Építési beruházás - 431200-2018

04/10/2018    S191

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2018/S 191-431200

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Ludas Községi Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK20947
Postai cím: Fő tér 1.
Város: Ludas
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3274
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vargáné Csengeri Mónika polgármester
E-mail: titkarsag@ludas.hu
Telefon: +36 37362043
Fax: +36 37562011
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ludas.hu/
A felhasználói oldal címe: https://ludas.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Detk Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: AK26502
Postai cím: Árpád utca 16.
Város: Detk
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3275
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pelle Sándor polgármester
E-mail: hivataldetk@detk.hu
Telefon: +36 3737515
Fax: +36 37575024
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.detk.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.detk.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nagyút Községi Ökormányzat
Nemzeti azonosító szám: AK25739
Postai cím: Szabadság tér 1.
Város: Nagyút
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3357
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Géza polgármester
E-mail: ph@nagyut.t-online.hu
Telefon: +36 36497001
Fax: +36 36497241
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nagyut.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nagyut.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: európai uniós projektek lebonyolítását ellátó nonprofit kft.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Európai Uniós projektek lebonyolítása, 339/2014 (XII.19.) 7. § szerinti feladatok

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Váll. szerz a KEHOP-2.2.2-15-2016-00118 azonosítószámú proj. keretében, Detk, Ludas, Nagyút (ÉMO16) településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00118 azonosítószámú projekt keretében, Detk, Ludas, Nagyút (ÉMO16) településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 650 500 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

Detk, Ludas, Nagyút település közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00118 azonosítószámú projekt keretében, Detk, Ludas, Nagyút (ÉMO16) településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

A tervek szerint, Detk és Ludas települések szennyvízelvezetését kell megvalósítani, amelyekhez kapcsolódóan az új szennyvíztisztító telep Detk község területén fog megépülni.

Detk település:

Bekötésre tervezett ingatlanok száma: 553 db

Tervezett gyűjtővezeték: DN 200 gravitációs 9588 fm

Házi bekötések gravitációs: 551 db

DN 160 KG PVC: 4687 fm

Nyomott (házi átemelő): 2 db

D 50 KPE: 300 fm

Nyomócsövek: D 90 KPE 2813 fm

Szennyvízátemelők: végátemelő: 1 db

Körzeti (központi) átemelő: 4 db

Kis központi átemelő:2 db

Ludas település:

Bekötésre tervezett ingatlanok száma: 373 db

Tervezett gyűjtővezeték DN 200 gravitációs 6630 fm

Házi bekötések gravitációs: 373 db

DN 160 KG PVC: 3537 fm

Nyomócsövek: D 90 KPE 6153 fm

Szennyvízátemelők:

Végátemelő: 1 db

Körzeti (központi) átemelő: 3 db

Kis központi átemelő: 3 db

Új szennyvíztisztító telep (Detk, Ludas):

Tervezett biológiai terhelés 2053 LE

Tervezett hidraulikai kapacitás: 190 m³/d

A tervek szerint, Nagyút település szennyvízelvezetését kell megvalósítani. A szennyvízelvezető rendszer a káli meglévő szennyvíztisztító telephez fog kapcsolódni, amely szabad kapacitással rendelkezik. Telepbővítésre, rekonstrukcióra nincs szükség.

Nagyút település:

Bekötésre tervezett ingatlanok száma: 341 db

Tervezett gyűjtővezeték DN 200 gravitációs 6243,20 fm

Tervezett szállító vezeték DN 200 gravitációs 775,40 fm

Házi bekötések gravitációs: 341 db

DN 160 KG PVC: 3500 fm

Nyomócsövek: D 90 KPE 6446,63 fm

Szennyvízátemelők: végátemelő: 1 db

Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:

1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

Folytatás: VI.3)

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.2.2-15-2016-00118

II.2.14)További információk

Jelen eljárás típusa: a Kbt. II. része szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodás második része szerinti versenyújranyitásos eljárás a Kbt. 105. § (2) bekezdés c)pontja alapján.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 051-083949
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Váll. szerz a KEHOP-2.2.2-15-2016-00118 azonosítószámú proj. keretében, Detk, Ludas, Nagyút (ÉMO16) településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/09/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: 0311/5 hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8085
Ország: Magyarország
E-mail: susan.zoltan@meszaroskft.com
Telefon: +36 202404701
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
Postai cím: belterület hrsz 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
E-mail: snagy@euroaszfalt.hu
Telefon: +36 308460806
Fax: +36 14511648
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 629 800 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 650 500 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Folytatás innen: II.2.4)

2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.

3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.

4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.

5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.

6. Megvalósulási tervek készítése.

7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.

8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.

9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése.

10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.

13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata.

14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.

15. A kivitelezés érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.

A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

A beszerzés tárgyát és a nyertes ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat részletesen a műszaki dokumentáció (III.-V. kötetek) tartalmazza.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

I. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. Hódút Kft., 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138., 11081423-2-03

2. SWIETELSKY Magyarország Kft., 1117 Budapest, Irinyi József utca 4–20. B. ép. V. em., 14300327-2-44

3. Penta Általános Építőipari Kft., 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E., 10452556-2-44

4. M-E 2020 Konzorcium: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 8086 Felcsút,0311/5hrsz., 12671003-2-07; EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft., 2225 Üllő, belterület hrsz 3753.,13125811-2-44

II. A tárgyi eljárást az NFP - Nemzeti Fejlesztési Programiroda folytatta le a jelen hirdetmény I.1) pontjában megjelölt települési önkormányzatok nevében eljárva a Kbt. 29. § (1) bekezdés szerinti meghatalmazásalapján. A szerződő felek a jelen hirdetmény I.1) pontjában megjelölt települési önkormányzatok.

III. Azon környezetvédelmi szempontok megnevezése, amelyek figyelembe lettek véve az eljárás során:2.1.Porszennyezés csökkentése, levegővédelem; 2.2. Zajterhelés csökkentése; 2.3. Forgalom és közúti infrastruktúra fenntartása,kedvezmények nyújtása a helyi lakosságnak; 2.4. Talajszennyezés csökkentése;2.5.Hulladékgazdálkodás, az érintett közterület, településrész és a kivitelezés hulladékgazdálkodásának zavartalansága; 2.6. Élővilág védelme.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/10/2018