Építési beruházás - 4303-2022

05/01/2022    S3

Magyarország-Budapest: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák

2022/S 003-004303

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Citadella Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 28794055241
Postai cím: Ybl Miklós Tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Finta Sándor
E-mail: finta.sandor@varkapitanysag.hu
Telefon: +36 303861157
Fax: +36 303861157
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.varkapitanysag.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.varkapitanysag.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit Kft
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: ingatlanfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Citadella felújítási munkálatok - 2. lehívás

Hivatkozási szám: EKR001635852021
II.1.2)Fő CPV-kód
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés citadella felújítási munkálatai vonatkozásában - 2. lehívás.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 332 061 322.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
35821100 Zászlórúd
45210000 Magasépítési munka
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
45223000 Szerkezetek építése
51122000 Zászlórúd-telepítési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest (részletesen a műszaki leírásban kerül meghatározásra)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Zászlórúd építés

A Citadella várfalakkal zárt területén kerül elhelyezésre a nemzeti zászló, illetve annak tartószerkezete. A zászlótartó rúdszerkezet több elemből álló változó keresztmetszetű előregyártott acél cső, amely csúcsmagassága a helyszíni összeszerelés után 35 méter.

A nemzeti zászló mérete 6*12 méter, melyet motoros szerkezet von fel. A mozgató szerkezet elektromos betáplálásának kiépítése is ebben a fázisban készül el, de az áramellátást biztosító esetleg szükséges ideiglenes transzformátor telepítése külön beszerzés tárgya.

A zászlórúd alapozása a dolomit sziklára készített ágyazatra épített vasbeton tömbalappal történik.

Előkészítő feltárás

Az eddigi munkák során a már feltárt, kibontott szerkezetek esetenként eltérnek az előzetes vizsgálatok alapján feltételezett állapotoktól, valamint a kivitelezési munkák olyan fázisba kerültek, hogy lehetőség van részletesebb feltárásokra, amik szükségesek a tervezéshez. A most tervezett feltárásokhoz kapcsolódó diagnosztikai vizsgálatokat generáltervező biztosítja, jelen munkák a vizsgálatokhoz szükséges munkákat tartalmazzák.

A feltárások a következők szerint csoportosíthatók.

Alapozási sík és faltest meghatározása

Az északi és déli parképületek belső homlokzati falainál, ahol a tervezett erődfal átmetszéseknél a meglévő falszerkezet közvetlen környezetében a sziklafelszín, illetve a falak alapozási síkjának meghatározásával összefüggő feltárások készülnek.

A feltárások elsődleges célja, hogy a felszín alatt lévő sziklafelszín helyzetét meg lehessen határozni, amely befolyásolhatja a tervezett erődfal átmetszésekkel összefüggő tartószerkezetek csatlakozási síkját, illetve műszaki tartalmát. A feltárások mélysége legfeljebb a megtalált sziklafelszínig tart - sziklabontásra semelyik pozícióban sincs szükség.

Támfal és sziklafelszín meghatározása

Az északi parképület felszín alatti helyiségeinek hátoldali pozícióiban a falszerkezet és a sziklafelszín kapcsolatának meghatározásával összefüggő feltárások készülnek.

A feltárások elsődleges célja, hogy a felszín alatti falszerkezetek tervezett injektált vízszintes falzárjának szükséges és kivitelezhető magassági síkja meghatározható legyen, ami befolyásolja a vízszigetelés műszaki tartalmát. A feltárások mélysége a terven előirányzott, de legfeljebb a megtalált sziklafelszínig tart.

Padlósüllyesztés lehetőségének meghatározása

Az északi parképület belső udvarában, valamint a felszín alatti, a volt istálló épületben, a tervezett padlósüllyesztések területén, a sziklafelszín meghatározásával összefüggő

feltárások készülnek.

A feltárások elsődleges célja, hogy a felszín alatt lévő sziklafelszín helyzetét meg lehessen határozni, amely befolyásolhatja a padlósüllyesztés műszaki tartalmát.

Áthidaló megfelelőségének meghatározása

A déli parképület meglévő, dongaboltozatot áthidaló kiváltásának megfelelőségének

ellenőrzésével összefüggő feltárások készülnek.

A feltárások elsődleges célja, hogy az alkalmazott anyagok és anyagminőségek ismeretében azok állékonysága, megfelelősége meghatározható legyen, ami befolyásolja a tartószerkezeti kialakítás műszaki tartalmát. A feltárások mélysége a terven előirányzott, de Legfeljebb a megtalált merev acélbetét, illetve vasalás méretének ellenőrzéséhez szükséges mértékű.

A feltárást követő vizsgálatok, mérések és azok dokumentálását követően az áthidaló eredeti állapotát nem kell visszaállítani.

Kőkeret méretének meghatározása

A déli parképület meglévő homlokzati kőkeretének geometriai méretének meghatározásával összefüggő feltárások készülnek.

A feltárások elsődleges célja, hogy a homlokzaton megjelenő kőkeretek felszín alatt lévő szakaszainak méretét meghatározzuk, amelyek a tervezett padlósüllyesztés eredményeként a felszínre kerülnek.

