Lieferungen - 430652-2022

05/08/2022    S150

Polen-Warschau: Brennstoffe

2022/S 150-430652

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 140-401572)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: Marcina Kasprzaka 25
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 01-224
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Flint
E-Mail: publiczne@pgnig.pl
Telefon: +48 221064864
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.przetargi.pgnig.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup paliw płynnych dla Spółek GK PGNiG

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/GK/22/0078/CS/WH
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09100000 Brennstoffe
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 140-401572

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 17/08/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 12/09/2022
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 14/11/2022
muss es heißen:
Tag: 10/12/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 17/08/2022
Ortszeit: 11:30
muss es heißen:
Tag: 12/09/2022
Ortszeit: 11:30
Abschnitt Nummer: II.2.7
Anstatt:

Okres w miesiącach: 36

muss es heißen:

Okres w miesiącach: 48

Abschnitt Nummer: II.2.14
Anstatt:

Zamawiający wpisując w pkt II.2.7 okres 36 miesięcy rozumie, że umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania do 31.12.2026 r.

muss es heißen:

Zamawiający zawrze umowę na okres 48 miesięcy.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

2. Dowodów, że dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w tym:

a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 8.8.3. SWZ. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

b) oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać referencji, o których mowa w pkt. 8.8.4. lit. a) SWZ;

muss es heißen:

2. Dowodów, że dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w tym:

a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 8.8.4. SWZ. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

b) oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać referencji, o których mowa w pkt. 8.8.5. lit. a) SWZ;

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: