Varor - 430515-2019

13/09/2019    S177    Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Danmark-Køge: Utvärtes bröstproteser

2019/S 177-430515

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Køge Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29189374
Postadress: Torvet 1
Ort: Køge
Nuts-kod: DK02
Postnummer: 4600
Land: Danmark
Kontaktperson: Chalotte Larsen
E-post: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telefon: +45 56672129

Internetadress(er):

Allmän adress: www.koege.dk

Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/194986

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Faxe Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29188475
Postadress: Frederiksgade 9
Ort: Haslev
Nuts-kod: DK02
Postnummer: 4690
Land: Danmark
Kontaktperson: Chalotte Reeves Larsen
E-post: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telefon: +45 56672129

Internetadress(er):

Allmän adress: www.faxekommune.dk

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Greve Kommune
Nationellt registreringsnummer: 44023911
Postadress: Rådhusholmen 11
Ort: Greve
Nuts-kod: DK02
Postnummer: 2670
Land: Danmark
Kontaktperson: Chalotte Reeves Larsen
E-post: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telefon: +45 56672129

Internetadress(er):

Allmän adress: www.greve.dk

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Guldborgborgsund Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29188599
Postadress: Parkvej 37
Ort: Nykøbing F.
Nuts-kod: DK02
Postnummer: 4800
Land: Danmark
Kontaktperson: Chalotte Reeves Larsen
E-post: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telefon: +45 56672129

Internetadress(er):

Allmän adress: www.guldborgsund.dk

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Holbæk Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29189447
Postadress: Kanalstræde 2
Ort: Holbæk
Nuts-kod: DK02
Postnummer: 4300
Land: Danmark
Kontaktperson: Chalotte Reeves Larsen
E-post: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telefon: +45 566722129

Internetadress(er):

Allmän adress: www.holbaek.dk

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Køge Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29189374
Postadress: Torvet 1
Ort: Køge
Nuts-kod: DK02
Postnummer: 4600
Land: Danmark
Kontaktperson: Chalotte Reeves Larsen
E-post: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telefon: +45 56672129

Internetadress(er):

Allmän adress: www.koege.dk

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kalundborg Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29189595
Postadress: Holbækvej 141B
Ort: Kalundborg
Nuts-kod: DK02
Postnummer: 4400
Land: Danmark
Kontaktperson: Chalotte Reeves Larsen
E-post: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telefon: +45 56672129

Internetadress(er):

Allmän adress: www.kalundborg.dk

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Lejre Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29188548
Postadress: Møllebjergvej 4
Ort: Hvalsø
Nuts-kod: DK02
Postnummer: 4330
Land: Danmark
Kontaktperson: Chalotte Reeves Larsen
E-post: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telefon: +45 56672129

Internetadress(er):

Allmän adress: www.lejre.dk

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Næstved Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29189625
Postadress: Rådmandshaven 20
Ort: Næstved
Nuts-kod: DK02
Postnummer: 4700
Land: Danmark
Kontaktperson: Chalotte Reeves Larsen
E-post: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telefon: +45 56672129

Internetadress(er):

Allmän adress: www.naestved.dk

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Odsherred Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29188459
Postadress: Nyvej 22
Ort: Højby
Nuts-kod: DK02
Postnummer: 4573
Land: Danmark
Kontaktperson: Chalotte Reeves Larsen
E-post: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telefon: +45 56572129

Internetadress(er):

Allmän adress: www.odsherred.dk

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ringsted Kommune
Nationellt registreringsnummer: 18957981
Postadress: Sct. Bendtsgade 1
Ort: Ringsted
Nuts-kod: DK02
Postnummer: 4100
Land: Danmark
Kontaktperson: Chalotte Reeves Larsen
E-post: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telefon: +45 56672129

Internetadress(er):

Allmän adress: www.ringsted.dk

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Roskilde Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29189404
Postadress: Rådhusbuen 1
Ort: Roskilde
Nuts-kod: DK02
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Chalotte Reeves Larsen
E-post: Chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telefon: +45 56672129

Internetadress(er):

Allmän adress: www.roskilde.dk

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Slagelse Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29188505
Postadress: Rådhuspladsen 11
Ort: Slagelse
Nuts-kod: DK02
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Chalotte Reeves Larsen
E-post: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telefon: +45 56672129

Internetadress(er):

Allmän adress: www.slagelse.dk

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Solrød Kommune
Nationellt registreringsnummer: 68534917
Postadress: Solrød Center 1
Ort: Solrød Strand
Nuts-kod: DK02
Postnummer: 2680
Land: Danmark
Kontaktperson: Chalotte Reeves Larsen
E-post: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telefon: +45 56672129

Internetadress(er):

Allmän adress: www.solrod.dk

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sorø Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29189994
Postadress: Rådhusvej 8
Ort: Sorø
Nuts-kod: DK02
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Chalotte Reeves Larsen
E-post: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telefon: +45 56672129

Internetadress(er):

Allmän adress: www.soroe.dk

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Stevns Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29208654
Postadress: Rådhuspladsen 4
Ort: Store Heddinge
Nuts-kod: DK02
Postnummer: 4660
Land: Danmark
Kontaktperson: Chalotte Reeves Larsen
E-post: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telefon: +45 56672129

Internetadress(er):

Allmän adress: www.stevns.dk

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Vordingborg Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29189676
Postadress: Valdemarsgade 43
Ort: Vordingborg
Nuts-kod: DK02
Postnummer: 4760
Land: Danmark
Kontaktperson: Chalotte Reeves Larsen
E-post: chalotte.reeves.larsen@koege.dk
Telefon: +45 56672129

Internetadress(er):

Allmän adress: www.vordingborg.dk

I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

EU-udbud af Brystproteser 2019 (1)

Referensnummer: 2019-003030-2
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33184420
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Fællesudbud på Brystproteser for Fællesudbud Sjælland v/Køge Kommune. Udbuddet vedrører en samlet rammeaftale på køb af brystproteser. Indkøb af brystproteser omfatter ordregivers bevilling og løbende bevilling af brystproteser i henhold til Servicelovens § 112. Borgere vil gennem deres frie valg af leverandør ikke være begrænset til vindende tilbudsgiver.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33184400
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK02
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød, Sorø, Slagelse, Stevns og Vordingborg Kommuner.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Fællesudbud på Brystproteser for Fællesudbud Sjælland v/Køge Kommune. Udbuddet vedrører en samlet rammeaftale på køb af brystproteser. Indkøb af brystproteser omfatter ordregivers bevilling og løbende bevilling af brystproteser i henhold til Servicelovens § 112. Borgere vil gennem deres frie valg af leverandør ikke være begrænset til vindende tilbudsgiver.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 130-318436
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

EU-udbud af Brystproteser 2019 - Genudbud

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Ordregiver er blevet gjort opmærksom på, at der er stillet mindstekrav, som ikke kan honoreres af markedet og ser derfor ikke i stand til at gennemføre udbudsprocessen.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadress: http://klfu.dk

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 45
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadress: https://www.kfst.dk/

VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig påwww.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr.2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadress: http://kfst.dk

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/09/2019