Services - 430518-2017

28/10/2017    S208

Lithuania-Vilnius: Architectural design services

2017/S 208-430518

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
National registration number: 120750163
Postal address: Algirdo g. 19
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: 03219
Country: Lithuania
Contact person: Eglė Garbaliauskienė
E-mail: egle.garbaliauskiene@vilniausvystymas.lt
Telephone: +370 52787174
Internet address(es):
Main address: www.vilniausvystymas.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5666
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=366385
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=366385&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Susisiekimo komunikacijų Vilniaus m. T. Kosciuškos g. ir Olandų g. statybos techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

II.1.2)Main CPV code
71220000 Architectural design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Susisiekimo komunikacijų Vilniaus m. T. Kosciuškos g. ir Olandų g. statybos techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71248000 Supervision of project and documentation
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Vilniaus m. sav.

II.2.4)Description of the procurement:

Susisiekimo komunikacijų (toliau – gatvių) Vilniaus m. T. Kosciuškos g. ir Olandų g. statybos techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos (toliau – paslaugos).

Paslaugų teikimo terminai: techninio projekto ir statybą leidžiančio dokumento gavimo terminas – 150 (vienas šimtas penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Projekto vykdymo priežiūra vykdoma visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto pripažinimo tinkamu naudoti.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 68
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Pašalinimo pagrindai, jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti konkurso sąlygų 6 priede. Deklaruojami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) turi pateikti: pasiūlymą pateikęs dalyvis; – kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė; kiekvienas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Netaikoma.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Statinio projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma visą statybos laikotarpį pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ iki statinio statybos užbaigimo akto patvirtinimo dienos. Jeigu Projektuotojas atsisako atlikti Projekto vykdymo priežiūrą (nepriklausomai nuo atsisakymo priežasčių), Užsakovui pareikalavus, Projektuotojas atlygina visus dėl šio atsisakymo patirtus nuostolius.

Perkančioji organizacija reikalauja, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas užstatu 3 000 EUR sumai, pervedant 3 000 EUR sumą per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento (kodas 188708377) sąskaitą LT79 7044 0600 0686 8313 AB SEB banke arba į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitas LT 077180 3000 0113 0388 AB Šiaulių banke, arba LT50 4010 0424 0394 3983 AB DNB banke, arba banko garantija.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/12/2017
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/12/2017
Local time: 09:45
Place:

Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje Algirdo g. 19, Vilniuje.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Įgaliotosios perkančiosios organizacijos atstovai, įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis:

1. Techniniais klausimais Projektavimo valdymo skyriaus projektų vadovas Mantas Endriukaitis, tel.: 8 612 09570.

2. Viešųjų pirkimų procedūrų klausimais Viešųjų pirkimų skyriaus viešųjų pirkimų vadovė Eglė Garbaliauskienė, tel.: (8 5) 278 7174.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos administracinis teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/10/2017