Fournitures - 43137-2022

26/01/2022    S18

Roumanie-Mediaș: Équipements médicaux

2022/S 018-043137

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS
Numéro national d'identification: 4751469
Adresse postale: Strada: Cloşca, nr. 2
Ville: Medias
Code NUTS: RO126 Sibiu
Code postal: 551030
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Adriana Nemes
Courriel: achizitii@spitalulmedias.ro
Téléphone: +40 269842550
Fax: +40 269845564
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://spitalulmedias.ro/
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Achiziție aparatura medicala prin Fonduri Europene - Licitatie 5

Numéro de référence: 4751469_2021_PAAPD1177946
II.1.2)Code CPV principal
33100000 Équipements médicaux
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Furnizare, instalare, punere in functiune, instruire personal si service in perioada de garantie pentru aparatura si mobilierul medical achizitionat, in vederea implementarii proiectului „Consolidarea capacității Spitalului Municipal Mediaș pentru prevenirea și combaterea infecție cu COVID-19” SMIS 141789. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare pana in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor cf art.160 alin.2 din Legea 98/2016. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20.

Contractantul va avea termen de livrare si montaj de maxim 30 zile de la data semnării contractului și constituirii garanției de bună execuție.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 855 499.00 RON
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lotul 3. CPAP Pediatric

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33100000 Équipements médicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO126 Sibiu
Lieu principal d'exécution:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Description des prestations:

CPAP Pediatric - 1 BUC , conform Anexei 1

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Proiectul a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritară 9, Obiectiv Specific 9.1. „Consolidarea capacității Spitalului Municipal Mediaș pentru prevenirea și combaterea infecție cu COVID-19” SMIS 141789.

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lotul 1. Ventilator

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33100000 Équipements médicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO126 Sibiu
Lieu principal d'exécution:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Description des prestations:

Ventilator - 7 BUC, conform Anexei 1

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: 1. Prețul sistemelor: 50 puncte 2. Criterii de performanta: 50 puncte 1. Algoritmul de calcul pentru pretul sistemului Pretul sistemului = (Pretul minim / Pretul “n”) x Punctajul maxim alocat Unde: Pretul minim = valoarea ofertei financiare cea mai mica Pretul “n” = pretul ofertat Punctajul maxim alocat = 50 puncte 2. Criterii de performanta Punctajul maxim alocat pentru factorul de evaluare “Criterii de performanta” – numar de 5 criterii a cate 10 puncte fiecare, are o valoare de 50 puncte din totalul de 100 puncte si deci o pondere de 50% din criteriul de atribuire. Total punctaj criterii tehnice prin insumare / Pondération: 50
Prix - Pondération: 50
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Proiectul a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritară 9, Obiectiv Specific 9.1. „Consolidarea capacității Spitalului Municipal Mediaș pentru prevenirea și combaterea infecție cu COVID-19” SMIS 141789.

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lotul 4. BIPAP

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33100000 Équipements médicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO126 Sibiu
Lieu principal d'exécution:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Description des prestations:

BIPAP - 4 BUC , conform Anexei 1

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Proiectul a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritară 9, Obiectiv Specific 9.1. „Consolidarea capacității Spitalului Municipal Mediaș pentru prevenirea și combaterea infecție cu COVID-19” SMIS 141789.

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lotul 2. CPAP

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33100000 Équipements médicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO126 Sibiu
Lieu principal d'exécution:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Description des prestations:

CPAP - 7 BUC , conform Anexei 1

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Proiectul a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritară 9, Obiectiv Specific 9.1. „Consolidarea capacității Spitalului Municipal Mediaș pentru prevenirea și combaterea infecție cu COVID-19” SMIS 141789.

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lotul 5. Ventilator Transport

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33100000 Équipements médicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO126 Sibiu
Lieu principal d'exécution:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Description des prestations:

Ventilator Transport - 2 BUC , conform Anexei 1

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Proiectul a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritară 9, Obiectiv Specific 9.1. „Consolidarea capacității Spitalului Municipal Mediaș pentru prevenirea și combaterea infecție cu COVID-19” SMIS 141789.

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lotul 11. Videobronhoscop

Lot nº: 11
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33100000 Équipements médicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO126 Sibiu
Lieu principal d'exécution:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Description des prestations:

Videobronhoscop - 1 BUC , conform Anexei 1

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Proiectul a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritară 9, Obiectiv Specific 9.1. „Consolidarea capacității Spitalului Municipal Mediaș pentru prevenirea și combaterea infecție cu COVID-19” SMIS 141789.

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lotul 6. Aspirator secretii

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33100000 Équipements médicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO126 Sibiu
Lieu principal d'exécution:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Description des prestations:

Aspirator secretii - 9 BUC , conform Anexei 1

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Proiectul a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritară 9, Obiectiv Specific 9.1. „Consolidarea capacității Spitalului Municipal Mediaș pentru prevenirea și combaterea infecție cu COVID-19” SMIS 141789.

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lotul 9. Laringoscop

Lot nº: 9
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33100000 Équipements médicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO126 Sibiu
Lieu principal d'exécution:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Description des prestations:

Laringoscop - 6 BUC , conform Anexei 1

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Proiectul a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritară 9, Obiectiv Specific 9.1. „Consolidarea capacității Spitalului Municipal Mediaș pentru prevenirea și combaterea infecție cu COVID-19” SMIS 141789.

