Dienstleistungen - 430678-2022

05/08/2022    S150

Rumänien-București: Reparatur und Wartung von Messgeräten

2022/S 150-430678

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 10874881
Postanschrift: Strada: Polonă, nr. 65
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010494
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ramona TOSA
E-Mail: ramona.tosa@nuclearelectrica.ro
Telefon: +40 2120381333
Fax: +40 212031315
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.nuclearelectrica.ro/
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100153173
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de mentenanta preventiva si corectiva pentru sistemul de dozimetrie personala PAD din cadrul CNE Cernavoda

Referenznummer der Bekanntmachung: 10874881/2022/433.03
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50411000 Reparatur und Wartung von Messgeräten
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Achiziția are ca obiect servicii de mentenanta preventiva si corectiva, inclusiv asigurare piese de schimb si consumabile pentru sistemul de dozimetrie personala PAD (Unitatea 1 si Unitatea 2), in cadrul unei perioade contractuale de 48 de luni (prestare efectiva).

Vor putea face obiectul negocierilor următoarele elemente: Cerințe ale Documentației Descriptive prevazute la:

1. Cap. 3 Cantități: Numărul de ore estimat pentru activitatile de mentenanta corectiva, inclusiv orele de asistenta tehnica din partea producatorului echipamentelor; Lista pieselor de schimb necesare pentru mentenanta corectiva si valoarea maxima alocata pentru pieselor de schimb;

2. Cap. 18 Cerințe specifice (Modalitatea de rezolvare a obsolentei sistemului PAD / prezentarea ofertei financiare. astfel incat sa includa / detalieze implementarea RIAF#EC2912; Componenta stocului de piese de schimb critice/pentru interventie rapida constituit de Prestator la sediul sau (modificare/ adaugare/ anulare repere); Termenul stabilit pentru reintregire a stocului de piese de schimb in corelare cu evaluarea și negocierea propunerii tehnice preliminare; clauzele contractuale asociate elementelor anterior menționate; propunerea financiară preliminară, inclusiv tarifele utilizate.

Negocierile se vor derula cu respectarea prevederilor art. 81 alin. (3) din HG nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora „Scopul negocierilor este de a îmbunătăţi ofertele iniţial depuse de participanţii la negocieri şi de adaptare a acestora la condiţiile concrete în care se va derula contractul de achiziţie sectorială/acordul-cadru care urmează a fi atribuit. Negocierile pot viza orice elemente de natură financiară, tehnică sau contractuală, cu condiţia să nu se afecteze prevederile art. 98 alin. (2) din Lege, în sensul reducerii la un nivel inferior a cerinţelor minime stabilite explicit de entitatea contractantă sau schimbării modului în care s-au definit, în cadrul documentaţiei de atribuire, criteriul de atribuire şi/sau factorii de evaluare.”

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 18 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 579 371.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Hauptort der Ausführung:

CNE CERNAVODA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achizitia are ca obiect asigurarea unui program de mentenanta preventiva si corectiva pentru mentinerea unei fiabilitati adecvate a echipamentelor din cadrul Sistemului de dozimetrie PAD descrise la cap. 3 din Documentația Descriptivă, in conditii de functionare in regim continuu si in conformitate cu recomandarile producatorilor si fara a afecta performantele specificate in manualele tehnice.

Prestatorul va executa urmatoarele activitati:

A. Activitati de mentenanta preventiva – se vor efectua 2 sesiuni de mentenanta preventiva pe an (8 sesiuni pe durata contractului) care vor fi planificate de comun acord intre Prestator si Achizitor astfel incat sa nu se suprapuna cu Opririle Planificate a nici uneia dintre unitati. Durata unei sesiuni de mentenanta preventiva este de minim 5 zile - maxim 10 zile, per unitate. In vederea efectuarii mentenantei preventive, Prestatorul va asigura toate materialele si consumabilele necesare pentru efectuarea tuturor operatiilor prevazute in procedurile de mentenanta preventiva. Materialele si consumabilele necesare pentru efectuarea mentenantei preventive nu se vor deconta separat, fiind incluse in costul unei sesiuni de mentenanta preventiva.

