Dienstleistungen - 430676-2022

05/08/2022    S150

Lietuva-Vilnius: Programinės įrangos priežiūros ir tvarkymo paslaugos

2022/S 150-430676

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė 'VILNIAUS VANDENYS'
Nacionalinis registracijos Nr.: 120545849
Adresas: Spaudos g. 8
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT Lietuva
Pašto kodas: 05132
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Lina Černiauskienė
El. paštas: lina.cerniauskiene@vv.lt
Telefonas: +370 61975879
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vv.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6988
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=653702
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=653702&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.6)Pagrindinė veikla
Vanduo

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Navision sistemos priežiūros ir vystymo paslaugų pirkimas

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
72267000 Programinės įrangos priežiūros ir tvarkymo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Navision sistemos priežiūros ir vystymo paslaugos

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
72267000 Programinės įrangos priežiūros ir tvarkymo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT Lietuva
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Priežiūros paslaugos - 36 mėn.

Vystymo paslaugos - 1000 val.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 37
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Perkantysis subjektas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:

netaikoma

III.1.7)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:

Sąskaitos apmokėjimo terminas: per 30 Dienų nuo Sąskaitos pateikimo dienos per „E. sąskaita“ informacinę sistemą.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Paslaugų teikėjo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Paslaugų teikėjas Paslaugų gavėjui moka:

- 50,00 EUR (penkiasdešimt eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį, kai neužtikrinamas Sistemos prieinamumo lygis, nurodytas Techninėje specifikacijoje. (Techninės specifikacijos ¬¬¬¬¬3.1.4.).

- 20,00 EUR (dvidešimt EUR ir 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, jei Tiekėjas vėluoja suteikti Vystymo paslaugas (TS 3.1.6p.) ir (ar) Priežiūros paslaugas (TS 3.1.1 p.) nustatytais terminais ar kitais tarpusavyje raštu suderintais terminais.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 05/09/2022
Vietos laikas: 09:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 3 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 05/09/2022
Vietos laikas: 09:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

Šio pirkimo objektui yra taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija). Aplinkos apsaugos kriterijai detaliai nurodyti: SPS 3 skyriuje.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Vilniaus Apygardos Teismas
Miestas: Vilnius
Šalis: Lietuva
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
31/07/2022