Tavarat - 431519-2020

15/09/2020    S179

Suomi-Lapinjärvi: Elintarvikkeet, juomat, tupakka ja vastaavat tuotteet

2020/S 179-431519

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Lapinjärven kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0203135-3
Postiosoite: Lapinjärventie 20 A
Postitoimipaikka: Lapinjärvi
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: FI-07800
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Aki Kantele
Sähköpostiosoite: aki.kantele@lapinjarvi.fi
Puhelin: +358 19510860
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.lapinjarvi.fi/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/lapinjarvi?id=310149&tpk=60b47bae-415b-48dd-9f05-26500622729b
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/lapinjarvi?id=310149&tpk=60b47bae-415b-48dd-9f05-26500622729b
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Päiväkoti Peikkolaakson lounasruoka (lämpimänä toimitettava), Lapinjärvi

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
15000000 Elintarvikkeet, juomat, tupakka ja vastaavat tuotteet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tarjouspyyntö Päiväkoti Peikkolaakson lounasruuasta toimitettuna, Lapinjärvi

Yleistä

Päiväkoti Peikkolaakso on Lapinjärven kirkonkylässä toimiva päiväkoti. Lounastava lapsimäärä päiväkodissa on n. 70–80 lasta. Toimittajan tulee olla valmis myös pienempään tai suurempaan toimitusmäärään. Tilaaja maksaa tilatuista ruokamääristä, ei tarjouspyynnön määristä. Päiväkodin lounas toimitetaan tällä hetkellä vanhainkodin keittiöltä, mutta vanhainkoti suljetaan noin vuodenvaihteessa tai viimeistään vuoden 2021 alkupuolella eikä päiväkodin lounasruokaa pystytä tuon jälkeen enää valmistamaan kunnan tiloissa. Ruuan toimitusvalmius tulee olla 1.1.2021 alkaen, tarkempi aloitusajankohta tarkentuu syksyn 2020 aikana.

Tarjousta pyydetään lämpimänä paikan päälle toimitetuista aterioista. Aterioiden tulee sisältää: pääruoka, energialisäke ja lisuke. Tarkemmat kuvaukset kohdassa Ruuan sisältövaatimukset.

Tarjouspyynnön liitteenä on ruokalista. Tarjouksen tulee sisältää kuljetus perille Peikkolaakson päiväkodin jakelukeittiöön asianmukaisesti pakattuna.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 300 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Pääasiallinen suorituspaikka:

Lapinjärven kirkonkylä, päiväkoti Peikkolaakso

Osoite:

Lukkarinpolku 5F

FI-07800 Lapinjärvi

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyyntö Päiväkoti Peikkolaakson lounasruuasta toimitettuna, Lapinjärvi

Yleistä

Päiväkoti Peikkolaakso on Lapinjärven kirkonkylässä toimiva päiväkoti. Lounastava lapsimäärä päiväkodissa on n. 70–80 lasta. Toimittajan tulee olla valmis myös pienempään tai suurempaan toimitusmäärään. Tilaaja maksaa tilatuista ruokamääristä, ei tarjouspyynnön määristä. Päiväkodin lounas toimitetaan tällä hetkellä vanhainkodin keittiöltä, mutta vanhainkoti suljetaan noin vuodenvaihteessa tai viimeistään vuoden 2021 alkupuolella eikä päiväkodin lounasruokaa pystytä tuon jälkeen enää valmistamaan kunnan tiloissa. Ruuan toimitusvalmius tulee olla 1.1.2021 alkaen, tarkempi aloitusajankohta tarkentuu syksyn 2020 aikana.

Tarjousta pyydetään lämpimänä paikan päälle toimitetuista aterioista. Aterioiden tulee sisältää: pääruoka, energialisäke ja lisuke. Tarkemmat kuvaukset kohdassa Ruuan sisältövaatimukset.

Tarjouspyynnön liitteenä on ruokalista. Tarjouksen tulee sisältää kuljetus perille Peikkolaakson päiväkodin jakelukeittiöön asianmukaisesti pakattuna.

Hankintamenettely: Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnan arvon arvioidaan ylittävän EU-kynnysarvon.

Sopimuskausi: Sopimuskausi alkaa vuoden 2021 alkupuolella, kun nykyinen vanhainkodin keittiö poistuu käytöstä. Sopimuskausi on 24 kuukautta (2 vuotta) + 12 kk optio (1 vuosi).

Laatuvaatimukset:

Toimitettavien aterioiden tulee olla THL:n varhaiskasvatuksen ruokasuositusten mukaiset ja monipuoliset. Käytettävän lihan tulee olla suomalaista. Myös muissa tuotteista tulee pyrkiä kotimaisuuteen.