B. Activitati de mentenanta corectiva – se vor efectua la solicitarea Achizitorului. Pentru realizarea activitatilor de mentenanta corectiva, Prestatorul va avea obligatia de a asigura personal disponibil, dedicat, astfel incat sa asigure interventia imediata (maxim 2 ore) si finalizarea reparatiei in termen de maxim 12 ore de la momentul primirii unei sesizari scrise, prin e-mail sau fax, de la Sucursala CNE Cernavoda a Achizitorului.

Numarul estimat de ore de mentenanta corectiva este de 1.323 ore (pentru 4 ani). Acest numar include si un numar estimat de 50 de ore de asistenta tehnica din partea producatorului echipamentelor (Mirion Technologies).

C. Asigurarea de piese de schimb pentru mentenanta corectiva – Pentru realizarea activitatilor de mentenanta corectiva, Prestatorul va avea obligatia de a mentine un stoc de piese de schimb. Stocul de piese de schimb se va constitui la sediul Prestatorului in termen de maxim 3 luni de la semnarea contractului. O lista minima, dar nu limitativa, de piese de schimb necesare, este prezentata in Tabelul 1 din Anexa 1 la Documentatia Descriptiva. Suma estimata alocata pentru piesele de schimb este de 132.403 Euro (fara TVA).

In situatia in care materialele / piesele de schimb necesare pentru remedierea unei deficiente nu se regasesc in lista de piese de schimb, acestea se vor asigura de catre Prestator intr-un termen de maxim 15 zile lucratoare de la data primirii unei sesizari scrise de la Achizitor, iar sesiunea de mentenanta corectiva se va incheia cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de inceperea urmatoarei sesiuni de mentenanta preventiva planificata conform sistemului de lucru din CNE Cernavoda.

Detalierea activităților solicitate și caracteristicile tehnice și de performanță se regăsesc în Documentatia descriptiva CR#30609 rev. 1.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Factorul F2: Garantia acordata seviciilor de mentenanta corectiva (care va include si piesele de schimb inlocuite in cadrul mentenantei corective). / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Candidatul, candidatul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

1. Cosmin Ghita – Director General;

2. Laura-Marilena Constantin – Director General Adjunct Servicii Corporative;

3. Melania Amuza - Director General Adjunct Comercial si de Dezvoltare;

4. Dan Niculaie-Faranga – Director Financiar;

5. Gabriela Catalina Toma - Inlocuitor de drept Director Financiar;

6. Anca Daniela Beis - Economist Specialist Serviciul Financiar;

7. Catalina Tania Marunea - Sef Serviciu Contabilitate;

8. Romeo Urjan – Director General Adjunct Operatiuni;

9. Adrian Jelev - Inlocuitor de drept COO;

10. George-Codrut Tudor – Director Directia Juridica;

11. Vlad-Ionut Chiripus – Sef Departament Avizare Legalitate Documente;

12. Cristina Bacaintan - Consilier Juridic Principal;

13. Razvan-Dumitru Sandu – Director Directia Procurare;

14. Cristina Nazarevscky – Sef Departament Achizitii;

15. Stella Ciulcov – Sef Serviciu Achizitii;

16. Gina - Ramona Tosa – Expert Achizitii Publice;

17. Valentin Ovidiu Nae - Director CNE Cernavoda;

18. Liliana Aurelia Samson – Sef Serviciu Tehnic Radioprotectie CNE Cernavoda;

19. Gemur Zulchefil - Inginer Principal Operare – CNE Cernavoda;

20. Irina Florenta Marin – Sef Departament Dezvoltare si Monitorizare Sisteme de Management CNE Cernavoda;

21. Alexandu Emilian Nedelcu-Inginer Sef Radioprotectie, SM si PSI CNE Cernavoda;

22. Stefan Murgoci - Inginer Specialist.Operare CNE Cernavoda;

Modalitate de indeplinire:

Toti operatorii economici participanti la procedura (candidati, candidati asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati, dupa caz) vor completa si vor depune DUAE – Sectiunea Motive de excludere, cu informatiile aferente situatiei lor, precum si Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 (se va completa Formularul III.1.1.a).

