Varor - 431565-2020

Submission deadline has been amended by:  485025-2020
15/09/2020    S179

Sverige-Solna: Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara

2020/S 179-431565

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Skatteverket
Nationellt registreringsnummer: 202100-5448
Postadress: Solna Strandväg 10
Ort: Solna
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 171 94
Land: Sverige
Kontaktperson: Samira Yousef Oz
E-post: samira.yousef.oz@skatteverket.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.skatteverket.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afihxprzrm&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afihxprzrm&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Upphandling PC-arbetsplats och tjänster

Referensnummer: 8-85510
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
30000000 Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Skatteverkets nuvarande Avtal "PC som funktion inklusive närstöd" upphör att gälla 31.5.2021. Skatteverket upphandlar därför ett nytt avtal för att tillgodose myndighetens behov av PC-arbetsplats och tjänster.

Skatteverket avser att köpa hårdvara och tjänster i kommande ramavtal. Ramavtalet ska försörja skatteverket med datorer, bildskärmar, tillbehör och angränsande tjänster till PC-arbetsplatsen.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 260 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30200000 Datorer och datamateriel
30231000 Datorskärmar och manöverenheter
30232000 Kringutrustning
30233000 Lagringsmedier och läsenheter
30236000 Diverse datautrustning
72610000 Datastöd
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Skatteverkets nuvarande Avtal "PC som funktion inklusive närstöd" upphör att gälla 31.5.2021. Skatteverket upphandlar därför ett nytt avtal för att tillgodose myndighetens behov av PC-arbetsplats och tjänster.

Skatteverket avser att köpa hårdvara och tjänster i kommande ramavtal. Ramavtalet ska försörja Skatteverket med datorer, bildskärmar, tillbehör och angränsande tjänster till PC-arbetsplatsen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 260 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 30/04/2021
Slut: 30/04/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 22/10/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/06/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 23/10/2020
Lokal tid: 08:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/09/2020