Supplies - 430515-2019

13/09/2019    S177    Supplies - Contract award notice - Open procedure 

Denmark-Køge: External breast prostheses

2019/S 177-430515

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Køge Kommune
National registration number: 29189374
Postal address: Torvet 1
Town: Køge
NUTS code: DK02
Postal code: 4600
Country: Denmark
Contact person: Chalotte Larsen
E-mail: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telephone: +45 56672129

Internet address(es):

Main address: www.koege.dk

Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/194986

I.1)Name and addresses
Official name: Faxe Kommune
National registration number: 29188475
Postal address: Frederiksgade 9
Town: Haslev
NUTS code: DK02
Postal code: 4690
Country: Denmark
Contact person: Chalotte Reeves Larsen
E-mail: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telephone: +45 56672129

Internet address(es):

Main address: www.faxekommune.dk

I.1)Name and addresses
Official name: Greve Kommune
National registration number: 44023911
Postal address: Rådhusholmen 11
Town: Greve
NUTS code: DK02
Postal code: 2670
Country: Denmark
Contact person: Chalotte Reeves Larsen
E-mail: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telephone: +45 56672129

Internet address(es):

Main address: www.greve.dk

I.1)Name and addresses
Official name: Guldborgborgsund Kommune
National registration number: 29188599
Postal address: Parkvej 37
Town: Nykøbing F.
NUTS code: DK02
Postal code: 4800
Country: Denmark
Contact person: Chalotte Reeves Larsen
E-mail: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telephone: +45 56672129

Internet address(es):

Main address: www.guldborgsund.dk

I.1)Name and addresses
Official name: Holbæk Kommune
National registration number: 29189447
Postal address: Kanalstræde 2
Town: Holbæk
NUTS code: DK02
Postal code: 4300
Country: Denmark
Contact person: Chalotte Reeves Larsen
E-mail: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telephone: +45 566722129

Internet address(es):

Main address: www.holbaek.dk

I.1)Name and addresses
Official name: Køge Kommune
National registration number: 29189374
Postal address: Torvet 1
Town: Køge
NUTS code: DK02
Postal code: 4600
Country: Denmark
Contact person: Chalotte Reeves Larsen
E-mail: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telephone: +45 56672129

Internet address(es):

Main address: www.koege.dk

I.1)Name and addresses
Official name: Kalundborg Kommune
National registration number: 29189595
Postal address: Holbækvej 141B
Town: Kalundborg
NUTS code: DK02
Postal code: 4400
Country: Denmark
Contact person: Chalotte Reeves Larsen
E-mail: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telephone: +45 56672129

Internet address(es):

Main address: www.kalundborg.dk

I.1)Name and addresses
Official name: Lejre Kommune
National registration number: 29188548
Postal address: Møllebjergvej 4
Town: Hvalsø
NUTS code: DK02
Postal code: 4330
Country: Denmark
Contact person: Chalotte Reeves Larsen
E-mail: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telephone: +45 56672129

Internet address(es):

Main address: www.lejre.dk

I.1)Name and addresses
Official name: Næstved Kommune
National registration number: 29189625
Postal address: Rådmandshaven 20
Town: Næstved
NUTS code: DK02
Postal code: 4700
Country: Denmark
Contact person: Chalotte Reeves Larsen
E-mail: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telephone: +45 56672129

Internet address(es):

Main address: www.naestved.dk

I.1)Name and addresses
Official name: Odsherred Kommune
National registration number: 29188459
Postal address: Nyvej 22
Town: Højby
NUTS code: DK02
Postal code: 4573
Country: Denmark
Contact person: Chalotte Reeves Larsen
E-mail: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telephone: +45 56572129

Internet address(es):

Main address: www.odsherred.dk

I.1)Name and addresses
Official name: Ringsted Kommune
National registration number: 18957981
Postal address: Sct. Bendtsgade 1
Town: Ringsted
NUTS code: DK02
Postal code: 4100
Country: Denmark
Contact person: Chalotte Reeves Larsen
E-mail: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telephone: +45 56672129

