Dienstleistungen - 430800-2022

05/08/2022    S150

Ungarn-Tatabánya: Reparatur und Wartung von Maschinen

2022/S 150-430800

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Tatabánya Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: 11761039211
Postanschrift: Vájár Köz 2 Vájár köz 2.
Ort: Tatabánya
NUTS-Code: HU212 Komárom-Esztergom
Postleitzahl: 2800
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Solt Árpád
E-Mail: solt.arpad@tber.hu
Telefon: +36 203798503
Fax: +36 34594811
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.tber.hu
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

FT1 gépcsoport rekonstrukciója

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000660482022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50530000 Reparatur und Wartung von Maschinen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

A Tatabánya Erőmű Kft. telephelyén létesített FT1 helyszámú fűtőturbina-generátor gépegység (Turbina: LÁNG Gépgyár, 14,6MW, 30bar, 415°C, 3000/min, Generátor: GANZ OG 760x3000/2 típusú 270627/1951 gyári számú 22,6MVA, 6,6kV, 3000/min), a csatlakozó gépészeti és villamos segédberendezések, valamint irányítástechnikai eszközök javítását, karbantartását ajánlatkérő egy közbeszerzési eljáráson belül három közbeszerzési részben kívánja versenyeztetni. Az egyes közbeszerzési részek az alábbiak:

1. rész: FT1 fűtőturbina és segédberendezéseinek javítása és karbantartása

2. rész: FT1 hőcserélők karbantartása, hatósági vizsgálatra felkészítéssel

3. rész: FT1 generátor és gerjesztő állapotvizsgálata és karbantartása, generátorvédelem cseréje

Részletes feladatleírás tekintetében lásd a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírást.

A Kbt. 75.§ (5) bek. alapján Ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást valamennyi rész tekintetében az 1. vagy a 2. rész eredménytelensége esetén, tekintettel arra, hogy az 1-es és a 2-es rész eredményessége nélkül a 3-as részt is (FT1 generátor és gerjesztő állapotvizsgálata és karbantartása, generátorvédelem cseréje) magában foglaló turbógenerátor gépegység nem lenne üzembe helyezhető és üzemeltethető. Tehát az 1-es vagy a 2-es rész eredménytelensége okafogyottá tenné Ajánlatkérő részéről a szerződéskötést.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

FT1 fűtőturbina és segédberendezései

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31121331 Turbinenläufer
31124000 Dampfturbinengenerator sowie Zubehör
42112410 Turbineninstrumente
42113100 Teile für Wasserdampfturbinen
45259300 Reparatur und Wartung von Heizanlagen
50530000 Reparatur und Wartung von Maschinen
51133000 Installation von Turbinen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU212 Komárom-Esztergom
Hauptort der Ausführung:

2800 Tatabánya Vájár köz 2.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. a) Turbina (LÁNG, 14,6MW, 30bar, 415°C, 3000/min) javítása.

Meglévő, meghibásodott gépészeti berendezés alkatrészeinek javítása, összeszerelése, üzemi próbák elvégzése és üzembe helyezése.

(1db turbina forgórész, 1db turbinaház, 1 készlet szabályozó szelep, 1 készlet elzáró szerelvény, 1db kiegyenlítő dugattyúház és tömszelence, 2db állólapát tartó, 2db forgórész tömszelence, 1db regulátor, illetve elektrohidraulikus turbina szabályozás kialakítása, 1 készlet csapágy és csapágyház)

1. b) Gépészeti segédberendezések karbantartása.

Meglévő, több éve nem üzemelő gépészeti segédberendezések szétszerelése, tisztítása, ellenőrzése, karbantartása, szükség szerinti javítása, összeszerelése, működéspróbák majd üzembe helyezése.

(1 készlet főgőz vezeték, 1 készlet szerelvény a főgőz vezetéken és elosztó kamrán, 1db kiömlő vezeték, 1 készet víztelenítő vezeték, 1 készlet impulzusvezeték, 1db olajtartály, 1 készlet szerelvény az olajtartályon, 1db páraventilátor, 1 készlet szerelvény a páraventilátorhoz, 1db turbó olajszivattyú, 1 készlet szerelvény a turbó olajszivattyúhoz, 1db egyenáramú olajszivattyú, 1 készlet szerelvény az egyenáramú olajszivattyúhoz, 1db csapágyolaj szűrő, 1db olajhűtő és 1 készlet szerelvény az olajhűtőhöz, 1db AKKO hőmérséklet szabályozó, 2db alaphőcserélő első szerelvényein kívüli vízszint szabályozók, vezetékek és szerelvénykészlet, 1db utóhűtő első szerelvényein kívüli vezetékek és szerelvénykészlet, 1 tömszelencegőz vezetékkészlet és szerelvénykészlet, 1 tömszelencegőz kondenzátor vezetékkészlet és szerelvénykészlet, 1 tömszelencegőz befecskendezés vezetékkészlet és szerelvénykészlet, 2db csapadékvíz szivattyú, vezetékek és szerelvénykészlet, 1db turbinaház szigetelése, 1db Munters szárító, vezetékek és szerelvénykészlet, 1 készlet körléghőtő hőcserélő, vízvezetékek és szerelvénykészlet.)