2. Candidatul, candidatul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016.

Modalitatea de indeplinire:

Toti operatorii economici participanti la procedura (candidati, candidati asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati, dupa caz) vor completa DUAE – Sectiunea Motive de excludere cu informatiile aferente situatiei lor.

Inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, la solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, toti candidatii selectati vor prezenta documente justificative actualizate prin care sa probeze cele asumate prin completarea DUAE, astfel:

- Pentru persoane juridice / fizice romane:

2.a. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru o Declaratie pe propria raspundere potrivit prevederilor Art. 178 alin. (3) din Legea nr. 99/2016.

2.b. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

2.c. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016.

2.d. Alte documente edificatoare dupa caz.

- Pentru persoane juridice / fizice straine:

2.e. Orice documente considerate edificatoare, in tara de origine sau in tara in care acestia sunt stabiliti, respectiv certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, insotite de traducere autorizata in limba romana.

NOTE:

1. Certificatele fiscale / documentele edificatoare vor trebui sa ateste ca candidatul, candidatii asociati, tertii sustinatori, subcontractantii declarati, dupa caz, nu au datorii restante la data prezentarii acestora.

2. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180, se va accepta o Declaratie pe propria raspundere, sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la Declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Cerinta 1: Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal constituiti si inregistrati, in conformitate cu prevederile legale din tara de rezidenta, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinire:

- Toti operatorii economici participanti la procedura (candidat, candidat asociat, subcontractant, dupa caz) vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) – Sectiunea Criterii de selectie, Cap. A, cu informatiile aferente situatiei lor.

- Inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, la solicitarea entității contractante, pentru confirmarea cerinței, toti candidatii selectati vor prezenta documente justificative actualizate prin care să probeze cele asumate prin completarea DUAE, astfel:

I.1.1. Pentru candidați persoane juridice/fizice române - se va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerțului (ONRC), în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată.

I.1.2. Pentru candidați persoane juridice/fizice străine - se vor prezenta documente echivalente emise în tara de rezidență.

Informațiile cuprinse în cadrul Certificatului constatator/documentului similar trebuie să fie reale/actuale la data prezentării documentului.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anualaCerinta 1: Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa aiba un nivel mediu al cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021) de minim 500.000 Euro.NOTĂ:Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinţei privind plafonul valoric, asociat cerinţei referitoare la nivelul mediu al cifrei de afaceri globală pe ultimii 3 ani, cursul de referinţă care va fi avut în vedere pentru calculul echivalenţei pentru cifrele de afaceri a căror valoare este exprimată în altă monedă decât în Euro (EUR) va fi cursul de schimb mediu anual Euro/altă monedă comunicat de Banca Naţională a României, pe site-ul http://bnr.ro, pentru fiecare an în parte.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