Internet address(es):

Main address: www.ringsted.dk

I.1)Name and addresses
Official name: Roskilde Kommune
National registration number: 29189404
Postal address: Rådhusbuen 1
Town: Roskilde
NUTS code: DK02
Postal code: 4000
Country: Denmark
Contact person: Chalotte Reeves Larsen
E-mail: Chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telephone: +45 56672129

Internet address(es):

Main address: www.roskilde.dk

I.1)Name and addresses
Official name: Slagelse Kommune
National registration number: 29188505
Postal address: Rådhuspladsen 11
Town: Slagelse
NUTS code: DK02
Postal code: 4200
Country: Denmark
Contact person: Chalotte Reeves Larsen
E-mail: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telephone: +45 56672129

Internet address(es):

Main address: www.slagelse.dk

I.1)Name and addresses
Official name: Solrød Kommune
National registration number: 68534917
Postal address: Solrød Center 1
Town: Solrød Strand
NUTS code: DK02
Postal code: 2680
Country: Denmark
Contact person: Chalotte Reeves Larsen
E-mail: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telephone: +45 56672129

Internet address(es):

Main address: www.solrod.dk

I.1)Name and addresses
Official name: Sorø Kommune
National registration number: 29189994
Postal address: Rådhusvej 8
Town: Sorø
NUTS code: DK02
Postal code: 4180
Country: Denmark
Contact person: Chalotte Reeves Larsen
E-mail: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telephone: +45 56672129

Internet address(es):

Main address: www.soroe.dk

I.1)Name and addresses
Official name: Stevns Kommune
National registration number: 29208654
Postal address: Rådhuspladsen 4
Town: Store Heddinge
NUTS code: DK02
Postal code: 4660
Country: Denmark
Contact person: Chalotte Reeves Larsen
E-mail: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telephone: +45 56672129

Internet address(es):

Main address: www.stevns.dk

I.1)Name and addresses
Official name: Vordingborg Kommune
National registration number: 29189676
Postal address: Valdemarsgade 43
Town: Vordingborg
NUTS code: DK02
Postal code: 4760
Country: Denmark
Contact person: Chalotte Reeves Larsen
E-mail: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telephone: +45 56672129

Internet address(es):

Main address: www.vordingborg.dk

I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

EU-udbud af Brystproteser 2019 (1)

Reference number: 2019-003030-2
II.1.2)Main CPV code
33184420
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Fællesudbud på Brystproteser for Fællesudbud Sjælland v/Køge Kommune. Udbuddet vedrører en samlet rammeaftale på køb af brystproteser. Indkøb af brystproteser omfatter ordregivers bevilling og løbende bevilling af brystproteser i henhold til Servicelovens § 112. Borgere vil gennem deres frie valg af leverandør ikke være begrænset til vindende tilbudsgiver.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
33184400
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK02
Main site or place of performance:

Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød, Sorø, Slagelse, Stevns og Vordingborg Kommuner.

II.2.4)Description of the procurement:

Fællesudbud på Brystproteser for Fællesudbud Sjælland v/Køge Kommune. Udbuddet vedrører en samlet rammeaftale på køb af brystproteser. Indkøb af brystproteser omfatter ordregivers bevilling og løbende bevilling af brystproteser i henhold til Servicelovens § 112. Borgere vil gennem deres frie valg af leverandør ikke være begrænset til vindende tilbudsgiver.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 130-318436
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

EU-udbud af Brystproteser 2019 - Genudbud

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Ordregiver er blevet gjort opmærksom på, at der er stillet mindstekrav, som ikke kan honoreres af markedet og ser derfor ikke i stand til at gennemføre udbudsprocessen.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telephone: +45 35291000

Internet address: http://klfu.dk

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 45
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000

Internet address: https://www.kfst.dk/

VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig påwww.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr.2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000

Internet address: http://kfst.dk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/09/2019