Dienstleistungen - 430371-2022

Submission deadline has been amended by:  469785-2022
05/08/2022    S150

Sverige-Umeå: Hälso- och sjukvård samt socialvård

2022/S 150-430371

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: REGION VÄSTERBOTTEN
Nationellt registreringsnummer: 232100-0222
Postadress: Avdelning för upphandling
Ort: Umeå
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 901 89
Land: Sverige
Kontaktperson: Helén Damlin
E-post: helen.damlin@regionvasterbotten.se
Telefon: +46 000000
Internetadress(er):
Allmän adress: https://regionvasterbotten.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/vll/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=69560
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/vll/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=69560
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Operationsresurser

Referensnummer: HSN 529-2022
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85000000 Hälso- och sjukvård samt socialvård
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna upphandling avser utökad operationskapacitet för regionens operatörer vid NUS inom elektiv ortopedisk dagkirurgi respektive elektiv protes- och ryggkirurgi av vuxna patienter, omfattandes:

 • Lokaler inkl. operationssal

 • Kompletterande personalresurser

 • Peroiperativ vård

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 140 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

ELEKTIV ORTOPEDISK DAGKIRURGI

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85000000 Hälso- och sjukvård samt socialvård
85110000 Sjukhustjänster och tillhörande tjänster
85111100 Kirurgisk sjukhusvård
85120000 Läkarvård och tillhörande tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE331 Västerbottens län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdrag omfattar två (2) operationsdagar under vardagar per vecka under minst 10 månader per år.

II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 140 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
Antal månader: 12
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

ELEKTIV PROTES- OCH RYGGKIRURGI

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85000000 Hälso- och sjukvård samt socialvård
85110000 Sjukhustjänster och tillhörande tjänster
85111100 Kirurgisk sjukhusvård
85120000 Läkarvård och tillhörande tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE331 Västerbottens län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdrag omfattar två (2) operationsdagar under vardagar per vecka under minst 10 månader per år.

II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 140 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
Antal månader: 12
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal
IV.1.10)Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11)Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 01/09/2022
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Umeå
Postadress: Box 193
Ort: Umeå
Postnummer: 901 05
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se
Telefon: +46 90-177400
Fax: +46 90-137588
Internetadress: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
02/08/2022