- Toti operatorii economici participanti la procedura (candidat, candidat asociat, terț susținător, după caz) vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) Sectiunea „Criterii de Selectie”, Cap. B cu informatiile aferente situatiei lor. - Inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, la solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, toti candidatii selectati isi vor demonstra situatia economica si financiara prin depunerea de documente justificative care sa confirme cele asumate in DUAE. Astfel de documente pot fi bilanțuri contabile - formular F20 - Contul de profit si pierderi, audituri financiare, precum si orice alte documente echivalente (cum ar fi, enumerarea nefiind limitativa: rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate, sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu) din care sa rezulte un nivel mediu al cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021) de minim 500.000 Euro.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Cerinta 1: Candidații economici vor prezenta Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani (raportat la data-limită de depunere a ofertelor stabilită de entitatea contractantă în anuntul de participare), conținând: obiectul contractului, valori, perioade de prestare, beneficiari (indiferent daca aceștia sunt entități/autorități contractante sau clienți privați), din care sa rezulte ca în ultimii 3 ani au efectuat si dus la bun sfârșit servicii similare în valoare cumulata de minim 500.000 Euro la nivelul a minim 1 contract – maxim 5 contracte. Prin „servicii similare” se inteleg servicii de mentenanta preventiva si corectiva efectuata asupra echipamentelor de detectie si masurare a radiatiilor ionizante, care sa includa si setarea si calibrarea echipamentelor. Prin sintagma „servicii duse la bun sfarsit” se inteleg serviciile care sunt receptionate si sunt insotite de Proces-Verbal de receptie sau un document similar, intocmit in conformitate cu reglementarile in vigoare in domeniul contractului. Cerinta 2: Operatorii economici participanți la procedură trebuie sa dețină Certificat de acceptare pentru desfășurarea de activități in zona controlata a întreprinderilor operatoare, in conformitate cu prevederile art. 1 si 2 din Norma de protecție radiologică - procedura de acceptare a întreprinderilor externe, aprobata prin Ordinul Președintelui CNCAN nr. 98/2021. NOTA: Candidatii persoane juridice/fizice străine trebuie să dețină/obțină Certificatul de acceptare CNCAN în mod similar cu ofertanții persoane juridice/fizice romîne, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 98/2021 emis de CNCAN, întrucât CNCAN este singurul organism de reglementare care poate autoriza un operator extern să desfășoare activități în zona controlată a CNE Cernavodă, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1); art. 2; art. 3 lit. a) și c); art. 6 lit. a), b), g), h) și i); și art. 17 din Norma de protecție radiologică.

Proportia de subcontractare Cerinta 3: Informatii privind subcontractantii Conform prevederilor art. 68, alin. (1) din Legea nr. 99/2016, candidaţii vor indica în ofertă, la momentul depunerii acesteia, datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi astfel: (i) În cazul unor subcontractanţi pe ale căror capacităţi candidaţii NU se bazează, candidaţii vor indica în ofertă datele de identificare ale subcontractanţilor şi vor prezenta acordurile de subcontractare cu aceştia, numai dacă subcontractanţii respectivi sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei. (ii) În cazul unor subcontractanţi pe ale căror capacităţi candidaţii se bazează, candidaţii vor indica în ofertă, în mod obligatoriu, datele de identificare ale subcontractanţilor şi vor prezenta în mod obligatoriu acordurile de subcontractare cu aceştia.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Cerinta 1. Operatorii economici vor demonstra ca au implementat un sistem de management al calității conform Standardului SR EN ISO 9001 ediția in vigoare sau echivalent, in domeniul achizitiei, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme acreditate, naționale sau internaționale, sau orice alte probe/dovezi/documente echivalente care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Modalitatea de indeplinire a Cerintei 1: - Toți operatorii economici participanți la procedură vor completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) - Sectiunea „Criterii de Selectie”, Cap. C, cu informatiile relevante care sa demonstreze indeplinirea cerintei si realizarea plafonului valoric minim impus. La nivelul DUAE operatorii economici vor preciza informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA, conform instrucțiunilor din Fişa de Date a Achiziției; - Inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, la solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea indeplinirii cerintei, inclusiv a plafonului valoric minim impus privind experienta similara, toti candidatii selectati vor prezenta, pentru contractele indicate in DUAE, documente justificative/doveditoare, cum ar fi: certificate constatatoare, copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit, recomandari, procese-verbale de receptie/documente similare, emise/contrasemnate de beneficiarii serviciilor, din care sa rezulte activitatile prestate, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale și valoarea totala asociata serviciilor similare efectuate și duse la bun sfarșit in ultimii 3 ani (raportat la data-limită de depunere a ofertelor stabilită de entitatea contractantă în anuntul de participare). Lista de documente justificative anterior mentionata nu este nici limitativa si nici cumulativa. NOTE: 1. Pentru o evaluare unitară a modului de îndeplinire a cerinţei privind plafonul valoric, asociat cerinţei referitoare la experienta similara, cursul de referinţă care va fi avut în vedere pentru calculul echivalenţei pentru contractele a caror valoare este exprimata in altă monedă decât Lei va fi cursul de schimb mediu anual Leu/ alta monedă comunicat de Banca Naţională a României, pe site-ul http://bnr.ro, pentru fiecare an în parte. 2. Perioada de 3 ani aferenta experientei similare se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor stabilita de entitatea contractanta prin anuntul de participare, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului-limita prevazut in anuntul de participare publicat, avand in vedere prevederile art. 13 alin. (2) din Instructiunea Presedintelui ANAP nr. 2/2017. Astfel, in conformitate cu prevederea legala mentionata, daca se decaleaza termenul limita de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzator (cu zilele de decalare) si perioada aferentă experientei similare. Modalitatea de indeplinire a Cerintei 2: - Toți operatorii economici participanți la procedură (candidat, candidat asociat, subcontractant, după caz) vor completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) - Sectiunea Criterii de selectie, Cap. C, cu informatiile aferente situatiei lor; - Inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, la solicitarea entității contractante, pentru confirmarea cerinței, toti candidatii selectati vor prezenta documente justificative actualizate prin care să probeze cele asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul solicitat, valabil la data prezentării sau o Declarație pe proprie răspundere ca va obține certificatul solicitat in termen de 45 de zile de la data ramanerii definitive a comunicarii privind declararea sa ca si câștigător al procedurii de atribuire. In Capitolul - LIMITE al Certificatului vor fi menționate activităţi de natura celor cuprinse în obiectul achiziției.

