Supplies - 43061-2022

26/01/2022    S18

Croatia-Cres: Diesel fuel (EN 590)

2022/S 018-043061

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.
National registration number: 43600498596
Postal address: Turion 20/A
Town: Cres
NUTS code: HR031 Primorsko-goranska županija
Postal code: 51557
Country: Croatia
Contact person: Danijela Ilisić, dipl.oec.,
E-mail: danijela.ilisic@kucl.hr
Telephone: +385 993962621
Internet address(es):
Main address: www.kucl.hr
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0002910
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nabava goriva na benzinskim postajama u naseljima Cres i Mali Lošinj

Reference number: JN-VV-1/22-KOM
II.1.2)Main CPV code
09134220 Diesel fuel (EN 590)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Nabava dizelskog goriva i motornog benzina

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 350 000.00 HRK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09134220 Diesel fuel (EN 590)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HR031 Primorsko-goranska županija
Main site or place of performance:

Benzinske postaje u naseljima Cres i Mali Lošinj

II.2.4)Description of the procurement:

Nabava dizelskih goriva i motornog benzina

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Broj benzinskih postaja u naseljima Cres i Mali Lošinj / Weighting: 0,10
Price - Weighting: 0,90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 350 000.00 HRK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/03/2022
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/02/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Croatian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/02/2022
Local time: 12:00
Place:

Prostorije društva KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o., Turion 20/A, 51557 CRES, I.kat

Information about authorised persons and opening procedure:

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Zapisnik o otvaranju ponuda naručitelj će odmah uručiti svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnima na javnom otvaranju. Ostalim ponuditeljima zapisnik će se dostaviti na njihov pisani zahtjev i javno će se objaviti.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: Croatia
E-mail: dkom@dkom.hr
Telephone: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internet address: www.dkom.hr
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:

-objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

-objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

-objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

-otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

-primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/01/2022