Falrekonstrukció

Az erődfalak kőszerkezete a hosszú időn át tartó nedvesség és sóterhelés hatására a kiterjedt felületen mállásnak indult, valamint az előzetes diagnosztikai vizsgálatok alapján a szilárdsága is csökkent. Több helyen korábbi szakszerűtlen javítások történtek, ami a falak állékonyságát csökkentette, a javítások klorid tartamú cementes technológiával készültek, számos esetben kötőanyag nélküli tömedékelés található.

A restaurálás során megtörténik a felületek letisztítása, a kalcit és gipsz kicsapódások eltávolítása, a gyenge mállott részek leszedése. A jelenleg elkészült, már szivárgóval a talajból érkező nedvességtől és sóterheléstől mentesített részeken a felület ideiglenes sólekötő vakolatot kap, ami később eltávolításra kerül. A kisebb felületi hiányosságok javítóhabarccsal kerülnek pótlásra, a nagyobb károsodott kőelemek cserére kerülnek. A kőelemek cseréjénél a bontások lehetőségeinek függvényében a helyszínen bontott kövek kerülnek felhasználásra átfaragás után.

Újraépítésre kerülnek a tardosi vörös mészkő fedlapok, ezek új elemekkel lesznek pótolva.

Organizáció

A Citadella erődfalainak restaurálási munkaihoz és a feltárásokhoz szükséges munkafeltételek biztosítása, az erődfalon belül épülő új zászlórúd üzemeltetéséhez szükséges ideiglenes elektromos betáplálás, valamint ideiglenes transzformátor állomás telepítése.

A közbeszerzés tárgyát képező feladatok ellátása - az organizációs feladatok ellátása kivételével - engedélyköteles tevékenységnek minősülnek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A teljesítés határideje: 18 hónap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

Nyertes Ajánlattevő a zászlórúd építés vonatkozásában 2022. március 14. napjáig köteles maradéktalanul teljesíteni a feladatot.

A szerződés időtartama: A keretmegállapodás 7.6. pontjában, továbbá a Kbt. 104. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az eseti szerződés kizárólag a Keretmegállapodás időtartama alatt köthető, azzal, hogy az eseti szerződés teljesítési határideje azonban túlnyúlhat a Keretmegállapodás időtartamán.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 171-412655
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés Citadella felújítási munkálatai vonatkozásában - 2. lehívás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10738885220
Postai cím: Millennium Köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 305601912
Fax: +36 92504195
Internetcím: http://www.zaev.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 14776355244
Postai cím: Bojtár Utca 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telefon: +36 12792727
Fax: +36 17002054
Internetcím: http://www.market.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5 788 069 482.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 332 061 322.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság:

farestaurálási munkák, kőrestaurálási munkák; Felvonulási létesítmények részfeladatai; Bontási munkák; Dúcolás; Költségtérítések részfeladatai; Zsaluzás, állványozás részfeladatai; Irtás, föld- és sziklamunka, törmelékelszállítás részfeladatai; Síkalapozás részfeladatai; Helyszíni beton és vb munka részfeladatai; Falazás és egyéb kőműves munkák részfeladatai; Előregyártott elemek elhelyezése részfeladatai; Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése részfeladatai; Vakolás és rabicolás részfeladatai; Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése részfeladatai; Felületképzés részfeladatai; Szigetelés részfeladatai; Útépítési munkák részfeladatai; Épületlakatos-szerkezet elhelyezése részfeladatai; Erősáramú szerelési munkák részfeladatai; Gyengeáramú szerelési munkák részfeladatai; Villámvédelemi munkák részfeladatai; Takarítási munkák; Építőgépek, szerszámok részfeladatai

Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság:

fémrestaurálási munkák, festőrestaurálási munkák, földmunkák, szerkezetépítési munkák, kőművesmunkák, ácsmunkák, szárazépítési munkák, burkolási munkák, nyílászárók beépítése, felületképzési munkák, lakatos munkák, szigetelési munkák, konyhatechnológiai munkák, útépítése, kertészeti munkák,erős- és gyengeáramú munkák, közműépítési munkák, gépészeti munkák, medence és vízgépészet kivitelezése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § alapján:

a) nem releváns, az eljárás eredményes;

b) Nyertes ajánlattevő: Konzorcium neve: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság közös ajánlattevők Közös Ajánlattevő 1. neve: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közös Ajánlattevő 1. adószáma: 10738885-2-20, Közös Ajánlattevő 1. székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1., Közös Ajánlattevő 2. neve: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Közös Ajánlattevő 2. adószáma: 14776355-2-44, Közös Ajánlattevő 2. székhelye: 1037 Budapest, Bojtár utca 51.

c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

Konzorcium neve: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság közös ajánlattevők Közös Ajánlattevő 1. neve: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közös Ajánlattevő 1. adószáma: 10738885-2-20, Közös Ajánlattevő 1. székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1., Közös Ajánlattevő 2. neve: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Közös Ajánlattevő 2. adószáma: 14776355-2-44, Közös Ajánlattevő 2. székhelye: 1037 Budapest, Bojtár utca 51.

d) az eljárás során nem került figyelembevételre környezetvédelmi vagy szociális szempont

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 127. § (1) bekezdésének utolsó mondatában foglaltak alapján az ajánlatkérő a jogorvoslati lehetőséggel összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 148-155. §-aiban foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/12/2021