- În situaţia menţionată la pct. (i) de mai sus candidaţii vor completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) – Secţiunea Motive de excludere; - În situaţia menţionată la pct. (ii) de mai sus candidaţii vor completa DUAE – Secţiunea Motive de excludere şi Secţiunea Criterii de selecţie, Cap. A, B sau C, după cum este aplicabil; - În toate situaţiile în care subcontractanţii sunt cunoscuţi la momentul depunerii solicitarii de participare, candidaţii vor prezenta, în mod obligatoriu, acordul/acordurile de subcontractare odată cu solicitarea de participare şi DUAE, până la data limită de depunere a solicitarilor de participare. - Subcontractanţii pe ale căror capacităţi se bazează candidatul pentru demonstrarea cerinţelor de calificare trebuie să completeze, la rândul lor, un DUAE separat, incluzând informaţii din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situaţiile de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea nr. 99/2016 (se va completa Secţiunea Motive de excludere din DUAE) precum şi informaţii care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează candidatul (se va completa Secţiunea Criterii de selecţie din DUAE, Cap. A, B sau C, după cum este aplicabil). Subcontractanţii vor demonstra îndeplinirea cerinţelor referitoare la capacitatea tehnică şi/sau profesională precum şi deţinerea anumitor autorizaţii specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o îndeplineşte fiecare. - În cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi candidatul NU se bazează, în măsura în care aceştia sunt cunoscuţi la data depunerii ofertelor, DUAE-ul depus de subcontractanţi va conţine numai informaţiile referitoare la neîncadrarea în situaţiile de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea nr. 99/2016 (se va completa Secţiunea Motive de excludere din DUAE). - Inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, la solicitarea entităţii contractante, toti candidatii selectati vor prezenta documente justificative care probează cele asumate prin acordul/acordurile de subcontractare şi DUAE.

- Toți operatorii economici participanți la procedură vor completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) - Secțiunea Criterii de selecţie, Cap. D cu informaţiile aferente situaţiei lor. - Inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, la solicitarea entității contractante, pentru confirmarea cerinţei, toti candidatii selectati vor prezenta documentele justificative care probează cele asumate in DUAE, respectiv certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității, valabile la data prezentării.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Procedura de atribuire de tipul negociere competitiva se desfasoara in doua etape, conform prevederilor art. 95 alin. (1), doar candidații care vor indeplini conditiile si criteriile de calificare obiectiv stabilite de catre entitatea contractanta in etapa I a procedurii vor fi invitati in etapa a II-a a procedurii. Numarul de candidati, preconizat de entitatea contractanta, pentru desfasurarea etapei a II-a a procedurii este de minim 3, incidente fiind dispozitiile art. 95 din Legea 99/2016. Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi invitati in etapa a II a a procedurii de negociere. Entitatea contractanta nu doreste limitarea participantilor.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Garantia de participare (GP) trebuie sa fie constituita in valoare de 5.794 EUR sau echivalent. GP trebuie sa fie irevocabila si cu o valabilitate cel putin egala cu perioada minima de valabilitate prevazuta la sectiunea IV.2.6 de mai jos. Dovada constituirii GP va fi prezentata cel mai târziu pana la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor de catre candidatii selectati sa participe la Etapa 2 de negociere si trebuie sa prevada ca plata GP se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Daca GP este depusa in alta moneda, cursul de schimb pentru care se va face echivalenta, este cel publicat de BNR, pe site-ul www.bnr.ro, in data publicarii anuntului de participare in SEAP (cursul afisat pe site-ul www.bnr.ro in coloana corespunzatoare datei publicarii in SEAP a anuntului de participare).