Ruuan tulee päiväkodille tuotaessa olla vähintään 70 °C ja kylminä toimitettavien lisukkeiden (salaatit yms.) enintään 6 °C. Kuljetuslämpötilojen ja -olosuhteiden osalta tulee noudattaa elintarvikehuoneistoasetusta (1367/2011) sekä Eviran ohjeita (kuten Ohje ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta vuodelta 2018 ja muut vastaavat ohjeet).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 300 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimuskausi 24 kuukautta + 12 kuukauden optio

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjouksen yhteydessä tarjoajan tulee toimittaa tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset selvitykset yritystoiminnastaan:

— Ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriote

(alle 3 kk vanha)

— Kaupparekisteriote (alle 3 kk vanha)

— Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys verovelkaa koskevasta maksusuunnitelmasta (alle 3 kk vanha)

— Todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja niiden suorittamisesta tai selvitys erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevasta maksusopimuksesta (alle 3 kk vanha)

— Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta

— Todistus voimassa olevasta sekä henkilö- että aineelliset vahinkotapaukset kattavasta yritystoiminnan vastuuvakuutuksesta.

Kuljetusfirman tulee olla elintarvikevalvonnan piirissä sekä pitää tarvittaessa esittää todistus siitä, että on rekisteröity elintarvikevalvontakohteeksi.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ks. liitteestä Tarjouspyyntö liiteasiakirja 1 toimitus, määrät, laadut, sisältövaatimukset ja muut ehdot ja vaatimukset.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 22/10/2020
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 28/02/2021
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 23/10/2020
Paikallinen aika: 08:00
Paikka:

Lapinjärven kunnantalolla.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tiina Heikka, kunnanjohtaja

Mervi Torkkeli, ruokahuoltopäällikkö

Aki Kantele, tekninen työnjohtaja

Suljettu menettely.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Ruuan tulee päiväkodille tuotaessa olla vähintään 70 °C ja kylminä toimitettavien lisukkeiden (salaatit yms.) enintään 6 °C. Kuljetuslämpötilojen ja -olosuhteiden osalta tulee noudattaa elintarvikehuoneistoasetusta (1367/2011) sekä Eviran ohjeita (kuten Ohje ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta vuodelta 2018 ja muut vastaavat ohjeet).

Määrät ja erikoisruokavaliot: Ruokailijamäärä vaihtelee viikoittain ollen n. 70–80 lasta / päivä ja 15–20 aikuista / päivä. Kesäkuukausien ja lomien aikana ruokailijoita on vähemmän. Ruokailijamäärä ilmoitetaan edellisen viikon keskiviikkona klo 14.00 mennessä. Ruokailijamäärä ilmoitetaan ryhmittäin. Poissaolot ilmoitetaan viimeistään edellisenä päivänä klo 16.00 mennessä, ja toimittajan tulee pystyä reagoimaan muutoksiin seuraavalle päivälle. Lapinjärven kunta pyrkii resurssiviisauteen, joten on tärkeää, että hävikkiruuan määrä on minimoitu.

Toimitusaika: Lämpimät ateriat toimitetaan maanantaista perjantaihin. Ruoka tulee toimittaa kello 10.00 samana päivänä, kun ruokailu on. Ruoka tulee pakata siten, että jokaisen ryhmän lämmin ruoka on pakattu omaan astiaansa, mutta lisukesalaatti voidaan jakaa päiväkodin keittiössä ryhmäkohtaisiin astioihin.

Yhteistoiminta: Tilaajan edustajana on ruokahuolto- ja siivouspalvelupäällikkö Mervi Torkkeli, mervi.torkkeli@lapinjarvi.fi, p. +358 447208668.

Aikataulu: Tekninen lautakunta pyrkii valitsemaan toimittajan kokouksessaan loka–marraskuussa 2020. Lounasruuan toimitus alkaa alkuvuonna 2021. Tarkka päivämäärä selviää vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tarjouksen sisältö: Tämän tarjouspyynnön liitteenä on esimerkkinä kolmen (3) viikon ruokalista. Tarjous tulee antaa tämän ruokalistan mukaisesti.

Referenssit: Tarjouksen tekijän tulee esittää vähintään kaksi (2) referenssikohdetta vastaavien ateriatoimitusten osalta.

Laskutus: Maksuehto on vähintään 21 päivää netto.

Tarjouksen sisältö: Tarjouksessa tulee antaa lounaan hinnat erikseen 1–6 -vuotiaille lapsille ja aikuisille.

Hinta ilmoitetaan EUR/ateria (alv. 0 %). Mikäli toimittaja hinnoittelee erikoisruokavaliot erikseen, tulee näiden hinnan näkyä tarjouksessa. Vertailuperusteena käytetään nykyisiä allergioita ja niiden määriä.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10/09/2020