Varor - 431561-2020

15/09/2020    S179

Sverige-Eskilstuna: Verktygsmaskiner

2020/S 179-431561

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Eskilstuna kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0357
Postadress: Nygatan 31
Ort: Eskilstuna
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Postnummer: 631 86
Land: Sverige
Kontaktperson: Mika Starkensjö
E-post: mika.starkensjo@eskilstuna.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eskilstuna.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrckitwyu&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrckitwyu&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Liftar, hyresmaskiner och verktyg

Referensnummer: RLH 20.010
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
42600000 Verktygsmaskiner
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna upphandling omfattar hyra av hyresmaskiner så som mindre entreprenadmaskiner, liftar, handverktyg, containrar/manskapsbodar, elverk, pumpar, med mera. Behovet varierar över tid så beställaren kan inte garanterar några volymer. Leverantören är skyldig att leverera det verkliga behovet.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42000000 Industrimaskiner
42410000 Lyft- och hanteringsutrustning
43000000 Maskiner för brytning och byggnadsarbeten
44613000 Stora containrar
45500000 Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Eskilstuna

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling omfattar hyra av hyresmaskiner så som mindre entreprenadmaskiner, liftar, handverktyg, containrar/manskapsbodar, elverk, pumpar, med mera. Behovet varierar över tid så beställaren kan inte garanterar några volymer. Leverantören är skyldig att leverera det verkliga behovet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/12/2020
Slut: 30/11/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängningar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 14/10/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/03/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 15/10/2020
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Linköping
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/09/2020