Mod de constituire - cf art. 42 alin. (1) din HG 394/2016:

a) prin instrument de garantare emis in conditiile legii, sau

b) prin virament bancar, in contul entitatii contractante deschis la BCR Sector 1, Bucuresti, respectiv pentru:

* LEI - RO94RNCB0072049718520001;

* CAD: RO66RNCB0072049718520020;

* USD - RO40RNCB0072049718520003;

* EUR - RO45RNCB0072049718520010.

SNN are dreptul de a retine GP in conditiile art. 43 din HG nr. 394/2016.

SNN va restitui GP fiecarui candidat participant la procedura, conform art. 44 din HG nr.394/2016.

Prestatorul va avea obligația de a constitui o garanție de bună execuție în cuantum de 10% din valoarea fără TVA a contractului.

Modul de constituire va fi prin una din modalitatile de la art. 46 alin. (1) din HG nr. 394/2016 actualizata si în conformitate cu prevederile art. 10 din Proiectul de contract.

La data prezentei, emitentii de instrumente de garantare eligibili se gasesc la adresa https://www.nuclearelectrica.ro/despre-noi/informatii-de-interes-public/achizitii-publice

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016 (daca este cazul, se va completa Formularul III.1.8)

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/09/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

1) Pentru a putea deschide documentele din SEAP va recomandam sa instalati aplicatia shellSAFE Verify de la adresa: http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download

2) In cazul in care dupa finalizarea negocierilor doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora (pretul ofertei avand ponderea cea mai mare). In situatia in care egalitatea se mentine, entitatea contractanta va solicita noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

3) In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va completa un DUAE si va depune in oferta, alaturi de DUAE, Acordul de asociere (Formularul III.1.8) din care sa rezulte partea de contract executata de fiecare operator economic asociat.

3.1) Cerintele privind capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se vor considera indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tututor membrilor grupului.

3.2) In situatia in care entitatea contractanta solicita in cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si/sau capacitatea tehnica si profesionala prezentarea unor autorizatii/ certificate specifice, cerinta se considera indeplinita in cazul operatorilor economici ce participa in comun la procedura de atribuire, daca acestia demonstreaza ca dispun de respectivele resurse autorizate si/sau ca unul dintre membrii asocierii detine autorizatia/certificatul solicitata/solicitat, dupa caz, cu conditia ca respectivul membru sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia/certificatul respectiva/respectiv.

3.3) In cazul in care candidatul individual sau operatorii economici care participa in comun la procedura de atribuire subcontracteaza o parte din acordul-cadru/contractul sectorial care urmeaza sa fie atribuit, subcontractantul nominalizat va demonstra indeplinirea cerintelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala precum si la detinerea anumitor autorizatii/certificate specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o indeplineste.

4) Conform prevederilor art. 70 din Legea nr. 99/2016 si art. 129, alin (1) din HG 394/2016 candidatul va elabora oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si, daca este cazul, va indica MOTIVAT in cuprinsul acesteia, care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile.

Caracterul confidential se aplica doar asupra datelor/informaţiilor indicate si dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.

