Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 431294-2016

08/12/2016    S237

Magyarország-Budapest: Villamospálya építése

2016/S 237-431294

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 197-354667)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK – Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ivanics Attila
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telefon: +36 307741262
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig

II.1.2)Fő CPV-kód
45234126 Villamospálya építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

1-es villamos Etele térig történő meghosszabbítása és pesti oldali villamosvasúti rekonstrukciós munkák kivitelezése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/12/2016
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 197-354667

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.1
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A következő helyett:

[...]

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont):

Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján elérhető nyilvántartás (http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search) alapján vizsgálja.

Ajánlatkérő előírja a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetén a letelepedés szerinti országnyilvántartásában való szereplést vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét (feltéve, hogy a letelepedése szerinti országjoga azt előírja).

Helyesen:

[...]

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság (Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont):

A 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük.

A 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdése alapján a tervezői tevékenységet folytató gazdasági szereplőnek szerepelnie szükséges a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezniük.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

A fenti nyilvántartásokban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának,a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazolódokumentum benyújtásával szükséges igazolni. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek- vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódótervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 08/12/2016
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 12/01/2017
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
A következő helyett:
Dátum: 06/02/2017
Helyesen:
Dátum: 13/03/2017
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 08/12/2016
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 12/01/2017
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:

[...]

12) Ajánlatkérő 300 000 000/kár és 500 000 000/év Contractor”s all risk felelősségbiztosítást ír elő, melyet a szerződéskötés napjáig szükséges bemutatni. A részleteket a dokumentáció tartalmazza.

[...]

Helyesen:

[...]

12) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján nyertes ajánlattevő a tervezési feladatok tekintetében köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiegészíteni. A tervezési felelősségbiztosítás limitjei 50 000 000 HUF/ kár és 100 000 000 HUF/ év.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján nyertes ajánlattevő az építési tevékenység tekintetében köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára Contractor's All Risks típusú felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiegészíteni. Az építési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás limitjei 300 000 000 HUF/ kár és 500 000 000 HUF/ év.

[...]

VII.2)További információk:

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás mellett az egyéb közbeszerzési dokumentumokat is módosította.