Prekės - 431467-2020

15/09/2020    S179

Lietuva-Šilutė: Televizijos ir radijo imtuvai ir garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai

2020/S 179-431467

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Šilutės rajono savivaldybės administracija
Nacionalinis registracijos Nr.: 188723322
Adresas: Dariaus ir Girėno g. 1
Miestas: Šilutė
NUTS kodas: LT023 Klaipėdos apskritis
Pašto kodas: LT-99133
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Vilma Stungurienė
El. paštas: vilma.stunguriene@silute.lt
Telefonas: +370 44179271

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.silute.lt

Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6773

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=535209
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=535209&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Šilutės H. Šojaus muziejaus ekspozicijų instaliacijos įrangos pirkimas

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
32300000 Televizijos ir radijo imtuvai ir garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Perkančioji organizacija įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-31-0002 „Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso įveiklinimas, pritaikant viešiems kultūros poreikiams“, numato įsigyti Šilutės H. Šojaus muziejaus ekspozicijų instaliacijos įrangą.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
32300000 Televizijos ir radijo imtuvai ir garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT023 Klaipėdos apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Šilutės H. Šojaus muziejus, Lietuvininkų g. 4, Šilutė.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Prekės turi būti naujos ir nenaudotos, kokybiškos, neturėti dizaino, medžiagų ar darbo defektų arba defektų atsiradusių dėl kokių nors tiekėjo veiksmų ar jų nebuvimo, taip pat galinčių atsirasti normaliai naudojant prekes galutinėje prekių paskirties vietoje esančiomis sąlygomis.

Tiekėjas (-ai), vykdydamas (-i) pirkimo sutartį (-is), turi užtikrinti, kad būtų įgyvendinti ekspozicijų instaliacijų sprendiniai, numatyti Šilutės Hugo Šojaus muziejaus ekspozicijų koncepcijos ir vidaus dizaino projekte (bei aprašyti šio pirkimo techninėje specifikacijoje). Tai yra esminė pirkimo sutarties sąlyga. Jei minima esminė pirkimo sutarties sąlyga nebus įgyvendinta, perkančioji organizacija tai laikys esminės sutarties sąlygos pažeidimu, už kurį tiekėjui (-jams) bus nustatyta finansinė sankcija – 2 proc. nuo sutarties vertės be PVM.

Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo momento.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 4
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso įveiklinimas, pritaikant viešiems kultūros poreikiams. Projekto numeris – 05.4.1-CPVA-R-302-31-0002.

II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais dėl pirkėjo kaltės, tiekėjo pareikalavimu pirkėjas privalo sumokėti tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

Jei tiekėjas ne dėl pirkėjo kaltės vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus šioje sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, pirkėjas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradeda skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nepristatytų prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 5 proc. bendros sutarties kainos.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 15/10/2020
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 3 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 15/10/2020
Vietos laikas: 10:45
Vieta:

Šilutės rajono savivaldybės administracija, 314 kab., Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Tiekėjai ar jų įgalioti atstovai vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžiuose nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Elektroninis pasiūlymas privalo būti pasirašytas kvalifikuotu parašu. Pasiūlymai, pateikti vokuose popierine forma, nebus priimami ir vertinami, o bus grąžinami neatplėšti tiekėjui. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai, kurie yra užsiregistravę CVP IS adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, dokumentai, patvirtinantys, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc, xml ir kt.).

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Klaipėdos apygardos teismas
Adresas: Herkaus Manto g. 26
Miestas: Klaipėda
Šalis: Lietuva
El. paštas: klaipedos.apygardos@teismas.lt
Telefonas: +370 46390986
Faksas: +370 46310325
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Peržiūros procedūra numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
10/09/2020