Potrivit art. 70, alin. (4) din Legea 99 / 2016, informatiile indicate de operatorii economici ca fiind confidentiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale si elementele confidentiale ale ofertelor, trebuie sa fie insotite de DOVADA care le confera caracterul de confidentialitate, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1) din aceeasi Lege, referitoare la obligatia entitatii contractante de a nu dezvalui informatiile transmise de operatorii economici indicate de acestia ca fiind confidentiale.

5) Potrivit art. 131 din HG 394/2016 riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora sau cazul fortuit, cad in sarcina operatorului economic care transmite respectiva oferta.

6) (a)Eventualele solicitari de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor transmite la adresa de email ramona.tosa@nuclearelectrica.ro. (b) Raspunsurile aferente din partea Entitatii contractante, se vor transmite exclusiv prin intermediul SEAP, confom art.172, alin. 3 din Legea 99/2016.

7) Entitatea contractanta va deschide ofertele preliminare la data, ora si adresa indicate în invitatia de participare in etapa a II a a procedurii , organizând o sedinta de deschidere a Ofertelor la care vor participa doar membrii comisiei de evaluare.

8) Negocierile se vor derula cu respectarea prevederilor art. 81 alin. (3) din HG nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. În cazul în care oferta finală conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit entitatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar Candidatul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective, oferta în cauză va fi considerată neconformă în temeiul prevederilor art. 143, alin. (3), lit. b) din H.G. nr. 394/2016.

In cazul in care operatorul economic declarat castigator este din afara Romaniei contractul se va putea incheia in format bilingv, pe doua coloane, o coloana in limba Romana si o coloana in limba engleza, traducerea in lb. Engleza fiind in sarcina ofertantului. In caz de discrepante intre versiunea in limba Romana si versiunea in limba Engleza a contractului, versiunea in limba Romana va prevala versiunii in limba Engleza.

9) Conform OUG nr. 25/2021 privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul achizitiilor publice, care modifica si prevederile Legii nr. 99/2016, au dreptul de a participa la procedurile de atribuire, in oricare dintre calitatile de candidat/candidat asociat/tert sustinator/subcontractant, numai persoanele fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporara formata intre doua ori mai multe dintre aceste entitati, care ofera in mod licit pe piata executarea de lucrari, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, si care este/sunt stabilita/stabilite in:

(i) un stat membru al Uniunii Europene;

(ii) un stat membru al Spatiului Economic European (SEE);

(iii) tari terte care au ratificat Acordul privind Achizitiile Publice al Organizatiei Mondiale a Comertului (AAP), in masura in care contractul sectorial atribuit intra sub incidenta anexelor 3, 4 si 5, 6 si 7 la Apendicele I al Uniunii Europene la acordul respectiv;

(iv) tari terte care se afla in proces de aderare la Uniunea Europeana;

(v) tari terte care nu intra sub incidenta pct. (iii), dar care sunt semnatare ale altor acorduri internationale prin care Uniunea Europeana este obligata sa acorde accesul liber la piata in domeniul achizitiilor publice.

Lista tarilor din care operatorii economici rezidenti pot participa la procedurile de achizitii, aprobata prin Ordinul ANAP nr. 549 din 22 aprilie 2021 se regaseste la adresa: http://anap.gov.ro/web/ordinul-549-2021-300-549-pentru-aprobarea-listei-tarilor-care-se-incadreaza-in-categoriile-prevazute-la-art-3-alin-1-lit-jj-pct-iii-v-din-legea-nr-98-2016-privind-achizitiile-publice-art/.

Conform prevederilor art. II. 3. (2) din OUG nr. 25/2021, entitatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice persoana fizica sau juridica, avand calitatea de candidat individual/ candidat asociat/ /tert sustinator/subcontractant, care este stabilita intr-o tara ce nu se regaseste in Lista mai sus indicata.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

10 zile, conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.-Directia Procurare
Postanschrift: Strada Polonă, nr. 65, Sector: 1, Bucuresti
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 010494
Land: Rumänien
E-Mail: office@nuclearelectrica.ro
Telefon: +40 212038294
Fax: +40 212031315
Internet-Adresse: www.nuclearelectrica.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/08/2022