Nous sommes heureux de vous annoncer que la nouvelle version du portail TED sera déployée le 29 janvier 2024 (date indicative à confirmer). Vous souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les incidences sur les utilisateurs? Nous vous invitons à consulter notre article pour en savoir plus sur les principaux changements et les nouvelles fonctionnalités.

Des bogues affectent l’affichage des formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre ce problème. En attendant, vous pouvez consulter cette page pour en savoir plus et obtenir des conseils.

4e atelier avec les réutilisateurs de données TED le 14 décembre 2023: les inscriptions sont ouvertes

Services - 430844-2022

05/08/2022    S150

Slovenija-Maribor: Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja

2022/S 150-430844

Obvestilo o oddaji naročila – gospodarske javne službe

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/25/EU

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5044286000
Poštni naslov: Obrežna ulica 170
Kraj: Maribor
Šifra NUTS: SI032 Podravska
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Natalija Krope
E-naslov: natalija.krope@dem.si
Telefon: +386 23005463
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.dem.si/
I.6)Glavna področja dejavnosti
Električna energija

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Tehnično opazovanje objektov HE na Dravi

Referenčna številka dokumenta: JN 021/2022
II.1.2)Glavna koda CPV
71310000 Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Tehnično opazovanje objektov HE na Dravi

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV) (Se strinjate z objavo? da)
Vrednost brez DDV: 556 167.04 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71310000 Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI032 Podravska
II.2.4)Opis javnega naročila:

Tehnično opazovanje objektov HE na Dravi

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti - Ime: Kadrovska sposobnost / Ponder: največ 10 točk
Cena - Ponder: največ 90 točk
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2022/S 072-193649
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki periodičnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
02/08/2022
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE
Nacionalna identifikacijska številka: 5866324000
Poštni naslov: Dimičeva ulica 12
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Nacionalna identifikacijska številka: 1626981000
Poštni naslov: Jamova cesta 2
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: MAR in CO, podvodna dela, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 6611796000
Poštni naslov: Liminjanska cesta 117
Kraj: Portorož - Portorose
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 6320
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV) (Se strinjate z objavo? da)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 556 500.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 556 167.04 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6)Plačana cena za ugodne nakupe

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.
Poštni naslov: Obrežna ulica 170
Kraj: Maribor
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
02/08/2022