1.c) Turbina hőszigetelése és burkolása.

A meglévő turbináról eltávolított hőszigetelés helyett új hőszigeteléssel és burkolattal ellátása.

(1db turbina hőszigetlelése 175mm rétegvastagságban)

1.d) Turbina műszerezés karbantartása és fejlesztése.

A több éve nem üzemelő, meglévő műszerezés, mérőkörök ellenőrzése, beállítása, tesztelése, üzembe helyezése, szükség esetén a hibás műszer, illetve fittingek, kábelek, érzékelők cseréje. A mérések fejlesztése további, az üzemeltetés és karbantartás szempontjából releváns mérésekkel.

(1 készlet turbina műszerezés, 8db hőmérsékletmérés kialakítása, 5db nyomásmérés kialakítása, 1db fordulatszámmérés kialakítása, 1db helyi megjelenítő kialakítása)

A feladat részletes leírását a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A kezdési időpont a szerződéskötés tervezett időpontja, ami az eljárás lefolytatásának függvényében változhat, de ez a teljesítési határidőt, (2023.02.15.) és a szerződésben rögzített kötbérköteles részhatáridőket nem befolyásolja, erre való hivatkozással a nyertes ajánlattevő nem kezdeményezheti a teljesítési határidő módosítását.

Ajánlattevőnek az 1. részben lehetősége van változatok (alternatív ajánlat) benyújtására, azonban nem kötelező alternatív ajánlatot benyújtani. Ajánlattevőnek lehetősége van arra is, hogy kizárólag alternatív ajánlatot nyújtson be, alapajánlat benyújtása nem kötelező. Alapajánlat alatt legalább a műszaki leírás A) 1-6. pontjaiban meghatározott műszaki tartalomnak megfelelő ajánlatot kell érteni. Az alapajánlat esetén is tehető megajánlás a 4-7. minőségi értékelési szempontokra, de ezekre nem kötelező megajánlást tenni. Alternatív ajánlat alatt az alapajánlattól a 4-7. minőségi szempontok szerinti vállalások tekintetében különböző ajánlat értendő. Alternatív ajánlat oly módon tehető, hogy ajánlattevő a 4-7. minőségi értékelési szempontok közül legalább egyre vagy többre (tetszőleges kombinációban) megajánlást tesz, azaz a Műszaki leírás A) 7.1. pontjában felsorolt változatok (V1-V2-V3-V4) közül ajánlattevő egyet vagy többet beépít az ajánlatába. Az alapajánlattal együtt 3 db ajánlat változat tételére van lehetőség. A változatokat a felolvasólapon (EKR űrlap) megtett megajánlásokkal lehet benyújtani. Az alapajánlat és a változatok (alternatív ajánlatok is ugyanazon értékelési szempontok (1-7. értékelési szempont) szerint kerülnek elbírálásra.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

FT1 hőcserélők karbantartása

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50000000 Reparatur- und Wartungsdienste
50530000 Reparatur und Wartung von Maschinen
50721000 Betriebsbereitmachung von Heizanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU212 Komárom-Esztergom
Hauptort der Ausführung:

2800 Tatabánya, Vájár köz 2.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

2. a) Hőcserélők karbantartása, hatósági vizsgálatra felkészítéssel.

A több éve üzemen kívül lévő AH11, AH12 tervjelű alaphőcserélők és UH1 utóhűtő, csatlakozó kigőzölögtető, csővezetékek, szerelvények tisztítása, karbantartása, szükség szerinti javítása és a hőcserélők hatósági vizsgálatra történő felkészítése, vizsgálaton történő közreműködéssel.

(2db alaphőcserélő (6900 l, 17 bar), vezetékkészlete, szerelvénykészlete, műszerkészlete, 1db utóhűtő (2150l, 20bar) , vezetékkészlete, szerelvénykészlete, műszerkészlete, 1db kigőzölögtető (435l, 5bar) vezetékkészlete, szerelvénykészlete, műszerkészlete)

2.b) Hőcserélők műszerezésének karbantartása.

A több éve nem üzemelő, meglévő műszerezés, mérőkörök ellenőrzése, beállítása, tesztelése, üzembe helyezése, szükség esetén a hibás műszer, illetve fittingek, kábelek, érzékelők cseréje.

