darbai - 431203-2020

15/09/2020    S179

Lietuva-Kaunas: Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai

2020/S 179-431203

Skelbimas apie pirkimą

Darbai

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
Nacionalinis registracijos Nr.: 135163499
Adresas: Eivenių g. 2
Miestas: Kaunas
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pašto kodas: LT-50161
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Asta Naujokaitienė
El. paštas: asta.naujokaitiene@kaunoklinikos.lt
Telefonas: +370 37326124
Faksas: +370 37326427
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunoklinikos.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2153
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=535153
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=535153&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Kardiologijos padalinio rekonstravimo darbai

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45200000 Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Kardiologijos padalinio rekonstravimo darbai.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45200000 Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, adresas: Eivenių g. 2, Kaunas.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Kardiologijos padalinio rekonstravimo darbai.

Statinio kategorija – ypatingas statinys.

Funkcinė paskirtis – gydymo paskirties pastatas.

Bendrasis rekonstruojamos pastato dalies plotas (prieš / po rekonstravimo) - 2892,42/ 4117,31 m2.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Projektas „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas Kauno klinikose“, projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-610-01-0001.

II.2.14)Papildoma informacija

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas Kauno klinikose“ (projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-610-01-0001), pagal priemonę „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas“.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16).

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

1) rangovas ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko ar kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą). Užtikrinimo vertė – 5proc. nuo pradinės sutarties vertės su PVM. Užtikrinimas turi galioti visą sutarties galiojimo laikotarpį;

2) rangovas iki darbų pradžios privalo pateikti užsakovui įrodymą, kad yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir darbus (konkrečiam objektui), kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas;

3) jeigu rangovas vėluoja atlikti bet kokį darbą ar darbų etapą pagal pateiktą žiniaraštį (veiklų sąrašą) ir nepateikia užsakovui pagrįstų įrodymų,pateisinančių darbų vėlavimą, užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo bendros kainos (su PVM) už kiekvieną termino praleidimo dieną.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 15/10/2020
Vietos laikas: 09:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 15/01/2021
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 15/10/2020
Vietos laikas: 09:45
Vieta:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Paslaugų centras, III aukštas, „Viešųjų pirkimų tarnyba“, Eivenių g. 2, Kaunas.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje tiekėjai dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

Atsiskaitymai atliekami pagal rangovo tinkamai surašytą ir, vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, nustatyta tvarka tik elektroniniu būdu pateiktą Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą bei užsakovo pasirašytą atliktų darbų aktą / darbų perdavimo–priėmimo aktą, ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą (kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje), teikiamos užsakovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E.sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu [https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita]).

Numatyta tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Kauno apygardos teismas
Adresas: A. Mickevičiaus g. 18
Miestas: Kaunas
Šalis: Lietuva
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
10/09/2020