Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 430353-2022

05/08/2022    S150

Suomi-Joensuu: Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut

2022/S 150-430353

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2296962-1
Postiosoite: Torikatu 36 A
Postitoimipaikka: Joensuu
NUTS-koodi: FI1D3 Pohjois-Karjala
Postinumero: 80100
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Ulla Kuronen
Sähköpostiosoite: tyovoimakoulutus.pohjois-karjala@ely-keskus.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.ely-keskus.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Teknologiateollisuuden alan yhteishankintakoulutukset, puitejärjestely

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
80400000 Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä "ELY-keskus") pyytää tarjouksia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailutuksella hankitaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012, JTYPL) 5 luvun mukaista työvoimakoulutusta.

Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan alueen yritysten ja muiden työnantajien ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen yhteisrahoituksella järjestettävät, työvoimakoulutuksina toteutettavat yhteishankintakoulutukset työnantajien rekrytointitarpeisiin (RekryKoulutus), henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen (TäsmäKoulutus) ja yritysten muutostilanteisiin (MuutosKoulutus).

Hankittavan palvelun sisältö on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa (Liite 1). Tarjouspyynnön liitteet löytyvät tarjouspyynnön kohdasta liitteet ja linkit.

Hankittavan palvelun ennakoitu arvo ylittää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki 1397/2016) 25 §:n mukaisen kynnysarvon liitteen E hankinnoille, joten kilpailutuksessa sovelletaan hankintalakia. Lisäksi hankinnassa noudatetaan tarjouspyynnön Muut asiat -kohdassa ja liitteenä olevassa sopimusmallissa ilmoitettuja säännöksiä ja ohjeita.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 600 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D3 Pohjois-Karjala
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämän kilpailutuksen perusteella muodostetaan puitejärjestely, johon valitaan viisi (5) palveluntuottajaa, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän. Palveluntuottajat valitaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.

Puitejärjestelyssä tarjouksen hyväksyminen tarkoittaa sitä, että tarjoaja voi saada koulutustilauksia, mutta se ei anna hyväksytylle tarjoajalle subjektiivista oikeutta saada ennalta määriteltyä määrää koulutuksia.

Tilaaja on oikeutettu kilpailuttamaan hankinnan uudelleen sopimuskauden aikana. Lisäksi tilaajalla on oikeus hankkia sopimuskauden aikana tämän hankinnan kohteena olevaa palvelua myös puitejärjestelyn ulkopuolisilta toimittajilta.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2022/S 075-204817
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 109844/2022
Nimi:

Teknologiateollisuuden alan yhteishankintakoulutukset, puitejärjestely

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
22/06/2022
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 9
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 3
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 9
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Riveria koulutuspalvelut oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI26733974
Postiosoite: Kirkkokatu 25 B
Postitoimipaikka: Joensuu
NUTS-koodi: FI1D3 Pohjois-Karjala
Postinumero: 80100
Maa: Suomi
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 120 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 120 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 109840/2022
Nimi:

Teknologiateollisuuden alan yhteishankintakoulutukset, puitejärjestely

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
20/06/2022
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 9
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 3
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 9
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Kasve Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI24578325
Postiosoite: Puijonkatu 23
Postitoimipaikka: Kuopio
NUTS-koodi: FI1D3 Pohjois-Karjala
Postinumero: 70110
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 120 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 120 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 109841/2022
Nimi:

Teknologiateollisuuden alan yhteishankintakoulutukset, puitejärjestely

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
22/06/2022
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 9
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 3
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 9
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Suomen Yrittäjäopisto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 02088501
Postiosoite: Kauppatie 109
Postitoimipaikka: Kauhava
NUTS-koodi: FI1D3 Pohjois-Karjala
Postinumero: 62200
Maa: Suomi
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 120 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 120 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 109842/2022
Nimi:

Teknologiateollisuuden alan yhteishankintakoulutukset, puitejärjestely

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
21/06/2022
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 9
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 3
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 9
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Laatukeskus Excellence Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI05924077
Postiosoite: Keilaranta 8
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1D3 Pohjois-Karjala
Postinumero: 02150
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 120 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 120 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 109843/2022
Nimi:

Teknologiateollisuuden alan yhteishankintakoulutukset, puitejärjestely

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
20/06/2022
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 9
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 3
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 9
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Karelia-Ammattikorkeakoulu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI24543771
Postiosoite: Tikkarinne 9
Postitoimipaikka: Joensuu
NUTS-koodi: FI1D3 Pohjois-Karjala
Postinumero: 80200
Maa: Suomi
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 120 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 120 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
02/08/2022