Supplies - 43083-2022

26/01/2022    S18

Poland-Suchy Dąb: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

2022/S 018-043083

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Urząd Gminy Suchy Dąb
National registration number: 5931090485
Postal address: ul. Gdańska 17
Town: Suchy Dąb
NUTS code: PL634 Gdański
Postal code: 83-022
Country: Poland
Contact person: Marcin Raczkiewicz
E-mail: marcin.raczkiewicz@suchy-dab.pl
Telephone: +48 583556845
Internet address(es):
Main address: http://zamowienia.suchy-dab.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Kompleksowa usługa polegająca na dostawie energii elektrycznej (sprzedaż, dystrybucja) oraz utrzymaniu i konserwacji oświetlenia ulicznego i oświetlenia miejsc publicznych w granicach administracyjnych Gminy Suchy Dąb w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2025 r. ”

Reference number: ZP.271.12.2021
II.1.2)Main CPV code
09000000 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje ok. 526 punktów oświetleniowych, gdzie wszystkie stanowią własność ENERGA Oświetlenia Sp. z o.o. w Sopocie ul. Rzemieślnicza 17 / 19.Przewidywany pobór energii elektrycznej w okresie jednego roku trwania umowy wynosi około 283 294 kWh, jednakże może on ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.Usługa polegająca na utrzymaniu urządzeń służących do oświetlenia dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych należących do Gminy Suchy Dąb w ilości 526 punktów oświetleniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 i 868 ). Część opraw zamontowanych jest na liniach napowietrznych i podziemnych należących do Energa Oświetlenie Sp. z o.o.. Zakres czynności związanych z eksploatacją i konserwacją oświetlenia należącego do Gminy Suchy Dąb.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
65310000 Electricity distribution
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL634 Gdański
Main site or place of performance:

Gmina Suchy Dąb

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje ok. 526 punktów oświetleniowych, gdzie wszystkie stanowią własność ENERGA Oświetlenia Sp. z o.o. w Sopocie ul. Rzemieślnicza 17 / 19.Przewidywany pobór energii elektrycznej w okresie jednego roku trwania umowy wynosi około 283 294 kWh, jednakże może on ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.Usługa polegająca na utrzymaniu urządzeń służących do oświetlenia dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych należących do Gminy Suchy Dąb w ilości 526 punktów oświetleniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 i 868 ).Część opraw zamontowanych jest na liniach napowietrznych i podziemnych należących do Energa Oświetlenie Sp. z o.o.. Zakres czynności związanych z eksploatacją i konserwacją oświetlenia należącego do Gminy Suchy Dąb obejmuje: a) oględziny i przeglądy techniczne urządzeń aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej; (przynajmniej raz w roku) b) oględziny i przeglądy tras linii napowietrznych i kablowych; c) przeglądy techniczne opraw; (przynajmniej raz w roku) d) wymianę źródeł światła; e) malowanie i konserwację metalowych konstrukcji latarń, szafek i tablic rozdzielczych; f) pomiary skuteczności i ochrony porażeń z częstotliwością przewidzianą przepisami; g) wymianę wyeksploatowanych słupów i wysięgników; h) wymianę wyeksploatowanych opraw; i) wymianę wyeksploatowanych tablic i szafek; j) wymianę linii napowietrznych i kablowych; k) wymianę uszkodzonych elementów zasilania i sterowania oświetleniem; l) naprawę lub wymianę uszkodzonych kabli; m) podwieszanie zerwanych przewodów; n) wymianę opraw, oprawek, stateczników, kondensatorów, o) wymianę połamanych lub uszkodzonych słupów; p) wymianę wysięgników, uszkodzonych tabliczek słupowych, drzwiczek wnękowych latarń; r) likwidacje awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego; s) całodobową dyspozycyjność i dozór techniczny nad urządzeniami oświetleniowymi; t) prowadzenie rejestru zdarzeń, który będzie zawierał: daty oraz szczegóły wykonywanych napraw lub innych czynności związanych z bieżącym utrzymaniem punktów oświetleniowych. u) utylizacja wyeksploatowanych źródeł światła i innych zdemontowanych elementów sieci oświetlenia ulicznego; w) wycinka gałęzi będących w kolizji z oprawami oświetlenia ulicznego. z) przeglądy stanu technicznego punktów oświetleniowych

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Czas usunięcia awarii / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 242-637038
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/01/2022