Dienstleistungen - 430843-2022

05/08/2022    S150

Slovenija-Ljubljana: Okoljske storitve

2022/S 150-430843

Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/25/EU

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5226406000
Poštni naslov: Verovškova ulica 62
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Nives Nardin
E-naslov: nives.nardin@jhl.si
Telefon: +386 14740853
Telefaks: +386 14740880
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
I.6)Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izvajanje obratovalnega monitoring emisij snovi v zrak in kakovosti zunanjega zraka

Referenčna številka dokumenta: JN-13711 (JPE-VOD-OK-81/22)
II.1.2)Glavna koda CPV
90700000 Okoljske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Monitoring zraka

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV) (Se strinjate z objavo? da)
Vrednost brez DDV: 543 845.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90700000 Okoljske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Monitoring zraka

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2022/S 093-257816
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki periodičnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: jpe-vod-ok-81/22
Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
26/07/2022
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Ljubljana, Hajdrihova 2
Nacionalna identifikacijska številka: 5056462000
Poštni naslov: Hajdrihova ulica 2
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV) (Se strinjate z objavo? da)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 543 845.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 543 845.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6)Plačana cena za ugodne nakupe

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Poštni naslov: Verovškova ulica 62
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
01/08/2022