltárások mélysége a terven előirányzott, de Legfeljebb a megtalált merev acélbetét, illetve vasalás méretének ellenőrzéséhez szükséges mértékű.

A feltárást követő vizsgálatok, mérések és azok dokumentálását követően az áthidaló eredeti állapotát nem kell visszaállítani.

Kőkeret méretének meghatározása

A déli parképület meglévő homlokzati kőkeretének geometriai méretének meghatározásával összefüggő feltárások készülnek.

A feltárások elsődleges célja, hogy a homlokzaton megjelenő kőkeretek felszín alatt lévő szakaszainak méretét meghatározzuk, amelyek a tervezett padlósüllyesztés eredményeként a felszínre kerülnek.

Falrekonstrukció

Az erődfalak kőszerkezete a hosszú időn át tartó nedvesség és sóterhelés hatására a kiterjedt felületen mállásnak indult, valamint az előzetes diagnosztikai vizsgálatok alapján a szilárdsága is csökkent. Több helyen korábbi szakszerűtlen javítások történtek, ami a falak állékonyságát csökkentette, a javítások klorid tartamú cementes technológiával készültek, számos esetben kötőanyag nélküli tömedékelés található.

A restaurálás során megtörténik a felületek letisztítása, a kalcit és gipsz kicsapódások eltávolítása, a gyenge mállott részek leszedése. A jelenleg elkészült, már szivárgóval a talajból érkező nedvességtől és sóterheléstől mentesített részeken a felület ideiglenes sólekötő vakolatot kap, ami később eltávolításra kerül. A kisebb felületi hiányosságok javítóhabarccsal kerülnek pótlásra, a nagyobb károsodott kőelemek cserére kerülnek. A kőelemek cseréjénél a bontások lehetőségeinek függvényében a helyszínen bontott kövek kerülnek felhasználásra átfaragás után.

Újraépítésre kerülnek a tardosi vörös mészkő fedlapok, ezek új elemekkel lesznek pótolva.

Organizáció

A Citadella erődfalainak restaurálási munkaihoz és a feltárásokhoz szükséges munkafeltételek biztosítása, az erődfalon belül épülő új zászlórúd üzemeltetéséhez szükséges ideiglenes elektromos betáplálás, valamint ideiglenes transzformátor állomás telepítése.

A közbeszerzés tárgyát képező feladatok ellátása - az organizációs feladatok ellátása kivételével - engedélyköteles tevékenységnek minősülnek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A teljesítés határideje: 18 hónap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

Nyertes Ajánlattevő a zászlórúd építés vonatkozásában 2022. március 14. napjáig köteles maradéktalanul teljesíteni a feladatot.

A szerződés időtartama: A keretmegállapodás 7.6. pontjában, továbbá a Kbt. 104. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az eseti szerződés kizárólag a Keretmegállapodás időtartama alatt köthető, azzal, hogy az eseti szerződés teljesítési határideje azonban túlnyúlhat a Keretmegállapodás időtartamán.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 171-412655
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés Citadella felújítási munkálatai vonatkozásában - 2. lehívás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10738885220
Postai cím: Millennium Köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 305601912
Fax: +36 92504195
Internetcím: http://www.zaev.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 14776355244
Postai cím: Bojtár Utca 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telefon: +36 12792727
Fax: +36 17002054
Internetcím: http://www.market.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5 788 069 482.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 332 061 322.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság:

farestaurálási munkák, kőrestaurálási munkák; Felvonulási létesítmények részfeladatai; Bontási munkák; Dúcolás; Költségtérítések részfeladatai; Zsaluzás, állványozás részfeladatai; Irtás, föld- és sziklamunka, törmelékelszállítás részfeladatai; Síkalapozás részfeladatai; Helyszíni beton és vb munka részfeladatai; Falazás és egyéb kőműves munkák részfeladatai; Előregyártott elemek elhelyezése részfeladatai; Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése részfeladatai; Vakolás és rabicolás részfeladatai; Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése részfeladatai; Felületképzés részfeladatai; Szigetelés részfeladatai; Útépítési munkák részfeladatai; Épületlakatos-szerkezet elhelyezése részfeladatai; Erősáramú szerelési munkák részfeladatai; Gyengeáramú szerelési munkák részfeladatai; Villámvédelemi munkák részfeladatai; Takarítási munkák; Építőgépek, szerszámok részfeladatai

Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság:

fémrestaurálási munkák, festőrestaurálási munkák, földmunkák, szerkezetépítési munkák, kőművesmunkák, ácsmunkák, szárazépítési munkák, burkolási munkák, nyílászárók beépítése, felületképzési munkák, lakatos munkák, szigetelési munkák, konyhatechnológiai munkák, útépítése, kertészeti munkák,erős- és gyengeáramú munkák, közműépítési munkák, gépészeti munkák, medence és vízgépészet kivitelezése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § alapján:

a) nem releváns, az eljárás eredményes;

b) Nyertes ajánlattevő: Konzorcium neve: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság közös ajánlattevők Közös Ajánlattevő 1. neve: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közös Ajánlattevő 1. adószáma: 10738885-2-20, Közös Ajánlattevő 1. székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1., Közös Ajánlattevő 2. neve: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Közös Ajánlattevő 2. adószáma: 14776355-2-44, Közös Ajánlattevő 2. székhelye: 1037 Budapest, Bojtár utca 51.

c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

Konzorcium neve: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság közös ajánlattevők Közös Ajánlattevő 1. neve: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közös Ajánlattevő 1. adószáma: 10738885-2-20, Közös Ajánlattevő 1. székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1., Közös Ajánlattevő 2. neve: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Közös Ajánlattevő 2. adószáma: 14776355-2-44, Közös Ajánlattevő 2. székhelye: 1037 Budapest, Bojtár utca 51.

d) az eljárás során nem került figyelembevételre környezetvédelmi vagy szociális szempont

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 127. § (1) bekezdésének utolsó mondatában foglaltak alapján az ajánlatkérő a jogorvoslati lehetőséggel összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 148-155. §-aiban foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/12/2021