Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servizzi - 431184-2020

15/09/2020    S179

il-Belġju-Brussell: Servizz ta' Integrità Li Jikkumplimenta l-Eżattezza Għolja tas-Sistema Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita Ewropea (EGNSS)

2020/S 179-431184

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, DEFIS — Defence Industry and Space, DEFIS.DDG.C.2 — Satellite Navigation
Indirizz postali: Avenue d'Auderghem 45
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1040
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: defis-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://ec.europa.eu/info/departments/defence-industry-and-space_en
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6888
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6888
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizz ta' Integrità Li Jikkumplimenta l-Eżattezza Għolja tas-Sistema Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita Ewropea (EGNSS)

Numru ta' referenza: DEFIS/2020/OP/0005
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
73000000 Servizzi ta' riċerka u żvilupp u servizzi relatati mal-konsulenza
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Din l-azzjoni sservi biex tivvaluta l-merti rispettivi ta' diversi direzzjonijiet għas-servizzi tal-Galileo u s-sistema Ewropea ta' navigazzjoni b'kopertura ġeostazzjonarja (EGNOS) biex tevolvi u tibni pjanijiet direzzjonali tal-passi meħtieġa qabel l-introduzzjoni operazzjonali ta' dawn is-servizzi l-ġodda.

F'dan il-kuntest, l-attivitajiet li se jitwettqu għandhom janalizzaw il-fattibiltà ta' servizz ta' integrità li jikkumplimenta l-Eżattezza Għolja tal-GNSS Ewropea (EGNSS) fil-perijodu ta' żmien 2030+ fuq nett tal-linja bażi attwali tas-servizzi tal-EGNSS biex jitwettqu l-bżonnijiet li qed jevolvu fit-trasport awtonomu.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 350 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
73000000 Servizzi ta' riċerka u żvilupp u servizzi relatati mal-konsulenza
38112100 Sistemi ta' navigazzjoni u pożizzjonament globali (GPS jew ekwivalenti)
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-kuntrattur jew kwalunkwe post ieħor indikat fl-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Din l-azzjoni sservi biex tivvaluta l-merti rispettivi ta' diversi direzzjonijiet għas-servizzi tal-Galileo u s-sistema Ewropea ta' navigazzjoni b'kopertura ġeostazzjonarja (EGNOS) biex tevolvi u tibni pjanijiet direzzjonali tal-passi meħtieġa qabel l-introduzzjoni operazzjonali ta' dawn is-servizzi l-ġodda.

F'dan il-kuntest, l-attivitajiet li se jitwettqu għandhom janalizzaw il-fattibiltà ta' servizz ta' integrità li jikkumplimenta l-Eżattezza Għolja tal-GNSS Ewropea (EGNSS) fil-perijodu ta' żmien 2030+ fuq nett tal-linja bażi attwali tas-servizzi tal-EGNSS biex jitwettqu l-bżonnijiet li qed jevolvu fit-trasport awtonomu.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 350 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 15
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: iva
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Din l-azzjoni se titmexxa skont il-Qafas ta' Programm tal-UE għar-riċerka u l-iżvilupp Orizzont 2020 (H2020).

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Jekk il-limiti stabbiliti kollha jintlaħqu, u jinżamm il-baġit disponibbli, il-Kummissjoni Ewropea se tagħti kuntratt liż-żewġ (2) offerti li jġibu l-ogħla punteġġ wara li tiġi applikata l-formula tal-għoti. Kull waħda miż-żewġ offerti magħżula se tingħata massimu ta' EUR 350 000 (tliet mija u ħamsin elf euro).

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2020/S 146-358223
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 03/11/2020
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 8 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 05/11/2020
Ħin lokali: 11:00
Post:

Avenue d'Auderghem 45, 1040 Brussels, IL-BELĠJU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
08/09/2020