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lotul 12. Analizor automat parametri coagulare

Lot nº: 12
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33100000 Équipements médicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO126 Sibiu
Lieu principal d'exécution:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Description des prestations:

Analizor automat parametri coagulare - 1 BUC , conform Anexei 1

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Proiectul a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritară 9, Obiectiv Specific 9.1. „Consolidarea capacității Spitalului Municipal Mediaș pentru prevenirea și combaterea infecție cu COVID-19” SMIS 141789.

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lotul 8. Termoscaner

Lot nº: 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33100000 Équipements médicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO126 Sibiu
Lieu principal d'exécution:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Description des prestations:

Termoscaner - 2 BUC , conform Anexei 1

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Proiectul a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritară 9, Obiectiv Specific 9.1. „Consolidarea capacității Spitalului Municipal Mediaș pentru prevenirea și combaterea infecție cu COVID-19” SMIS 141789.

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lotul 10. Videolaringoscop

Lot nº: 10
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33100000 Équipements médicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO126 Sibiu
Lieu principal d'exécution:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Description des prestations:

Videolaringoscop - 2 BUC , conform Anexei 1

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Proiectul a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritară 9, Obiectiv Specific 9.1. „Consolidarea capacității Spitalului Municipal Mediaș pentru prevenirea și combaterea infecție cu COVID-19” SMIS 141789.

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Lotul 7. Concentrator O2

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33100000 Équipements médicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO126 Sibiu
Lieu principal d'exécution:

Spitalul Municipal Medias

II.2.4)Description des prestations:

Concentrator O2 - 5 BUC , conform Anexei 1

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Proiectul a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritară 9, Obiectiv Specific 9.1. „Consolidarea capacității Spitalului Municipal Mediaș pentru prevenirea și combaterea infecție cu COVID-19” SMIS 141789.

II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 117-305041
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 39
Lot nº: 1
Intitulé:

Contract de furnizare produse

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
12/01/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PAPAPOSTOLOU S.R.L
Numéro national d'identification: RO 22318421
Adresse postale: Strada Cuza Alexandru Ioan, Nr. 28
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 011055
Pays: Roumanie
Courriel: info@pmec.ro
Téléphone: +40 213212223
Fax: +40 213212226
Adresse internet: www.papapostolou.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 994 700.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 994 000.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 758
Lot nº: 2,4,8,3,7
Intitulé:

Contract de furnizare produse

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 9
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 9
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: DIGI MEDICAL TEHNIC
Numéro national d'identification: RO35468358
Adresse postale: Strada Dr. Aurel Lazar, Nr. 8A
Ville: Alba Iulia
Code NUTS: RO121 Alba
Pays: Roumanie
Courriel: pretegan@digi-medical.ro
Téléphone: +40 774036877
Adresse internet: www.digi-medical.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 528 210.88 RON
Valeur totale du marché/du lot: 527 699.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 764
Lot nº: 5
Intitulé:

Contract de furnizare produse

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
10/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.
Numéro national d'identification: 2836925
Adresse postale: Strada: Grigore Gafencu, nr. 78-84, clădirea C1, Sector: 1, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Pays: Roumanie
Courriel: Laurentiu.Rizea@draeger.com
Téléphone: +40 0212331060
Fax: +40 0212331130
Adresse internet: www.draeger.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 197 000.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 130 000.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 785
Lot nº: 11,10
Intitulé:

Contract de furnizare produse

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
15/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 7
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: DACO MEDICAL TECHNOLOGIES SRL
Numéro national d'identification: 28704464
Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 020234
Pays: Roumanie
Courriel: dacomedicalro@yahoo.com
Téléphone: +40 765550550
Fax: +40 317107400
Adresse internet: www.dacomedical.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 219 969.78 RON
Valeur totale du marché/du lot: 59 700.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 750
Lot nº: 6
Intitulé:

Contract de furnizare produse

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
07/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Medical Corp S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10770287
Adresse postale: Strada Lazăr Gheorghe, Nr. 8
Ville: Sibiu
Code NUTS: RO126 Sibiu
Code postal: 550165
Pays: Roumanie
Courriel: office@medicalcorp.ro
Téléphone: +40 269232673-11/ +40 728030738
Fax: +40 269245532
Adresse internet: www.medicalcorp.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 32 310.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 27 000.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 780
Lot nº: 9
Intitulé:

Contract de furnizare produse

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MEDFARM TRADING
Numéro national d'identification: RO 5803531
Adresse postale: Strada Zefirului, Nr. 21
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 024036
Pays: Roumanie
Courriel: anamariastancu@medfarmshop.ro
Téléphone: +40 0213201920
Fax: +40 0213207877
Adresse internet: www.medfarm.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 347 889.60 RON
Valeur totale du marché/du lot: 112 200.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 748
Lot nº: 12
Intitulé:

Contract de furnizare produse

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
07/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: BIOSYSTEMS DIAGNOSTIC S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 17167080
Adresse postale: Strada CRISUL ALB, Nr. 6, Sector: 4
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 051723
Pays: Roumanie
Courriel: office@biosystems-diagnostic.ro
Téléphone: +40 213357815
Fax: +40 213357813
Adresse internet: www.biosystems-diagnostic.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 18 950.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 4 900.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022