Tjenesteydelser - 431022-2022

08/08/2022    S151

Belgien-Bruxelles: Levering af rådgivningstjenester, herunder til udformning, udvikling, gennemførelse, overvågning og evaluering af strukturreformer i EU-medlemsstater

2022/S 151-431022

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Strukturreformstøtte (REFORM)
Postadresse: Rue de la Loi 170, Wetstraat 170
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Giuseppe MENCHI, Head of Unit REFORM.A.1
E-mail: REFORM-FWC003@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support_en
Internetadresse for køberprofilen: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support_en
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af rådgivningstjenester, herunder til udformning, udvikling, gennemførelse, overvågning og evaluering af strukturreformer i EU-medlemsstater

Sagsnr.: REFORM/2021/OP/0006
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Levering af rådgivningstjenester til støtte for udformning, udvikling, gennemførelse, overvågning og evaluering af strukturreformer i en eller flere EU-medlemsstater inden for et eller flere politikområder, herunder bl.a. følgende:

— forvaltning og offentlig administration, inklusive digital administration;

— indtægtsadministration og offentlig finansforvaltning;

— bæredygtig vækst og erhvervsmiljø;

— arbejdsmarked, uddannelse, sundhed og sociale tjenesteydelser;

— finanssektoren og adgang til finansiering.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ekspertstøtte til GD Reform i forbindelse med udførelsen af dets opgaver

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
75000000 Offentlig administration, forsvar og socialsikring
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: AT Österreich
NUTS-kode: BE Belgique / België
NUTS-kode: BG България  / Bulgaria
NUTS-kode: CY Κύπρος  / Kýpros
NUTS-kode: CZ Česko
NUTS-kode: DE Deutschland
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: EE Eesti
NUTS-kode: EL Ελλάδα  / Elláda
NUTS-kode: ES España
NUTS-kode: FI Suomi / Finland
NUTS-kode: FR France
NUTS-kode: HR Hrvatska
NUTS-kode: HU Magyarország
NUTS-kode: IE Éire / Ireland
NUTS-kode: IT Italia
NUTS-kode: LT Lietuva
NUTS-kode: LU Luxembourg
NUTS-kode: LV Latvija
NUTS-kode: MT Malta
NUTS-kode: NL Nederland
NUTS-kode: PL Polska
NUTS-kode: PT Portugal
NUTS-kode: RO România
NUTS-kode: SE Sverige
NUTS-kode: SI Slovenija
NUTS-kode: SK Slovensko
Hovedudførelsessted:

En af, flere af eller alle ovennævnte EU-medlemsstater.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 27,6
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet og ressourcerne / Vægtning: 14,4
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetskontrolforanstaltninger og indikatorer / Vægtning: 18
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/240 af 10. februar 2021 om oprettelse af et instrument for teknisk støtte.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 096-250099
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Ekspertstøtte til GD Reform i forbindelse med udførelsen af dets opgaver

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I overensstemmelse med bilag I, kapitel 1, afsnit 2, pkt. 11.1, litra e) af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget kan den ordregivende myndighed anvende et udbud med forhandling med kontrahenterne uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse for at øge rammeaftalens maksimale loft. Den ordregivende myndighed kan udløse den efterfølgende anvendelse af denne procedure i tilfælde af at anvendelsen af rammeaftalen sker hurtigere end planlagt. De nye tjenester vil dække lignende tjenester som dem i rammeaftalen, som ikke dækker mere end 50 % af det oprindelige kontraktbeløb. Beløbet under afsnit II.1.5) dækker ikke en sådan forøgelse. Betingelserne, hvorunder de nye tjenesteydelser tildeles, vil være de samme som i rammeaftalerne og deres bilag, der er gældende på tidspunktet for lanceringen af udbuddet med forhandling.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Strukturreformstøtte (REFORM)
By: Brussels
Land: Belgien
Internetadresse: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support_en
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/08/2022