(1 készlet alaphőcserélő műszerezés, 1 készlet utóhűtő műszerezés, 1 készet kigőzölögtető műszerezés)

A feladat részletes leírását a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A kezdési időpont a szerződéskötés tervezett időpontja, ami az eljárás lefolytatásának függvényében változhat, de ez a teljesítési határidőt, (2023.02.15.) és a szerződésben rögzített kötbérköteles részhatáridőket nem befolyásolja, erre való hivatkozással a nyertes ajánlattevő nem kezdeményezheti a teljesítési határidő módosítását.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

FT1 generátor és gerjesztő

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31124000 Dampfturbinengenerator sowie Zubehör
50530000 Reparatur und Wartung von Maschinen
31128000 Turbogenerator
50000000 Reparatur- und Wartungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU212 Komárom-Esztergom
Hauptort der Ausführung:

2800 Tatabánya Vájár köz 2.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

3.a) Generátor állapotvizsgálata, karbantartása. (GANZ OG 760x3000/2 típusú 270627/1951 gyári számú 22,6MVA, 6,6kV, 3000 1/min)

Meglévő, több éve nem üzemelő villamos berendezések mechanikai vizsgálata és villamos diagnosztikai méréseit követően karbantartása, üzemi próbáinak elvégzése, és üzembe helyezése.

(1db generátor, 1db csapágykészlet és tartozékai, 1db forgórész és tartozékai, 1db állórész és tartozékai, 1 készlet tekercsfej betétezés, 1 készlet csúszógyűrű és tartozékai, 1db tengelykapcsoló és tartozékai, 1 terjedelem dokumentáció készítés a mérési jegyzőkönyvek alapján)

3.b) Statikus gerjesztő berendezés (SG520 típusú) állapotvizsgálata, karbantartása.

Meglévő, több éve nem üzemelő statitkus gerjesztő berendezés teljes körű karbantartása, üzemi próbáinak elvégzése, és üzembe helyezése, tartalék szabályzókártyák szállítása.

(1db statikus gerjesztő és tartozékai, 1 terjedelem dokumentáció készítés a mérési jegyzőkönyvek alapján)

3.c) Villamos segédberendezések ellenőrzése, és karbantartása. Udvartéri generátorsínek kiváltása; Generátorvédelem teljes körű cseréje, kiegészítése, korszerűsítése, üzembe helyezése.

(1 terjedelem tervdokumentáció készítés, 1 készlet generátorvédelem szállítása, 1 készlet kábelezés, sínezés)

3.d) Generátor és gerjesztő műszerezés karbantartása.

A több éve nem üzemelő, meglévő műszerezés, mérőkörök ellenőrzése, beállítása, tesztelése, üzembe helyezése, szükség esetén a hibás műszer, illetve fittingek, kábelek, érzékelők cseréje

(1 készlet generátor és statikus gerjesztő műszerezés)

A feladat részletes leírását a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A kezdési időpont a szerződéskötés tervezett időpontja, ami az eljárás lefolytatásának függvényében változhat, de ez a teljesítési határidőt, (2023.02.15.) és a szerződésben rögzített kötbérköteles részhatáridőket nem befolyásolja, erre való hivatkozással a nyertes ajánlattevő nem kezdeményezheti a teljesítési határidő módosítását.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 104-292270
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

FT1 fűtőturbina és segédberendezései

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

FT1 hőcserélők karbantartása

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

FT1 generátor és gerjesztő

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1 - FT1 fűtőturbina és segédberendezései számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;

Az ajánlati felhívás VI.3) 10. pontjában előírásra került, hogy ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját alkalmazza. A Kbt. 75.§ (2) e) pontja alapján eredménytelen az eljárás, ha az egy szakaszból álló eljárásban nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.

Az eljárás mindhárom részében csak egy-egy ajánlat érkezett, így a Kbt. 75.§ (2) e) pontja alkalmazandó, azaz az eljárás eredménytelen.

;

2 - FT1 hőcserélők karbantartása számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;

Az ajánlati felhívás VI.3) 10. pontjában előírásra került, hogy ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját alkalmazza. A Kbt. 75.§ (2) e) pontja alapján eredménytelen az eljárás, ha az egy szakaszból álló eljárásban nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.

Az eljárás mindhárom részében csak egy-egy ajánlat érkezett, így a Kbt. 75.§ (2) e) pontja alkalmazandó, azaz az eljárás eredménytelen.

;

3 - FT1 generátor és gerjesztő számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● az eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot) [Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont].;

Az ajánlati felhívás VI.3) 10. pontjában előírásra került, hogy ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját alkalmazza. A Kbt. 75.§ (2) e) pontja alapján eredménytelen az eljárás, ha az egy szakaszból álló eljárásban nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.

Az eljárás mindhárom részében csak egy-egy ajánlat érkezett, így a Kbt. 75.§ (2) e) pontja alkalmazandó, azaz az eljárás eredménytelen.

Mindhárom részben 1 db ajánlat érkezett:

ajánlattevő: GENERAL TURBO S.A.

székhelye: Románia Bucharest Berceni Road 104

HÉA Európai Uniós adószám: RO2603490

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/08/2022