Usluge - 431011-2022

08/08/2022    S151

Poljska-Varšava: Okvirni ugovor za pružanje poslovnog savjetovanja i stručnosti povezanog s EUROSUR-om

2022/S 151-431011

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)
Poštanska adresa: Plac Europejski 6
Mjesto: Warsaw
NUTS kod: PL911 Miasto Warszawa
Poštanski broj: 00-844
Država: Poljska
Osoba za kontakt: FRONTEX Procurement Sector
E-pošta: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Telefaks: +48 222059501
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.frontex.europa.eu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor za pružanje poslovnog savjetovanja i stručnosti povezanog s EUROSUR-om

Referentni broj: Frontex/2021/OP/597/AH
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79000000 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, tiskanje i sigurnost
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet je ugovora pružanje poslovnog savjetovanja i stručnosti povezanog s EUROSUR-om kako je opisano u opisu projekta.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 6 000 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: PL911 Miasto Warszawa
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori Frontexa u Varšavi.

II.2.4)Opis nabave:

Ugovor se sklapa na dvije godine uz mogućnost dvaju obnavljanja, svako po godinu dana. Najdulje trajanje okvirnog ugovora ne smije premašivati četiri godine.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Tehnička kvaliteta / Ponder: 60
Cijena - Ponder: 40
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Frontex zadržava pravo provesti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje temeljem točke 11.1 (e) Priloga I. Financijskoj uredbi kako bi se povećao najviši iznos u slučaju takve potrebe i primjene odgovarajućih uvjeta.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 200-520700
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: Frontex/2021/OP/597/AH-1
Naziv:

Okvirni ugovor za pružanje poslovnog savjetovanja i stručnosti povezanog s EUROSUR-om

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
03/06/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Deloitte Consulting & Advisory
Mjesto: Zaventem
NUTS kod: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država: Belgija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 6 000 000.00 EUR
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 6 000 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: Frontex/2021/OP/597/AH-2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
03/06/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Network Research Belgium SA
Mjesto: Herstal
NUTS kod: BE3 Région wallonne
Država: Belgija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 6 000 000.00 EUR
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 6 000 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: Frontex/2021/OP/597/AH-3
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
03/06/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Ernst & Young Advisory
Mjesto: Courbevoie
NUTS kod: FR1 Ile-de-France
Država: Francuska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 6 000 000.00 EUR
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 6 000 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: Frontex/2021/OP/597/AH-4
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
03/06/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Pricewaterhouse Coopers EU Services EESV
Mjesto: Machelen
NUTS kod: BE24 Prov. Vlaams-Brabant
Država: Belgija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 6 000 000.00 EUR
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 6 000 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od dva mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
01/08/2022