Dodávky - 430830-2021

TINázovSlovensko-Bratislava: Ťažkotonážne motorové vozidlá
NDČíslo zverejnenia oznámenia430830-2021
PDDátum uverejnenia25/08/2021
OJČíslo vydania série S úradného vestníka164
TWMesto kupujúcehoBRATISLAVA
AUOficiálny názov kupujúcehoHlavné mesto SR Bratislava (00603481)
OLPôvodný jazykSK
CYKrajina kupujúcehoSK
AATyp kupujúceho3 - Miestne orgány
HAInštitúcia/agentúra EÚ-
DSDokument bol zaslaný20/08/2021
NCTyp zmluvy2 - Dodávky
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia7 - Oznámenia o zadaní zákazky
RPNariadenie5 - Európska únia s účasťou krajín GPA
TYTyp ponuky9 - Nehodiace sa
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)34143000 - Vozidlá na zimnú údržbu ciest
34140000 - Ťažkotonážne motorové vozidlá
34144400 - Vozidlá na údržbu ciest
RCMiesto plnenia (NUTS)SK
IAInternetová adresa (URL)https://www.bratislava.sk
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